Boj s negativními vlastnostmi - návod

14.11.2019

V článku Introspekce jsem vysvětlil, proč je pro nás Introspekce tak důležitá a jaký přímý vliv má na naše všechny tři sféry bytí (tělo hmotné, astrální (duše) i mentální čili ducha). Trochu od tohoto tématu odbočím a vysvětlím (stručně) jak se vlastně stane, že se myšlenka, kterou zachytíme, projeví až do hmotného světa v případě, že tuto myšlenku nezničíme již v mentální sféře.

Myšlenky, které přicházejí, člověk/bytost zachytí pomocí Intelektu - živel vzduchu (duch je věčný přijímač), a vždy jsou naprosto čisté (v rovnováze, bez citového zabarvení) - to co z myšlenky ve finále udělá pozitivní či negativní (která se projeví až do hrubohmotného světa) záleží na vědomí či podvědomí člověka (živlové rovnováhy). Pomocí naší vůle a víry se dostává myšlenka do vědomí a stává se pozitivní, v případě negativní zpracuje tento impuls lidské podvědomí, potom obojí díky astrální matrici a intenzivní práci živlů dojde k prezentování člověka/bytosti až do hmotného světa (při vhodné příležitosti). Tzn, není myšlenky, která je zvrácená/špatná apod, to jen lidi díky svému nevědomému chování se prezentují, jak se prezentují.

Zpět k Introspekci. Budeme vycházet z bodu, že žiji vědomě a snažím se negativním vlastnostem, které se mě snaží ovládat čelit tzn znám své slabé stránky a chci je změnit.

Ještě zmíním jednu důležitou věc, jakoukoliv negativní vlastnost, která vím, že se o mě pokouší nesmím v žádném případě potlačit v sobě (např, stane se situace, kdy mě má něco rozčílit, nevědomý člověk se rozčílí a tento mentální (myšlenka) astrální (představa, pocit) čí hmotný (známe všichni) útok projeví až do hmotné úrovně (prostě se rozčílí). Člověk vědomý chce této situaci čelit, ale nesmí ji jen potlačit (jak se říká lidově skousnout), protože toto kousání má své limity stejně jako přehrada zadržuje vodu, takže pokud vodu neodpustí buď sama svévolně přeteče nebo se jednoduše hráz protrhne, protože takovou energii nelze zadržet. V našem bytí toto platí trojnásob, pokud negativní vlastnost potlačíte v sobě přijde den (předurčený vývoj dle univerzálních zákonů) kdy pomyslný pohár přeteče a daná vášeň (negativní vlastnost) vás ovládne (vy se presentujete negativně do hmotného světa) = vášeň zesílí, dostane vás více pod kontrolu, nalomí už tak nalomenou vůli a víru, odebere vám životní energii, navýší daný živel (velké niance živlové nerovnováhy se začnou projevovat jako menší nemoci, abychom se poučili a pokud se nepoučíme budou se tyto případy množit až se nám daná negativní vlastnost stane osudnou - v lepším případě dostaneme ještě ránu osudu, která nám dá druhou šanci, po ráně osudu již žádná další šance nebude).

Tzn tyto impulsy vlastností, které se o nás pokouší musíme stůj, co stůj zničit. Možnosti jsou následující:

Danou myšlenku zničit již v mentální sféře: Tzn viz meditace prvního magického stupně našeho vývoje (jelikož se učíme ovládat myšlenky, dokážeme je dostat pod kontrolu a danou myšlenku si nepřipustíme a tímto ji zničíme). Příklad: mám strašnou chuť na kávu (toto je vášeň která mne ovládá) proto si ji nedám, protože si sám určuji co mne ovládne a co nikoliv

Ignorace: Lze takovou myšlenku ignorovat, tím se zničí stejně jako v případě předchozím

Transplantací: Danou myšlenkou mohu transplantovat např do stromu, který dokáže negativní útoky zničit, aniž by sám dostál nějakého poškození, ideálně s představou a procítěním jako tato energie do stromu přechází

Transmutací: Daný útok lze transmutovat do protilehlé vlastnosti (pozitivní) např. rozčílí mě (má mě rozčílit) nějaká situace s partnerem. Tento impuls okamžitě zachytíme jako v předchozích případech, ale místo vypuštění hněvu k partnerovi, dotyčného obejmeme a dáme mu lásku (ale miláčku vždyť se zase tolik nestalo)

