Boží soud. Co je ochránce astrální oblasti?

24.06.2020

Boží soud je vlastně přísné zúčtování mezi pozitivními a negativními činy, jakmile dojdeme na konec našeho hmotného života a na práh astrální oblasti. Strážcem astrální oblasti je akášický princip, jenž zhodnotí podle příčiny a účinku naprosto přesně a spravedlivě naše myšlenky, city a činy a potom rozhodne o našem dalším osudu, pokud ještě nejsme zcela vyrovnaní.