Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Autosugesce -Tajemství podvědomí (FB)

23.11.2019

Dříve než se pustím do detailního popisu autosugesce a podvědomí popíšu jejich praktický význam. Naše vědomí je umístěno v duši, které je velkým, v hlavě nacházejícím se mozkem uvedeno v činnost. Podvědomí se nachází v mozku malém na zadní části hlavy (taktéž je součástí duše). Jak jistě všichni víme a známe, člověk, který si je vědom všech svých 5ti smyslů má svou oblast vědomí stále činnou, což znamená, že permanentně dokáže využívat funkci svého vědomí. Jelikož vše na světě má svůj protiklad, můžeme naše podvědomí považovat za opak normálního vědomí. Tak jako vědomě chápeme pojem myšlení, cítění, popř chtění, paměť nebo rozum, v našem podvědomí se tato činnost odráží jako jeho protiklad. Z tohoto důvodu lze naše podvědomí prakticky považovat ze našeho protivníka, neb z této oblasti vychází impuls ke všemu nežádoucímu, jako jsou naše vášně, chyby a slabosti (viz články projevených vlastností v hmotném světě).  Proto je pro nás důležité (při práci s introspekcí), abychom podvědomí důkladně rozebrali a  žák tímto dostal funkci podvědomí na svou stranu.

Naše podvědomí je tedy podněcovatelem všeho co si nepřejeme, naučme se proto tento vůči našemu Já jaksi zaujatý aspekt přetvořit, aby nám ne jenom neškodil, ale co více, aby nám pomáhal uskutečňovat naše přání. Podvědomí potřebuje do promítnutí do našeho světa čas a prostor, tedy dva základní principy - tyto principy musí mít ostatně každá věc, která má přejít ze světa příčin do skutečnosti. Vezmeme li tudíž našemu podvědomí čas a prostor přestane nás tato opačná polarita ovlivňovat a my se stáváme schopnými uskutečňovat svá přání pomocí podvědomí. V tomto náhlém vypojení podvědomí vězí tedy klíč k praktickému použití autosugesce.    

Vštípíme-li např podvědomí, že zítra nebo v jinou dobu již nechce podlehnout našim negativním vlastnostem (zářným příkladem budiž novoroční předsevzetí), že přestanu kouřit, pít alkohol, nebo se nebudu vztekat, má podvědomí do stanoveného termínu dostatek času, aby nám kladlo do cesty ať už přímo či nepřímo překážky (z předsevzetí není nic).  Skoro ve všech případech se mu podaří nás na naší cestě přelstít a přivodit nám tímto neúspěch. Když ale odejmeme podvědomí při impregnaci určitým přáním pojem času a prostoru, působí v nás jen jeho pozitivní stránka. Normální vědomí se přizpůsobí a naše přání se uskuteční.

Znalost této možnosti je pro náš magicky vývoj velmi důležité a při ovlivňování sebe sama je potřeba mít tento fakt stále na zřeteli. Formule kterou si při autosugesci zvolíme, musí být bezpodmínečně pronášena v rozkazovacím způsobu v přítomném čase, tzn, není správné říkat "přestanu kouřit, nebudu pít alkohol, nebudu se rozčilovat" nýbrž formule musí správně znít: "Nekouřím!, Nepiji! Nerozčiluji se! zcela podle toho co si chceme vsugerovat nebo odsugerovat tzn. klíč k sebeovládání je v přítomném čase a rozkazovacím způsobu. Vždy a v každém ohledu si toto musíme uvědomit, chceme-li při ovlivňování podvědomí mít úspěch. 

Nejspolehlivěji a nejpronikavěji pracuje naše podvědomí v noci, když spíme. Ve spánku je práce normálního vědomí zastavena a činnost podvědomí převládá.  Proto je doba, kdy se dostavuje únava a chystáme se ulehnout k spánku nejideálnější k odříkání sugestivní formule, stejně tak je velmi účinná i doba ihned po probuzení, popř i během noci v případě probouzení (slabší spaní, toaleta, apod).  Což neznamená, že tuto sugestivní formuli nelze aplikovat i během dne. V každém případě jsou prvé dvě jmenované doby nejvhodnější a i podvědomí v nich nejlépe tyto rozkazy přijímá.  Proto nikdy neusínejte s myšlenkami plných starostí, žalu a deprese neboť těmito myšlenkami budete velmi silně ovlivňovat své podvědomí.  S jakými myšlenkami budete usínat, s takovými myšlenkami bude podvědomí pracovat. Udržujte proto vždy myšlenky jen dokonale harmonické, zaměřené na mír, klid, úspěch a zdraví. 

Pro začátek provádění autosugesce doporučuji použít malý růženec, popř náramek s 30ti až 40ti korálky, aby jste dokázali při každém přerušení autosugesce monitorovat váš průběh (pokud vás během autosugesce přepadne jiná myšlenka, jedná se o chybu a je potřeba posunout korálek) - poté bude jasně vidět, jak časem, počet kuliček z přerušení klesá a vaše autosugesce bude úspěšná. Tady ze své praxe upozorním, že pokud vás při autosugesci přeruší negativní  myšlenka je lepší celou autosugesci udělat znova (nechceme aby podvědomí posilovalo negativní vlastnosti ale opak).

V praxi se autosugesce provádí velmi jednoduchým způsobem. Jestliže jste svém přání vhodně zformulovali (v přítomném čase a rozkazovacím způsobu) např: "Je mi každým dnem lépe", "jsem zdráv" jsem spokojen, jsem šťasten apod. můžete započít s vlastní praxí.

Těsně před spánkem vezměte růženec, popř. korálky a opakujte polohlasem, šeptem, nebo pouze v myšlenkách, dle toho jak vám to nejlépe vyhovuje nebo připouští vaše okolí vaší formuli. Chyby zaznamenejte posunem korálků, v pozdější fázi již nebude růženec potřeba a vy během autosugesce přejdete bez vyrušení i se svým přáním do spánku. Důležité je, aby jste viděli své přání již uskutečněno. V případě, že během pronášení formule neusnete (40x) pokračujte s formulí stále dokola dokud se vám nepodaří usnout. Nezapomeňte na autosugesci i po probuzení (zde si můžete 40 formulí na růženci odpočítat ať na počet nemusíte během odříkání myslet).  

Zbývá ještě zmínka o tom, jakých přání můžete autosugesci dosáhnout. Dosáhnout lze pouze přání, které se týkají vašeho, těla, duše, nebo ducha. Např: zušlechtění povahy, odstranění nepěkných vlastností, disharmonie, dosažení zdraví, získání různých nadání, rychlejší vývin schopností atd. Rozhodně se nedají uskutečnit přání jež nemají nic společného s vaší osobností tzn, autosugesce pro někoho jiného, výhry v loterii apod. 

K volbě jiné formule (dalšího přání) přikročte vždy teprve tehdy, když vaše předchozí přání bylo uspokojivě splněno, v případě nepěkných vlastností doporučuji z praxe formuli změnit až se vám protiklad dané negativní vlastnosti stal zvykem. Kdo cvičí systematicky a s rozvahou, přesvědčí se velmi brzy (jako Já sám a jsem za to nekonečně pokorný a vděčný) o velmi, velmi příznivém vlivu autosugesce a podrží tuto metodu po celý svůj život.