Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Bolest

Co jsme si zaseli to také sklidíme, co jsme si nezaseli to sklidit nemůžeme a každé "proč?" má své proto! Člověku bez viny nebude zkřiven jediný vlas na hlavě.

  • 1. Bolest je opak příjemného pocitu, je to nepříjemná, nežádoucí mučitelka pudového člověka
  • 2. Bolest může být fyzická, těla se týkající, anebo citová (duševní/mentální), různé intenzity a trvání
  • 3. Bolest je následkem našich chyb v životosprávě, v rozkolu živlové rovnováhy jednoho z našich těl (ve většině případech těla astrálního /duše/ , která trpí nerovnováhou, kde příčinou jsou naše negativní vlastnosti,  anebo nežádoucí činností ostatního světa
  • 4. Bolest je vždy varování, že je něco v nepořádku
  • 5. Bolest je regulátor života, nutí nás hledat příčiny chyb a žít dokonalejším způsobem
  • 6. Bolest dokazuje naší nedokonalost, slabost, závislost na přírodě, hmotě, zlozvycích, vášních a společnosti: vynucuje si naší dočasnou pokoru a vědomí kolektivní sounáležitosti.
  • 7. Různé formy bolesti, ale především zklamání, nás vedou časem k nejspolehlivějšímu činiteli, cíli našeho života, k Bohu.
  • 8. Vyšli jsme z Boha čistí, a jen očištěni vrátíme se k němu
  • 9. Neodejdeme z tohoto individuálního života, dokud do posledního haléře nezaplatíme. Příroda účtuje za dary a násilný úvěr: čím více kdo získal bez zásluh a tvořivé práce, tím více musí vrátit zpět. Příroda musí docílit rovnováhu ve výdajích a příjmech, aby byl z morálního hlediska zachován všeobecný život (magnetismus). Sobectví život zkracuje, parazituje na všeobecném životě: je to destruktivní činnost
  • 10. Láska k Bohu, živlová rovnováha, introspekce, a přátelský poměr k bližnímu a všemu stvořenému je nejlepší způsob zdokonalování

Kvůli našemu zdokonalování nás bude bolest provázet až do naší fyzické smrti: po ní se budeme očišťovat palčivou lítostí za vážnější provinění na našich bližních.