Askeze

18.03.2021

Pravá askeze se projevuje ve všem, co podnikáme pro zušlechtění svého ducha a duše. Není to žádné trápení těla nepřijímáním jídla nebo nápojů, ale odříkání se buď na určitý čas, nebo na stálo nějaké vášně, například kouření, pití lihovin, nestřídmosti v jídle, sexuální přemrštěnosti a jiných škodlivých zlozvyků, návyků, které jsme si vytvořili neustálým opakováním. Nejúčinnější a nejčistější je ovšem každodenní introspekce, náš stálý boj s negativními (pasivními) vlastnostmi v myšlenkách, pocitech, činech, stavech, zlozvycích, s nimiž se denně potýkáme tak dlouho, dokud je neovládneme. To je pravá a nejúčinnější askeze, modlitba, kterou stále pěstujeme a zvyšujeme, dokud nenabudeme absolutní živlové rovnováhy, čistoty vždy, všude a ve všem. 

Pravá askeze se neprojevuje v náladových stavech a ve falešném utrpení, ale ve tvrdých skutečnostech, které vždy směřují k vyrovnání živlových vlastností. Vše, co nám štědrá univerzální Příroda dává, máme rozumně používat, prožívat, ale také si musíme uvědomit, že všechny tyto věci jsou dočasné, že je zde jednou všechny zanecháme, až odejdeme do neviditelného světa. Proto se již během svého dočasného života můžeme těchto dočasných věcí buď prakticky, nebo ideálně odříci, tak abychom na nich nebyli nikdy a nikde závislí a abychom se od nich duchovně i duševně zcela odpoutali. Tím si velmi usnadníme svůj přechod z hmotné úrovně do neviditelného světa. 

A to je také pravá askeze, která nám přináší velni dobré ovoce. Pravou askezí si posilujeme svou vůli, neboť pro askezi máme zpravidla nejvíce těžkých překážek, které musíme stůj co stůj překonávat, abychom to, co jsme si předsevzali ve formě askeze, také splnili. Askezi správně vykonáváme tak, aby o tom nikdo nevěděl, a to proto, aby askeze nalezla pravou odezvu v tom, čeho chceme s její pomocí docílit: nesmíme ji tudíž nikde a před nikým profanovat, neboť takovým způsobem by se stávala zbytečnou a neúčinnou. Určitý kus askeze se projevuje také v tom, když například někdo něčím trpí, ať již fyzickou bolestí nebo chudobou a jinými nepříjemnými stavy, neúspěchy a podobnými překážkami, aniž by takové bolesti, těžké překážky atd., dával před někým najevo. Dělá pravý opak toho, k čemu ho tyto negativní stavy, neštěstí, neúspěchy, vlastnosti a jejich následky nutí. Tímto způsobem tyto negativní stavy naprosto ovládá, překonává je a používá při tom velmi vydatně askezi, o které nemá nikdo ani tušení. Například udatný voják, jsa těžce raněn na bojišti, trpí velkými bolestmi, a přesto se usmívá, i když ví, že zakrátko zemře. To je také kus askeze a hrdinství, při kterých člověk překonává sám sebe, tj. svou závislost na vlastním fyzickém životě. Pravou askezí se vůči sobě stáváme přísnými, tvrdými, nic si neodpustíme: tím potíráme jakoukoliv změkčilost a závislost na všem, co nás váže k hmotnému životu. 

Krásný projev pravé askeze chápeme také v tom, že za veškerou pomoc svým bližním nežádáme v myšlence ani v pocitu ani tu nejmenší odměnu. Za to, že cvičíme při magickém postupu, také naprosto odmítáme jakoukoliv touhu po úspěchu: pouze si přejeme, abychom si co nejvíce zlepšili svůj charakter, svou duši. To je také pravá a velmi účinná askeze. Askeze je trojího druhu: 

  • mentální: udržujeme kázeň, pořádek a čistotu myšlenek a tak je ovládáme
  • astrální: ovládáme všechny negativní (pasivní) vlastnosti, vášně, pocity, stavy, zlozvyky atd., 
  • hmotná: dodržujeme střídmý a přirozený život