Bystrost orientace - všeobecně

22.01.2021

V dnešní době plné shonu nezbytně potřebujeme všeobecně bystrou orientaci. Kamkoliv přijdeme, všude musíme prokázat schopnost přizpůsobit se dané situaci a jednání, abychom mohli dobře sledovat děj jednání, jemuž jsme právě přítomní a do něhož jako dobří herci zapadáme. Čím rychleji a bystřeji se orientujeme, tím lépe vše pochopíme a tím úspěšněji můžeme zasahovat do dané situace. Bystrý člověk totiž ihned pochopí, oč jde, a předčí svou iniciativou všechny ostatní přítomné osoby, které tuto vlastnost nemají, takže snadno podléhají naší iniciativě. To je pro nás velmi výhodné, protože si můžeme podle své vlastní libosti vytvořit příznivou situaci, ovzduší, kde se nám podaří dosáhnout třeba lecčeho dobrého. Naše bystrost orientace se pak projevuje v celém našem životě, ve všem našim jednáním a následkem toho také stoupá naše autorita a vážnost u našich bližních. Bystrost orientace potřebujeme v první řadě v naší introspekci, ve sledování myšlenek, pocitů, stavů, nálad, činů, chování se vůči svým bližním. Tam je potřebná mimořádná bystrost a pohotovost, abychom každou myšlenku doprovázenou příslušnou náladou, pocitem, obrazem, a pohnutkou ihned v zárodku okamžitě poznali, vyloupili z ní její jádro, co na nás chce, k čemu nás vede nebo svádí, a podle výsledku naší orientace se okamžitě rozhodli ji ovládnout, nebi jí zničit. Bystrý pozorovatel dokáže po příslušném dlouhodobém a vytrvalém výcviku každou sebeméně působící myšlenku okamžitě rozpoznat a automaticky ji ovládat. To je již vrcholné umění získané stálou bystrou orientací při stálé každodenní introspekci, která nás přivádí na okraj magické živlové rovnováhy a tuto rovnováhu nám stále automaticky prohlubuje. 

Bystrou orientaci potřebujeme také v neviditelném světě, jestliže tam vstupujeme jako nováčci bez jakýchkoliv zkušeností. Tam jsme odkázání pouze na sebe, na své vlastní poznání, a proto musíme být jako pozorovatelné velmi opatrní a bystří, abychom se zbytečně nevydávali napospas v první řadě svým chybám, přezíravosti a bytostem, které by z našich chyb, nepozornosti a slabosti mohly těžit. 

Vynikající bystrostí orientace se vyznačují zvláště lidé dobře ovládající několik jazyků. Jejich duch a intelektuální stránka jsou znamenitě vyvinuty nad intelekty ostatních lidí, ovládajících pouze jeden jazyk mateřský, a mohou se díky této své vynikající vlastnosti jedinečně bystře orientovat kamkoliv přijdou. Zvláště jako tlumočníci světových řečí u diplomatických stolů mají možnost jasně a bystře sledovat podrobný průběh světových událostí a jsou zpravidla také dobrými psychology. 

Všeobecně je bystrost orientace velmi významná vlastnost, která nás stále více a více staví do popředí veškerého života, ale nejvíce samozřejmě vyniká v nejvyšší vědě a umění, v magii, kde ji stále potřebujeme a znamenitě uplatňujeme.