Antipatie

11.04.2021

Motto: Antipatie nám slouží k poznávání citových poměrů, stavů v nás a k bližním 

Antipatie je vlastnost, při které ve svém nitru cítíme nepříjemný pocit nelibosti vůči některé věci, myšlence, představě, činu, řeči, zvířeti, rostlině, živočichu a nejvíce vůči člověku a jeho zvyklostem, vůči jeho jednání, činům, vlastnostem a vůči všemu, co je na něm protivné, ošklivé, odporné, hnusné, nečisté a negativní vůbec. Ale také naopak jsme-li založeni převážně negativně, cítíme, prožíváme antipatii vůči všemu, co je pozitivní (aktivní) a nám z našeho hlediska protichůdné, odporné, i kdyby to byla nezištná láska, pravda, spravedlnost a jiné stavy a ctnosti pozitivní (aktivní) povahy.

Antipatie je tudíž protipól sympatie, která vyjadřuje pravý opak tj. přátelství , libost, příjemné harmonické pocity a myšlenky na vše, co je vskutku dobré, pro nás prospěšné, příznivé, přátelské, milé, krásné, šlechetné, spravedlivé a podobně. 

Sympatie u lidí a bytostí s převládajícími negativními (pasivními) vlastnostmi jde ovšem v jiném, tedy v opačném směru nežli u vyrovnaných lidí oplývajících vlastnostmi pozitivními (aktivními). Antipatie je také určité zabarvení některých povahových vlastností (živlů), které se vzájemně přitahují nebo odpuzují. Proto chceme-li odstranit antipatii, musíme se zvláště naladit příslušnou vlastností, která nahradí antipatii ke komukoliv a změní ji v sympatii. To vše záleží na naší vůli, ovšem za předpokladu, že jsme živlově vyrovnáni. Nejlepší způsob a stav našeho chování vůči našim bližním je naprosto neutrální, vyrovnaný postoj - lhostejnost. Teprve tam, kde bychom to potřebovali, v sobě nebo v bližním můžeme vyvolat takové zabarvení, jaké si přejeme mít, a to vždy pro nejlepší a šlechetné cíle. Proto můžeme používat antipatie právě tak jako sympatie a s těmito stavy podle svého přání operovat. Tento způsob můžeme s úspěchem použít zejména při introspekci v boji proti myšlenkám a pocitům, jež na nás dorážejí a chtějí nás ovládat, zejména z hermetického stanoviska. 

Antipatie a sympatie používáme zejména v hmotném životě, ve hmotné úrovni jako lidé, neboť zde na hmotné úrovni musíme hrát takovou úlohu, jakou nám připravil náš osud, popřípadě podle toho, jak jsme si svůj osud sami připravili svými dřívějšími životy. Proto se také nesmíme ani navenek lišit od jiných nezasvěcených lidí tím, že bychom antipatie a sympatie nepoužívali, když je nám sama Prozřetelnost dává jako všechny ostatní vlastnosti. Jinak bychom se stávali jednostrannými a zanedbávali svou hmotnou stánku.