Bezcitnost

06.03.2021

Lidé bezcitně přihlížející projevům pravé lásky, harmonie, krásy, přátelství a sympatie jsou vůči těmto projevům ledoví a nemají pro ně pochopení. Tato jejich negativní (pasivní) vlastnost pramení z nedostatku pravé citovosti a z nepoznávání duševní hloubky takových harmonických projevů. Jsou  kvůli svým určitým sklonům vždy naladění k intelektuálním chladným úvahám, které vylučují jakoukoliv citovou stránku věci, s níž přicházejí do styku.

Příklad: Opravdu chudý a potřebný člověk přijde k bohatému hodnostáři, který má všeho hojnost, přímo nadbytek, a je právě po znamenité večeři. Protože příchozí chudý člověk je právě hladový a bez zaměstnání, prosí tohoto zámožného bližního o kousek chleba. Blahobytný a dobře nasycený hodnostář jej však chladnokrevně odmítne s poznámkou, že lenochy nepodporuje. Postižený mu však upřímně vysvětluje své zoufalé postavení a znovu jej prosí o kousek chleba. I po tomto upřímném vysvětlení zůstává bohatý člověk vůči prosebníkovi zatvrzelý, bezcitný. Chudák zklamaně odchází od lakomce a necity a jde dále k lidem, kteří mají otevřené srdce. Skutečně nachází chudého bližního, jako je on sám, a hle, tento stařeček - žebrák dává mu polovic chleba, který dostal jako almužnu od dobrého člověka. 

V tomto případě bezcitný a zatvrzelý lakomec zapomíná, že jeho majetek mu ve skutečnosti nenáleží, ale že je mu pouze propůjčen univerzální Prozřetelností na dobu jeho dočasného života: a on je jeho pouhým správcem. Proto má tento majetek spravedlivě užívat nejen pro sebe, ale i pro ostatní bližní, kteří si to zasluhují. Dnes tento majetek má a zítra odejde z hmotné úrovně (zamře) a s sebou si nevezme ani vlásek na hlavě. Pouze jeho nevědomost, lakomost a bezcitnost mu brání, aby se svým majetkem dobře a spravedlivě hospodařil. 

Jiný příklad: Kočí veze těžký náklad do kopce a koně nemohou těžce naložený vůz utáhnout. Kočí se rozzlobí, rozčílí a nemilosrdně bije do koní, ale bezvýsledně a bezcitně je takto nutí k další těžké jízdě. Nedaří se mu to, a proto tím zběsileji tříská do koní, až jeden z nich padne. Tento příklad je zvláště typický pro zuřivou bezcitnost. Nejdůležitější je však příčina, kterou si takový člověk zapisuje do svého osudu v budoucnosti. Bude to mít dalekosáhlé následky, neboť němé zvíře, které se nemůže proti tomuto násilí s krutou bezcitností bránit, je před univerzální Prozřetelností vždy cennější, nežli by se to stalo člověku, který by měl možnost se bránit, kdyby byl zákeřně napaden. Nedivme se proto, když je viník postižen třeba hrozným utrpením, jež si svým činem zasel do světa Příčin. 

S touto vlastností se setkáváme také v rodinách, kde otec nebo matka bezcitně trestají své děti za každou maličkost nebo i škodu, kterou si například sami zavinili: otec nechá na stole otevřený laptop, zapomene jej uklidit a hrající si malé děti, nemající rozum, strhnou laptop ze stolu a laptop se tím poškodí. Otec se prudce rozhněvá, děti zběsile bije hlava nehlava, aniž si uvědomuje, že dětem může vážně ublížit na zdraví, a hlavně při tom zapomíná na hlavního viníka tj. na sebe, že laptop nechal dětem sám napospas. Tato krutá bezcitnost a bezohlednost mu bude jistě v budoucnosti připomenuta, zvláště když si z tohoto neblahého případu nevezme žádné ponaučení a neuzná-li sám svou chybu. 

Jiného rázu je bezcitnost tam, kde je namístě. Řezník poráží dobytek, aniž by při tom projevil nějakou lítost. Je to prostě jeho povolání, povinnost. Ten samý případ sledujeme u kata, jež odpravuje zločince. Ve válce vojáci z povinnosti a podle vojenské přísahy bojují za svobodu nebo z jiných důvodů (politických, revolučních, kontrarevolučních) proti svým odpůrcům také bez prolévání slz tj. chladnokrevně, odvážně, udatně, popřípadě s nenávistí vůči nepříteli. 

Také mág, jenž je příliš citově založen, používá tuto vlastnost bezcitnost vůči všemu, co je citově zabarveno a mu přitom škodí. Tato vlastnost má svůj původ v chladu, ledovosti živlu voda. Zbavujeme se jí zvyšováním její opačné vlastnosti citovost při sledování krásy různého umění, zvláště hudby, pravé lásky s krásnými citovými náladami, jež si sami vyvoláme.