Čilost, činnost

18.11.2021

Kdo je stále čilý, činný, ten je v nepřetržitém kole duchovního, duševního a hmotného dění. Jeho duch se těmito vlastnostmi osvěžuje a posiluje. Takový člověk si vůbec nedovede představit, že by vynechal něco, co mu život a osud přinášejí do cesty, přemýšlí o všem, co jej zajímá, a tento jeho zájem o vše pramení z jeho charakteru, z moudrosti. Svou čilostí a stálou činností zahlazuje všechny nesnáze, odstraňuje také překážky, jež se mu staví do cesty, neboť jeho pevná a nezlomná vůle, která tuto jeho čilost a činnost řídí, se nikdy a nikde nezastaví před svým vyvoleným cílem, i když to jsou překážky sebetěžší. Jeho čilost a činnost jsou všestranné a projevují se ve všech oborech jeho životní činnosti. Jeho všestranný duch je velmi nadaný a vynalézavý a stále si doplňuje své poznatky a zkušenosti, které získává neúnavnou činností a čilostí. Podle toho soudíme, že k dosažení těchto dvou hodnotných vlastností je zapotřebí určitý cíl, ideál, protože každý člověk má podle svého založení zpravidla zvláštního koníčka, kterému se věnuje v době mimo existenční zaměstnání. A čím výše stojí jeho cíl (koníček), tím větší čilost a činnost se v něm projevují a utvrzují ho, aby svého cíle za každou cenu dosáhl.

Dále můžeme s jistotou říci, že čím vyšší a šlechetnější je jeho cíl, tím větší jsou i překážky, které musí překonat, aby jej dosáhl. Podle toho se také vyvíjí jeho čilost a činnost a mění se v úsilí napnout všechny síly a schopnosti, aby vše, co si přeje, vykonal a nikde nepovolil a neudělal ani krok zpět. 

Na druhé straně mu jeho čilost a činnost ducha prodlužuje automaticky i jeho dočasný život, neboť víme, že čím více se kdo zajímá o životně důležité problémy, tím více se vyvíjí jeho duch, který je velmi dychtivý po prožívání všeho, co nového poznává, a z tohoto důvodu potřebuje i více času k těmto výkonům než jiný člověk, který nemá snad vůbec žádný zájem o život a duchovní problémy. 

Duch sám projevuje tuto svou neobyčejnou stálou čilost a činnost pomocí svého astrálního a hmotného těla na hmotné úrovni kde má právě nejlepší možnost získat co nejvíce vědomostí a zkušeností pro svůj budoucí život v neviditelném světě i po dobu, kdy bude v dalších dočasných životech znovu pokračovat v existenci na hmotné úrovni. Protože hlavní účel našeho dočasného života vězí právě v sebepoznání, pak vše, co vede k tomuto cíli, tedy i čilost a činnost ducha, nám automaticky prodlužuje život na hmotné úrovni, a to do té doby, do kdy jsme schopni úspěšně pokračovat v našem úsilí pro dosažení svého nejvyššího Cíle. 

To je nejlepší důkaz toho, proč vlastně člověk žije zde, ve hmotném světě, a jaký je jeho hlavní cíl. Ovšemže naše čilost a činnost mohou pramenit také z jiných zřídel, jako je například snaha co nejvíce vydělávat a hromadit velký majetek nebo snaha docílit lepšího existenčního postavení, zaměstnání, vyššího vzdělání, abychom se stali mistry v určitém umění, v práci, ve vědě. To vše nás přivádí ke stálé duchovní činnosti a my tím jen získáváme. Potom se ovšem naskýtá otázka, jak naložíme s tím, čeho jsme svou stálou činností a čilostí dosáhli. Jsou-li naše úmysly a plány vznešené, budeme z toho mít velký užitek, budou-li však naše plány a úmysly při dosažení našich tužeb nízké, sobecké a nešlechetné, pak jsme tyto dobré vlastnosti zneužili pro svůj dočasný prospěch a toto krátké období budeme jednou muset třeba i mnohanásobně vyrovnávat s ještě mnohem větším úsilím. 

Děkuji Mistře...