Ale jelikož některé vášně jsou příliš silné (astrální útoky bytostí, larvy, stíny, apod), musíme tyto nejprve oslabit, než je astrálně zničíme a přestanou se projevovat (poté můžou přijít nové útoky, ale pouze myšlenky (mentální útoky), které viz předchozí bod dokážeme potlačit. Ještě dodám ať je to jasné, pokud jde pouze o myšlenku jedná se o útok mentální, pokud je útoku přidružen obraz popř cit jedná se o útok astrální (tzn jde o bytost, vášeň, larvu, stín, vampýra apod). příklad: Svou vlastní vinou zapomenu (negativní vlastnost) laptop na stole, přijde dítě a v zápalu hry laptop shodí ze stolu a ten se zničí (vědomě, je toto moje vina), pokud tuto událost vezmu osobně okamžitě si představím jak se říká lidově, vidím jak své dítě vezmu a roztrhnu jako hada a samozřejmě tomu přiřadím patřičný pocit , který resultuje bohužel tím, že dítěti dám na zadek a vybiji ze sebe patřičný vztek (poté ho samozřejmě ještě zasypu výčtem problému, kterým teď budu čelit a nezapomenu samozřejmě na finance, kolik to bude stát) 😊 - tzn, toto byl útok astrální.

Přímá konfrontace s těmito vášněmi není možná - je to jako počítačová hra kdy vy (váš duch) na úrovni jedna, chce čelit stínu na úrovni 45, kterého jste poctivě 20 let živily svou životní energií. O výsledku tohoto souboje asi není třeba pochybovat a stín vás bez problému porazí. Navíc tyto bytosti sílí a potřebují stále více vaší energie, takže vás budou pokoušet stále častěji. (napíši zvlášť článek, jak se z obyčejné myšlenky stane časem vampýr, který se vám stane osudným)

Celou dobu zmiňuji vztek, tak se této vlastnosti budu držet. Jak čelit vzteku, který je příliš silný a nedokážu mu odolat?

Meditace: Meditujte o tom, rozebírejte situace, které se vám staly, litujte toho, co jste ve vzteku učinili a danou situaci odčiňte protikladem. Myslete na to, že negativní příčiny mají negativní důsledky a přijde čas kdy se vám toto karmicky vrátí. Samozřejmě nastanou další situace, kdy se vás vztek bude snažit dále ovládat abyste se poučili

Kontemplace: rozjímaní, představujte si, jak jste v klidu, jak milujete vše stvořené (přírodu, rodinu, bližní své, boha, rostliny, kameny apod), projevujte lásku (tuto vlastnost budete muset pravděpodobně posílit), prociťte lásku, pohodu a klid. Ideálně představte si toho koho nemáte rádi a obejměte ho, dejte mu lásku. Musíte se dostat z vaší komfortní zóny - tu znáte ta vám nic nedá, běžte mimo komfort do extrému, to vás posílí

Posílení opačné vlastnosti: viz předchozí bod v meditacích, modlitbách apod.

Impregnace jídla a pití: Jelikož vše funguje na bází přání (příčina, důsledek) je velmi silnou zbraní vkládat do jídla a pití přání konkrétní vlastnosti např. klidu, představit si jak jídlo, pití, impregnuji daným přáním (vlastností) , cítím jak ho vkládám a cítím jak ho přijímám a sílí ve mně když toto jídlo čí pití konzumuji (přidám ideálně představivost jak do mého traktu dané jídlo vstupuje a impregnovaným přáním mě posiluje). V případě zájmu mohu toto pospat obšírněji s konkrétními modlitbami. Jídlo je v mnoha případech 4 živlové proto se dokáže impregnovat jakýmkoliv přáním (vlastností), např. do vody je ideální vkládat přání vodního živlu (cit, láska apod.) - vlastnosti viz Introspekce.

Autosugesce: Autosugescí dokážeme ovlivnit své podvědomí, které je náš nepřítel (jelikož pracuje bez prostu a času) vždy nám dokáže házet klacky pod nohy (nabádat nás k učinění opaku jako např. myslím na 78 a píšu 87). Tzn ideálně před spaním (ještě lépe pokud při autosugesci usnete) opakujte 30 - 40x za sebou rychle, bez pocitu, obrazu, v přítomném čase a rozkazovacím způsobem (viz problém času a prostoru) dané přání které chcete posílit - v našem případě "jsem absolutně klidný" . V případě autosugesce typu "budu klidný", "nebudu kouřit" apod vás podvědomí obelstí. Ideálně je bojovat vždy s jednou vlastností tzn všechny body viz výše, či další níže, věnuji vlastnosti jedné. Jakmile se mi stane zvykem mohu přejít k další. Doporučuji začít menšími vlastnostmi (výsledky posílí vaší vůli a víru). Samozřejmě splnit se mohou jen věci které se týkají vás tzn (duše, ducha nebo těla - tzn, odstranění nepěkných vlastností, disharmonie, dosažení zdraví, získaní různých nadání, rychlejší vývin schopností apod.), určitě se nesplní autosugesce pro jiného člověka popř výhra v loterii apod. Autosugesci provádět i hned po probuzení (pokud jdete v noci např na záchod, udělejte ji zase a zase)

Očista: Každé vylučování lze impregnovat přáním opačným (tzn, odcházejí z vás negativní vlastnosti, s kterými bojujete). Např. malá modlitba, kterou lze použít při vylučování (na hněv) zní: Tak jako mé tělo se zbavuje všech nečistot, tak i já se pomoci své vůle zbavuji kalu na své duši. Tímto vylučováním se zbavuji hněvu ze své duše, není již více hněvu v mém těle, jsem klidný jsem klidný jsem klidný (s představou a pocitem, že jsem klidný jako např. plamen svíčky, který se nezachvěje ani v obrovském větru). Stejně tak při mytí rukou, sprchování, saunování apod.

