Čím je podmíněna osudovost, trvání hmotného života?

03.06.2020

Karmický zákon říká: Jak člověk zasel, tak i sklidí." To znamená, že se každý člověk vytváří pomocí určitých pocitů, myšlenek a činů, určitých příčin, které se automaticky registrují naprosto přesně ve sféře příčin, v hmotné, astrální a mentální úrovni. Každá příčina vyvolává nějaký přesně odpovídající příslušný následek nebo účinek, ať v dobrém smyslu, pokud se jedná o pozitivní příčinu, nebo v negativním smyslu, pak jde o příčinu negativní. A tyto následky, zejména v negativním smyslu, musíme v životě splácet, to znamená vyrovnávat.

Proto bývá život každého člověka řízen nejvznešenějším karmickým zákonem a je mu přesně určena délka života, aby mohl určité negativní příčiny vyrovnat dobrými činy a příčinami. A k tomuto účelu ho osud usadil do takových poměrů, společnosti a prostředí, aby se v tomto směru mohl úspěšně napravit. K tomu jsou mu nabídnuty stovky a stovky vhodných příležitostí, aby mohl tento hlavní úkol splnit.

Láska Boží prozřetelnosti jde tak daleko, že život člověka je zpravidla prodloužen, pokud se tento vydá na cestu magického vývoje, nebo onoho, který k této absolutní pravdě směřuje. Život člověka je také neustále podmiňován zušlechťováním a zdokonalováním ducha, duše a těla, neboť to je vlastně hlavní cíl lidského života. Do tohoto stadia musí každý jednoho dne dospět.