Bolest (utrpení)

21.02.2020

Co jsme si zaseli  to také sklidíme, co jsme si nezaseli to sklidit nemůžeme a každé proč? má své proto! Člověku bez viny nebude zkřiven jediný vlas na hlavě. 

1. Bolest je opak příjemného pocitu, je to nepříjemná, nežádoucí mučitelka pudového člověka

2. Bolest může být fyzická, těla se týkající, anebo citová (duševní), různé intenzity a trvání

3. Bolest je následkem našich chyb v životosprávě, anebo nežádoucí činností ostatního světa

4. Bolest je vždy varování, že je něco v nepořádku

5. Bolest je regulátor života, nutí nás hledat příčiny chyb a žít dokonalejším způsobem

6. Bolest dokazuje naší nedokonalost, slabost, závislost na přírodě a společnosti: vynucuje si naší dočasnou pokoru a vědomí kolektivní sounáležitosti.

7. Různé formy bolesti, ale především zklamání, nás vedou časem k nejspolehlivějšímu činiteli, cíli našeho života, k Bohu. 

8. Vyšli jsme z Boha čistí, a jen očištěni vrátíme se k němu

9. Neodejdeme z tohoto individuálního života, dokud do posledního haléře nezaplatíme. Příroda účtuje za dary a násilný úvěr: čím více kdo získal bez zásluh a tvořivé práce, tím více musí vrátit zpět. Příroda musí docílit rovnováhu ve výdajích a příjmech, aby byl z morálního hlediska zachován všeobecný život (magnetismus). Sobectví život zkracuje, parazituje na všeobecném životě: je to destruktivní činnost

10. Láska k Bohu a přátelský poměr k bližnímu je nejlepší způsob zdokonalování

Kvůli našemu zdokonalování nás bude bolest provázet až do naší fyzické smrti: po ní se budeme očišťovat palčivou lítostí za vážnější provinění na našich bližních.