Askeze, proč?

22.02.2020

Jak chápat askezi, co to vlastně je a proč má dopad na náš vývoj? Askeze je výborným prostředkem k odčinění Karmy, je zároveň úmluvou mezi subjektem a objektem k získání něčeho, čeho nelze  za normálních okolností dosáhnout. Je to smlouva s astrálem, mentálem a jinými úrovněmi. Zároveň je to jakési vybočení na jinou kolej - askeze je vnitřním ladičem k pozvednutí vlastní osobnosti, k dosažení chrámové nálady nebo potřebného jemného transu, extáze čili vědomého rozštěpení mysli. Askeze nemusí být právě odříkání se něčeho (jídlo, pití, celibát atd.) z hermetického hlediska je askeze tím, že se k něčemu vědomě přinutíme za účelem získání určité věci, vlastnosti, výhody, úspěchu. Askezí se nemusí posilovat moje vůle, neboť člověk přechází z jedné úrovně do druhé (askeze je někdy obchodem, něco za něco, tedy askezi nezískáme pevnou vůli, ani dobro pro dobro, ale můžeme si zlepšit karmu). Askeze ovšem musí být přiměřená žádosti, přání: dobře si tedy ohodnoťte cenu vlastnosti o kterou usilujete a podle toho zvolte patřičnou askezi. Poznat sebe sama je základ úspěchu. Askeze je tedy něco k čemu se musíme nutit, je to něco čím si zkracujeme hermetickou cestu a ladíme se.

Magická příprava je individuální, řídí se podle účelu (cíle), kterého chceme dosáhnout. K přípravě musíme znát hlavní hermetické zákony a analogie, například zákon kvadratury kruhu (magické, elektrické, duševní i tělesné vlivy), tajemství polarity, zákon víry, tajemství imaginace, rozložení různých sfér a úrovní, zákon indukce a dedukce, rytmus atd.