Aktivní činnost

08.07.2021

Rozeznáváme lidi s činností aktivní a s činností pasivní. Rozdíl mezi nimi je ten, že lidé s aktivní činností jsou vedeni pevnou vůlí, kdežto lidé pasivní se nechávají vést nahodile bez vlastní vůle svými přáními a za pomoci jiných lidí, kteří jsou více samostatní. Mimoto lidé s aktivními výkony jsou ve stálé činnosti, takže vůbec neznají, co je nečinnost. Musí se stále něčím zabývat, a to jak v zaměstnání, tak i doma po práci. Mají zpravidla nějakou zálibu v umění, které doma stále pěstují. Nejlepší z nich jsou mágové, kteří jsou opravdu ve stálé, nepřetržité činnosti ve dne v noci, a to hlavně v mentální a astrální úrovni. Nemají skutečně ani chvilku oddychu pro neustálý boj s myšlenkami  a s představami svých negativních (pasivních) vlastností, které na ně působí ve dne v noci. Ovšem nikoliv zase v takové míře, aby je nemohli přemáhat a ovládat. Neboť žádná vlastnost ani vášeň, zlozvyk nesmí na svou oběť působit tak mocně, že by se jim dotyčný člověk nemohl ubránit. To je univerzální zákon. Skutečně má tedy každý člověk ke své obraně vždy dost sil, aby se jimi mohl úspěšně bránit. Jejich pasivní činnost se projevuje pouze při odpočinku a ve spánku. Spánek u těchto lidí bývá zpravidla beze snů, je tvrdý a zdravý, přirozený a přináší jim veliké osvěžení a obnovení duchovních, duševních a fyzických sil. 

Aktivní činnost má veliký vliv na ducha, který se touto činností znamenitě a soustavně vyvíjí, zvláště jde-li o zasvěcence. Tím si bystří svůj intelekt, paměť, rozum, stává se velmi pilným, chápavým, vytrvalým, trpělivým a systematickým. Zároveň si prodlužuje i svůj život a dožívá se průměrně vysokého stáří, jsa stále ve svěží a zdravé formě. Samozřejmě, že ve stáří potřebuje k udržování svého zdraví, síly a svěžesti i více dobrého a delšího odpočinku nežli v mladém a ve středním věku.

Přesto však jeho duchovní a duševní činnost neochabuje, neboť síly, které ke své činnosti potřebuje, stále vydatně čerpá z univerza ve formě vesmírných životních sil, které jej nejvíce udržují při životě a při jeho aktivní činnosti. 

Jeho vědomosti nikdy neubývají, ale naopak se zvyšují, zejména pokud jde o poznání sebe sama, univerzálních zákonů a neviditelného světa se všemi jeho bytostmi, inteligencemi, mocnostmi a silami. Spíše zapomíná na věci hmotné úrovně, které jsou mu jen na obtíž, protože ty už skoro nepotřebuje, zvláště ve světě neviditelném. Zato vše, co se týká neviditelného světa, si bere s sebou na druhou stranu, kde z tohoto pravého bohatství stále čerpá pro svou další aktivní činnost, jež ani tam neochabuje.

Na svou aktivní činnost je již tak navyklý, že by bez ní nemohl žít. Proto stále na něčem pracuje, nejvíce ovšem na sebepoznávání. Aktivní činnost je jedna z krásných vlastností tohoto člověka, který ji používá jen k dobrým a šlechetným účelům a cílům. Proto má vždy, všude a ve všem úspěchy. Využívá ji po celý život od té doby, kdy ji v sobě poznal, oblíbil si ji a stále ji v sobě zveleboval, pěstoval, až se pro něho stala blahodárným zvykem. Zůstává mu navždy.