Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Hierarchie

V této části popisuji pouze ony bytosti, se kterými jsem kdysi byl sám v kontaktu a to jednak evokacemi a jednak jsem s nimi dosáhl spojení mentálním putováním v jednotlivých úrovních a sférách. Je nemožné, popsat veškeré hierarchické bytosti, to znamená od živlových bytostí počínaje až k bytostem, obývající dosažitelnou saturnskou zónu a ještě jednu nad tuto, kde se zdržují tzv. meziplanetární bytosti. Mág-praktik se však nemusí přesně řídit jen podle níže uvedeného hierarchického rozdělení a navázat spojení pouze s uvedenými bytostmi. O kontakt může usilovat i podle jiných pramenů o bytostech pojednávajících, aby je dostal pod svou moc a mohl uskutečnit svá eventuální přání.
Magická literatura má mnoho knih, v nichž se hovoří o různých bytostech, o jejich znameních, znacích atd., takže mág se může podle libosti a přání řídit též směrnicemi v těchto knihách uvedenými. Upouštím úmyslně od popisování démonů jakékoliv hodnosti a sféry, abych zabránil eventuálnímu zneužití. Mág je ale na základě svého dosavadního vývinu a praktického studia přesných návodů tohoto díla schopen zaklínat i démony a podmanit je své vůli. O démonech nejrůznějších úrovní, o jejich vlastnostech, znacích a pod. mu poskytne leckterá kniha magické bytosti, ať pozitivní či negativní, může mág podle zde uvedené hierarchie zařadit do příslušné zóny nebo sféry. Bytosti, inteligence, géniové atd. mnou v této hierarchii uvedené, jsou známy jen některým zasvěcencům, kteří s nimi byli v kontaktu.

Mág se tedy při svých pracích může, přeje-li si to, řídit tímto hierarchickým sestavením. Přijde-li mentálním a astrálním putováním do styku s některou bytostí, může si pak ihned zjistit a označit její sférický původ. V takových případech mu pak dobře poslouží jak esoterická syntéza astrologie, tak i kabala s jejími analogiemi. Dobrý znalec kabaly pojmenuje např. bytost vzhledem k jejím vlastnostem, barvě atd. ihned správně, aniž by se dal zmást tím, bývá-li volána jiným individuálním jménem a nikoliv jejím původním. Z toho mág nejlépe pozná, že jméno bytosti prozrazuje její základní vlastnosti.
Znaky jednotlivých bytostí, které graficky znázorňují individuální základní vlastnosti, slouží v evokační magii k tomu, volat bytost pomocí jejího znaku do trojhranu před kruh. Po ukončení práce může mág znak zničit. Pro takové případy se znak nakreslí na sací, fluidickým kondenzátorem napuštěný papír planetární barvou, která je se znakem v analogii a podle toho, kterému živlu znak podléhá, se potom také živlově zničí. Znamená to tedy, že např. u bytostí ohnivého a vzdušného principu se znaky spalují, u bytostí vodního principu se roztrhají a hodí do proudící vody a u bytostí zemního principu se zakopou do země.

Dále je také možno použít bytostních znaků v podobě talismanů. V tomto případě se jednotlivá znaková znamení ryjí do vhodných kovů a položí při prvním volání a navázání kontaktu rovněž do trojhranu před kruh. Volaná bytost pak musí znak uznat a přivodit sama spojení se znakem, lépe řečeno s jeho příslušnou sférou. Tento znak se pak samozřejmě nezničí, nýbrž po dohodě s bytostí uschová. Přeje-li si mág přijít s bytostí do styku, aby ji uviděl buď ve svém magickém zrcadle, nebo ji přiměl k tomu, aby mu vyplnila to nebo ono přání, vezme znak pouze do ruky. Všechny jednotlivosti se samozřejmě řídí osobní dohodou s dotyčnou bytostí. Sám jsem před léty pracoval tak, že jsem znak, do něhož byl vryt charakter bytosti, vzal do ruky a provedl s ním ve vzduchu magicky -třídimenzionálně znakové znamení, které jsem takto vložil přímo do ákášického principu. Ihned došlo ke kontaktu s bytostí a sice tak, jak jsem si to přál. Toto nechť slouží mágovi jen za příklad a mág může sjednat spojení s bytostí, kterou dostal pod svou moc, opět dle vlastního přání.
Chce-li mág být v trvalém kontaktu s některou sférou nebo bytostí, potřebuje pouze znak nosit stále u sebe, buď jako přívěsek, prsten nebo v jiném tvaru. Nedoporučuje se však nosit amulet se znamením jedné a též bytosti z kterékoliv sféry příliš dlouho, nebo dokonce po celý život, protože se mág stává na dotyčné bytosti z kterékoliv sféry závislým a tím ohrožuje svou rovnováhu, respektive magickou autoritu.
Ovládá-li bytosti ale školený mág, může si znak do kterého vryje příslušným znamením charakter volané bytosti zhotovit sám, načež magickým způsobem nabije osobně znak jejími vlastnostmi, aniž by musel navázat s bytostí kontakt, tedy bez jakékoliv předchozí evokace. Nabíjení provede pak podle návodu, uvedeného v prvé tarotové kartě "Brána k opravdovému zasvěcení" v kapitole o nabíjení talismanů. To si však může dovolit opravdu jen mág, který se stal dokonalým pánem dotyčné bytosti, to znamená, že ji za své magické praxe již jednou zvládnul a tím podmanil své vůli. Jestliže ale mág bytost neovládá a přesto provede zde uvedenou praktiku, přijde nabíjením znaku bezděčně do styku s vlastnostmi bytosti a její sférou, bez ohledu na to, zdali si to přeje či nikoliv, magicko-talismanologické nabíjení znaků smí tedy mág provádět teprve tehdy, když se magickými evokacemi stal absolutním pánem bytosti nebo inteligence.
Jako pomůcku uvádím v dalším podle pořadí hierarchii bytostí a inteligencí a jmenuji jich od každé sféry několik. Pravil jsem již, že je podle našeho pojetí každá sféra obývána milióny bytostí, které jsou podle své hodnosti vybaveny nejrůznějšími vlastnostmi a pověřeny různým rozsahem moci. Bytosti a inteligence, s nimiž jsem osobně přišel do styku, jsem rozdělil hierarchicky do kapitol. Měl jsem sice také co činit i s řadou jiných bytostí nejrůznějších sfér, ale ony, které v dalším uvádím, poslouží mágovi za opěrný bod pro jeho magické evokace. Mág má konečně na vůli, aby si vlastním přenesením vědomí do té či oné sféry sestavil sám individuální hierarchii bytostí, s nimiž přijde do styku.