Bdělost

21.06.2021

Ve velkém víru a shonu všedního života jsme stále vystaveni nebezpečí ovlivňování myšlenkami, pocity, žádostmi, příležitostmi, provokacemi, kterým často podléháme, někdy vědomě, někdy nevědomě. Chceme-li si však, jak se říká, zachovat čistý štít, musíme stále bdít na všemi těmito působeními vlastností živlů, jež nás tak často napadají a zvláště tehdy, kdy to nejméně očekáváme. Pravou bdělostí musíme docílit toho, že každou myšlenku, pocit, překážku, jež se nám staví do cesty, můžeme v zárodku ihned zničit tak, že nám takovéto působení překážek negativních (pasivních) vlastností vůbec neuškodí, a my se naopak tímto způsobem stáváme den ze dne silnějšími a bdělejšími. Mimo to nás tento posvátný boj a stálý stav bdělosti velmi těší, protože okamžitě do všech podrobností poznáváme, o jaký druh negativní (pasivní) vlastnosti tady jde, a zároveň můžeme působnost negativních (pasivních) vlastností ihned proměnit v opačné působení příslušné pozitivní (aktivní) vlastnosti. Takovým způsobem docilujeme mocného zesilování pozitivních (aktivních) vlastností, jimiž se vždy vyrovnáváme při působení vlastností negativních (pasivních). Stáváme se ze dne na den vyrovnanějšími a celý náš život se nám jeví daleko krásnější, moudřejší a čistější vzhledem k jeho pravé a jediné účelnosti. Nic na světě nás již nemůže překvapit, dokonce ani sama dočasná smrt, odchod z tohoto světa nás nepřekvapí, protože jsme stále bdělí a při tom si jasně uvědomujeme, kdo jsme, jaký je náš smysl života, jaký je náš nejvyšší Cíl a jaký postup nás očekává i po odchodu z tohoto dočasného světa ve světě astrálním a mentálním. Také si jasně uvědomujeme, že když ve své bdělosti jen na okamžik polevíme, rozběhne se naše mysl jako splašený kůň nebo zajíc a začne zběsile běhat po všech koutech viditelného světa, vymete, co kde může, porýpá se v těch nejhnusnějších pařeništích a my sotva stačíme sledovat její spěch, pestrost, všehochuť toho, na čem si nejvíce pochutnává, ovšem na náš účet, my to zaplatíme. To je největší důkaz, jak velice záleží na naší stálé a vytrvalé bdělosti, kterou udržujeme naší mysl na uzdě a nikdy ji nedovolíme, aby bez naší vůle pobíhala všude, kam ji napadne. Abychom svou mysl zcela podřídili dobrým a šlechetným zájmům a aby nám vždy v tomto smyslu sloužila, k tomu máme svou pevnou a všemocnou vůli. Bdíme také nad prostředím, kde se právě nalézáme, kde pracujeme, abychom nikde neupadli, i když nevědomky, do davového působení některé negativní (pasivní) vlastnosti, která uchvacuje všechny přítomné, aniž si tyto okolnosti uvědomují. Nikdy se v tomto směru nenechme strhnout, zvláště pokud jsme v pozici nějakých davových diváků, fanoušků, kteří své přemrštěné pocity a myšlenky, zabarvené negativními (pasivními) vlastnostmi, určitými vášněmi, koníčky, dávají velmi hlučně a spontánně najevo právě proto, aby ukojili tyto své výstřednosti, s nimiž my nemáme nic společného. V opačném případě bychom na svou povolnost v bdělosti velmi doplatili. Jak víme, davová psychóza umí strhnout všechny přítomné osoby, dokonce i ty, které jsou sebeméně otevřené a náchylné k takovýmto davovým projevům. 

I v noci ve spánku si musíme zachovávat svou bdělost, protože právě v době svého spánku, fyzického odpočinku, pracuje náš nesmrtelný duch nejvíce, a sice v tom smyslu, jaký mu určujeme denním myšlenkovým postupem. Jestliže je náš myšlenkový postup za dne správný, bdělý, bude i náš postup v nočním spánku, odpočinku dobrý a užitečný.