Kapitola 12: Styk s bytostmi, génii a inteligencemi všech sfér mentálním putováním

Kapitola 12: Styk s bytostmi, génii a inteligencemi všech sfér mentálním putováním...