Aura

05.12.2019

Ve všech našich bytích evidujeme konkrétní auru: hmotnou, astrální a mentální, tzn, každé tělo má svou auru. Elektrický i magnetický pochod v jednotlivých tělech vzbuzuje vyzařování, kterému se říká aura. Z hermetického hlediska má aura všechny hmotné, astrální i mentální funkce. V mentálu je tedy aura zprostředkovatelem, přijímačem a vysílačem myšlenek, v astrálu pocitů, v hmotném těle hmotných pochodů.

Vše co se v hermetismu odehrává, se vlastně odehrává prostřednictvím aury. Vysílají a přijímají se myšlenky (mentál), city (astrál), asi jako rádiové vlny - jen se naladit... Také mentální či astrální ztotožnění se děje pomocí naší nebo cizí aury. Jakýkoliv fenomén (čtení myšlenek, vidění, slyšení) a to ve všech úrovních se děje prostřednictvím naší aury. Toto platí i pro medijnost, spiritismus, zhušťování, ochranu - aura je všude hlavní. Čím větší je aura, tím vyvinutější je člověk, čím čistší je, tím je čistší i člověk. Zde má svůj původ morálka. Jakékoliv cvičení je ve své podstatě manipulace s aurou. Máme magnetickou i elektrickou auru, podle aktivních či pasivních představ (pozitivních či negativních), pocitů a myšlenek. Myšlenky mají svůj původ ve sféře příčin, jsou magnetické nebo elektrické, a my je duchem (mentální nebo astrální aurou) přijímáme, a to podle kvality (množství) našeho hmotného, astrálního, a mentálního magnetismu či elektřiny. Vyloučení nebo izolace (negativní stav) nám dává schopnost se přizpůsobit božskému nebytí (Bohu), podle dosažené hloubky je to lehčí nebo těžší stupeň transu. Tím je odůvodněno a opodstatněno celé hermetické cvičení, jehož účelem je introspekcí (sebepoznáváním) zesílit vůli, vysílat nebo přijímat myšlenky a stát se pánem aury (elektřiny nebo magnetismu) na všech úrovních, To je univerzální klíč k osobní magii.