Vědomé dýchaní: Zde v žádném případě nejde o kvantitu nadechnutého/vydechnutého vzduchu, ale o jeho kvalitu (naopak zbytečně přetěžujete plíce). Uvolněte se ještě před večerní autosugesci (před spánkem) a ideálně hned po probuzení. Zavřete oči (pro začátek bude stačit 7 vdechů a výdechů), uvolněte se a představte si své tělo jako prázdný válec (pokud představivost zatím nefunguje, nevadí, časem se objeví a půjde to). S každým nádechem myslete na to (představte si a prociťte) jak se tento válec plní např kouřem, kterým do sebe vdechujete dané přání (v našem případě klid) a s výdechem, jak z tohoto válce odchází (odlišně barevný kouř), jako z výfuku automobilu, kdy odchází z našeho těla hněv. Praxí se vám toto stane zvykem a vše půjde jako po másle.

Ranní gymnastika: Při této příležitosti opět můžete myslet/představit si jak z vás námahou odcházejí negativní vlastnosti které potřebujete oslabit.

Mentální konfrontace: Pokud zvládnete jistou představivost je dobré provádět i mentální konfrontaci se sebou sama. Představte si sebe, mladší, jak sedíte proti sobě na židli (nedoporučuji použít zrcadlo), pokud toto představivostí nezvládnete, položte si na židli nějakou mladší fotografii a začněte s konfrontací sebe sama: Už tě znám, štítím se tvých sklonů (vlastnosti která vás mají pod kontrolou) . Dosáhl jsem dělící stěny mezi mnou a tebou. Nechci s tebou mít už nic společného. My dva jsem odlišní lidé. Potom se otočte k postavě zády a udělejte např. vědomé dýchání, modlitbu, důležité je protivlastnost pocítit a představit.

V případě dodržování těchto pravidel, které budete poctivě vykonávat se daná vášeň (negativní vlastnost) začne obávat o svou existenci, má pud sebezáchovy stejně jako my. Např. když budete v autobuse a ten havaruje a začne hořet, okamžitě nastane panika a spustí se pud sebezáchovy a uděláte maximum, abyste vyvázli. Tato vášeň se bude cítit stejně, bude si vědoma že proti ní bojujete a začnou vám krušné chvilky - ze začátku na vás bude útočit, jak jen to bude možné, nebude se chtít dostat z kontroly ovládání vaší vůle, ale arsenálu, který jste použili neodolá a chtě nechtě se bude muset stáhnout (vy vítězíte) ale tady veliký pozor. Tyto vášně (viz mé vysvětlení s alkoholem ve článku Introspekce) vám tento pocit výhry mile rádi dají, protože v této chvíli by je konfrontace s vámi stála život, takže se stáhnou, klidně na dva roky, a ve chvíli kdy to budete nejméně čekat, kdy vás opijí pocitem výhry (vy oslabíte ve svých opatřeních) zaútočí znova. A toto bude již konfrontace stejně vyspělých bytostí, pokud se vám podaří vášeň zničit (zůstanou po ní jen malé mentální útoky, které okamžitě zničíte), pokud podlehnete jste na začátku a absolvujete vše znova, pokud ztratíte vůli a víru, tato vášeň vás ovládne, zakoření ve vaší astrální matrici tak silně, že se vám stane osudnou.

Přesně takovýmto způsobem budete postupně ničit všechny své negativní vlastnosti, vytahovat jejich protichůdné vlastnosti pozitivní a docilovat životní rovnováhy, kterou pocítíte jak hmotně (zdraví) tak astrálně (vaše duše, aura, rozšířené vlastnosti tzn. budete jich v životě uplatňovat daleko více než doposud , představy, cit) a samozřejmě mentálně (duch, cvičení, meditace), který tímto poroste a dá vám patřičně najevo svou blaženost a spokojenost. Taktéž tímto ovládnete i své podvědomí, které se vám stane věrným služebníkem a pomocníkem.

Jak stále opakuji snažím se dané téma popsat v kostce, jednoduše, ať každý dokáže pochopit, jak důležité toto pro nás je. Pokud budete potřebovat poradit, poslat určitou modlitbu k přáním přes živly apod, napište pokud to bude v mé moci, rád pomohu.