(100), Třináct doteků smrti

13.05.2020

Řekl jsem si, že jako poděkování za všechny vaše podněty, otázky či nápady a vaší stálou podporu udělám každý 100tý článek něčím výjimečný. Samozřejmě, za všechny zveřejněné články musím zákonitě poděkovat všem bytostem (bez ohledu na sféru), které iniciovali mou inspiraci a vedli mne k tomu abych opakoval to co již bylo tisíckrát napsáno, a opětovně vytvořil další most z mnoha mezi Bohem, duchovní cestou a vámi. Je-li zde minimálně jedna bytost, které zveřejněné informace pomohly najít správnou cestu jsem za to šťasten, vděčný Bohu, že jsem mohl aspoň něco málo z nikdy nevysychajícího pramene moudrosti (a to jako medíjní prostředník mezi vámi a Bohem) , patřící Božské prozřetelnosti, poskytnout. Je to pramen, ke kterému dostanou přístup všechny bytosti, které po tomto vědění/poznání, z celého srdce a jeho čistoty touží. Mějte vždy na paměti, že uděláte-li jeden krok směrem k Bohu, On jich na oplátku učiní sto směrem k vám. A bude mi ctí, zase a opět, se časem prokousat k další stovce článků ať už zveřejněny jinými bytostmi, kterým nikdy nedokážu dostatečně vyjádřit své poděkování, až po články vyvěrající z mého vlastního poznání či praxe.

O stém článku jsem již nějakou dobu přemýšlel a řekl jsem si, že se podělím o vědění, které se jen tak někde dočíst nelze. Jak všichni víte nejen mistr Bardon ve svém druhém díle Praxe magické evokace (druhá Tarotová karta) zveřejnil informace o bytostech sfér včetně jejich vyvolávacích znaků a lokací v kterých přebývají - záměrně upustil od zveřejnění negativních bytostí a jejich znaků za účelem ochrany všech nepovolaných a zvědavců apod, kteří by mohli na svou negativní vlastnost velmi škaredě doplatit. Ani já nebudu zveřejňovat podobná témata, o tomto článek nebude,  jak jsem již podotýkal ve článku o negativních bytostech.

Stý článek nazývám Třináct doteků smrti.

Pokud se někdo z vás blíže zabývá kabalou (třetí Tarotová karta) jistě zná pravý výklad hexagramu a také ví, že střední část odpovídá neutrální jednotě, kterou zosobňuje Archanděl. Jedná se o tři bytosti, které mají tu čest být strážemi božského trůnu, jedna z těchto bytostí dokonce stojí současně na čtyřech stranách (jehož světlem jest Bůh) - o této bytosti ale hovořit nebudu, stejně tak jako nebudu hovořit o druhé bytosti, tvořící trojici, která vyjadřuje sílu spravedlivosti ve smyslu ideovém, která bdí nad náboženstvím, politikou a vědou, povznáší osvícené, kteří pronikající říši idejí slouží celku a obráceně v šíleném víru revolucí nechává postupně zemřít dav i vůdce, který by porušil věčný řád. Třetí bytostí této trojice, je ničitel, hamašchit, anděl smrti, malach hamavet, jehož jméno záměrně (tak jako jména ostatních) nenapíši, který je v mytologické představě postavou posetou množstvím očí, třímající tasený meč, na jehož hrotu lpí kapka žluči. Umírající se děsí jeho strašného zjevu, otevírá ústa a anděl smrti do nich pouští kapku žluči z hrotu meče. Ve jménu této bytosti skryli kabalisté poznání všeobecné příčiny fyzické smrti. Anděl smrti přichází do styku s lidskou bytostí za jejího hmotného bytí třináctkrát.

Po prvé ve chvíli, kdy lidská duše přestupuje práh světa Beriah, aby vytvořila zrcadlením svůj astrální obraz, a tak sestoupila do hmoty. Anděl smrti jako svůdce, umožňuje tento její pád, za kterého přestala existovati ve světě, kde se zrodila, a kdy počíná její bytí jako androgynní na úrovni hmoty a která je základem lidského života fyzického. Tuto předsunutou dobu, kdy duše zemřela na určitou dobu, pro úroveň jí vlastní, zjišťuje hermetismus, věda utajeného, použitím astrologie a jejího výpočtu na podkladě astrologických analogií Anděla smrti jako nositele smrti. Po druhé ve chvíli, když je astrální obraz vytvořen a zachvácen předtuchou brzkého vtělení. Doba, od kdy je astrální obraz dokončen do okamžiku promítnutí do hmoty, je časově analogickou délce života fyzického. Po třetí, je Anděl smrti přítomen ve chvíli početí. Jeho úloha je zde dvojí, přišel, aby se setkal s Archandělem třímající Tau života, a tak umožnil početí fyzického individua, kterému ale vzápětí vtiskne svou pečeť smrti. Čtvrté setkání s člověkem se stane ve stejném časovém odstupu jako druhé před početím a páté jako první. Šesté a sedmé děje se časově před porodem opět jako první a druhé před početím, aby umožnilo sestup Ruáchu do hmoty, připravené Nefešem. Osmé je při porodu, Ruách sestoupil. Deváté a desáté odehrává se po porodu ve stejných časových odstupech jako sedmé a šesté a připravuje cestu Nešamahu. Jedenácté a dvanácté se děje v roce, kdy nastane fyzická smrt. Třinácté nikdo nepřežije, ovšem nezemře-li polibkem Božím. Užijeme-li kteréhokoliv z těchto dat astrologicky, zjistíme přesnou dobu fyzické smrti dané bytosti.

Uvedený příklad činnosti jako Anděla smrti, ovšem podrobně propracovaný, lze užíti analogicky ku poznání projevu zbývajících šesti hodnot hexagramu na člověka. Je to příklad a klíč theurgického promítnutí na pláň astrální a potom dále do hmoty. Nezapomínejme, že Anděl smrti, jako vše od Boha stvořené, jiskří Božstvím, nicucin kadišin, stejně tak jako to vyjadřuje jeho jméno.