Chladnokrevnost, ledovost

17.10.2020

Chladnokrevnost, ledovost je typická vlastnost univerzálního živlu voda. Je pravým opakem ohnivosti, vášnivosti jakéhokoliv druhu, a proto se velice dobře hodí jako bojový prostředek proti vychýleným ohnivým vlastnostem, které chceme odstranit. Má však také jiný důležitý účel. Chladnokrevný člověk ovládá každou situaci, protože se nedá strhnout žádnou vášnivou vlastností, nerozvážností a nerozumností. Klidně a chladně myslí, uvažuje a jedná o jakémkoliv důležitém i nebezpečném problému, věci, záležitosti a dociluje vždy toho, co si přeje. Je přitom zpravidla také odvážný a stačený, zejména jako voják v bitvě s nepřítelem: vyhrává nakonec bitvu svými dobrými vlastnostmi, jež vyvěrají z jeho chladnosti, ledovosti, vyrovnanosti. Chladnokrevností, klidem, rozumností a rozvahou získává automaticky autoritu u všech bližních, s nimiž přichází do styku. Nikdo nemůže takového vyrovnaného člověka vyvést z rovnováhy a on zůstává i při nejvzrušivějších jednáních naprosto klidný a chladný. 

Na druhé straně však takový člověk postrádá určitou dávku ohnivosti, vřelosti, dobrého a vznešeného citu, který krášlí duši každé lidské bytosti. Neumí se vžít do situace vášnivého a cituplného člověka, a proto také nemůže správně pochopit jeho cíle, snahy, city, myšlenky zabarvené citovými aspekty a podobné stavy vyvěrající z citové povahy. Jak víme, povahy chladné, ledové, a povahy ohnivé se dobře nesnášejí. A přece jeden živel doplňuje druhý a ani bez jednoho z nich bychom nemohli vůbec žít. Z toho jasně a pochopitelně usuzujeme, že oba dva živly musí být všemi svými aspekty, vlastnostmi v naprosté rovnováze, jinam nám jejich příliš vyvinuté vlastnosti, jako pozitivní (aktivní) tak negativní (pasivní), budou škodit, což by se později odrazilo i na našem zdraví, v nemocech a ve vychýlených negativních (pasivních) vlastnostech.  každou vlastnost musíme naprosto ovládat, abychom ji mohli používat výslovně ke šlechetným účelům. V našem případě je to chladnokrevnost, ledovost, která nám slouží zejména k odstraňování všech vášní, přecitlivělosti a jiných příliš vyvinutých pozitivních (aktivních) vlastností. Chladnokrevnost nám umožňuje sejmout ze všech horkokrevných námětů, úvah, extrémů, stavů, fantazií, všechen citový nános, zabarvený příliš bujnou fantazií, vášnivostí, domýšlivostí a odhaluje nám pravou vnitřní podstatu věci, záležitosti, problému. 

Jednostranná chladnokrevnost, ledovost, kterou dostatečně neovládáme, nás připravuje o krásný pocit radosti ze šlechetného skutku, jako je například odůvodněná pomoc našim spolubližním. Ale my pro takový šlechetný skutek nemáme dosti pochopení, kvůli nedostatku pravého pocitu lásky a šlechetnosti k bližnímu, který dejme tomu opravu potřebuje naši pomoc, o niž nás požádá. 

Jen ovládaná chladnokrevnost, ledovost, vyrovnaná pravou citovostí, nám přináší velký užitek, a proto se snažme, abychom ji co nejlépe ovládali a abychom ji mohli používat vždy jen ke šlechetným cílům a účelům.