Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Kapitola 3: 360 Přednostů nadzemské zóny

Tito přednostové, které v dalším blíže popisuji, udržují v nadzemské zóně veškerou vládu a působnost ve stálé harmonii. Každý přednosta je vysokou inteligencí a je vybaven všemi schopnostmi, které přísluší každé bytosti této sféry. Tak např. se může mág od každého přednosty dovědět o našem hrubohmotném světě vše minulé, přítomné i budoucí a každý přednosta může pomocí ákášického principu působit také na naší zemi. Kromě toho má každý přednosta i specifické vlastnosti, to znamená, že je pověřen zvláštními úkoly.

Mág nemusí přijít do styku se všemi přednosty nadzemské zóny. Při svých evokacích se potřebuje zaměřit jen na onu inteligenci, která přichází pro jeho účely v úvahu. Mág si při evokování bytostí z nadzemské zóny může své práce poněkud usnadnit tím, že při prvním volání použije kabalistické astrologie. Od východu slunce počínaje vládne totiž každé čtyři minuty jiný přednosta. První čtyři minuty jsou od východu slunce vyhrazeny onomu přednostovi, který má na naší zem největší vliv. Další čtyři minuty vládne druhý přednosta, třetímu přednostovi je vyhrazen třetí čtyřminutový časový interval atd. v tomto čtyřminutovém časovém období, které přísluší každému přednostovi, se dá každý přednosta nejsnáze volat, protože ho s naším hrubohmotným světem spojuje vřelý kontakt. Zkušený mág samozřejmě nepotřebuje dodržovat kabalistickou dobu volání, protože dokáže kdykoliv zavolat bytost jakékoliv zóny a sféry.

Ani u těchto inteligencí neuvádím přesně jejich zjevovací podobu. Během praxe se opravdovému mágovi projeví každá volaná bytost tak, jak to podmiňují její charakterní vlastnosti. Pořadí znaků se řídí znaky zvěrokruhů a jejich rozdělením stupňů, jakož i živlovými vlivy. U jednotlivých inteligencí uvádím především jen některé hlavní vlastnosti, neboť s obvyklými magickými schopnostmi je -jak jsem již pravil, vybavena každá bytost a každá inteligence jakékoliv sféry. Mág má ostatně kdykoliv možnost, zeptat se inteligence sám, v jakém směru mu může být nápomocná. Jestliže některá inteligence nevyhoví mágovu přání jen z toho důvodu, že je její rozsah moci jiný, tak mu v tomto případě poví, která inteligence je pro splnění jeho přání směrodatná.