Chaos

27.01.2021

Chaos je součástí disharmonie, která vzniká z nesprávného působení živlových vlastností v našem mikrokosmu. Naše vlastnosti nejsou správně organizačně a přesně řízeny vůlí ve všech třech úrovních, a proto se v nás projevují časté nesrovnalosti, rozpolcenosti, zvrácenosti, nesmyslnosti a vůbec celková neorganizovanost všech našich myšlenkových, citových a hmotných projevů. Prakticky se taková vlastnost projevuje například v rodině, kde je rozvrat, rozháranost, nesrovnalost, odpor jednoho proti druhému, vyčítání malicherností, naprostý nesoulad, roztrpčenost i nenávist, zlost, manželská nevěra apod. To vše se odehrává ve dvou bytostech, v muži a ženě, kterým nakonec nezbývá nic jiného než rozvod, zpřetrhaní všech vzájemných svazků. 

Chaos vzniká také tam, kde není usměrněná a organizovaná práce, činnost, které chybí organizace. V takovém případě si  zpravidla dělá každý vše na svou vlastní pěst. Jak se říká, pravá ruka neví co dělá ruka levá. Taková práce se kříží, někdy se kvůli organizátora pracuje zbytečně třeba i několik dní. Jedna práce se nedodělá a začíná druhá, jeden úkol kříží druhý, nadřízené orgány dávají nesplnitelné úkoly i práce a vyžadují jejich okamžité splnění, takže požadovaná data jsou naprosto zkreslená. Chaos vzniká také tam, kde jsou příliš četné překážky, které nelze ihned zvládnout. Sotva odstraníme jednu překážku, již zde máme několik dalších a s tímto stálým stavem plným překážek se již nemůžeme vypořádat, protože mimo tyto překážky máme i jiné stálé úkoly. 

Ve společnosti vniká chaos, je-li mnoho různých a protichůdných názorů, návrhů, směrů, zvláště ideových, jakých jsme svědky v přítomné době při mezinárodních jednáních. Jen za velmi obtížných a úsporných vyjednávání se může docílit něčeho pozitivního. Je to tak, že něco jiného se vyjednává (říká) a něco opačného se ve skutečnosti koná. Tím vznikají skoro nepřekonatelné překážky, jež přinášejí všude chaos v názorech, a proto jsou nevyřešitelné. 

Chaos můžeme odstranit, když poznáme jeho vlastní příčinu. Napravujeme tedy příčiny, a tím také zmizí chaos. To znamená že musíme sladit všechny rozpory, roztržky, hlavně v protichůdných idejích, a neopomeneme žádné nesrovnalosti, překážky, jež jsou příčinou chaosu. Pokračování v činnosti promísené chaosem je mlácením prázdné slámy. Tímto bezcenným jednáním naopak chaos jen posilujeme. Kde nemůžeme ve spolupráci s jinými osobami chaotické poměry odstranit, je lépe se této marné činnosti vzdát a ponechat ji těm, kdo si v ní libují. 

Pokud je chaos v našem vlastním charakteru, ve vlastnostech, ve stavech, v silách, v myšlenkách, v pocitech, v názorech, v činnosti a podobně, musíme zřejmě odstranit všechny příčiny tohoto chaosu a pěstovat jeho opak - harmonii, soulad. Toho nejlépe docílíme svou každodenní introspekcí, při níž jasně zjistíme, jaké protichůdné disharmonické pozitivní (aktivní) i negativní (pasivní) vlastnosti v nás pracují bez našeho usměrnění, bez naší vůle. Tímto způsobem je všechny uvedeme pod svou kontrolu a začneme je pomalu, ale jistě usměrňovat a ovládat.