Cit pod vůlí, vědomé vyvolávání citu a poznávání citem

08.08.2021

Kdo se nechá uchvátit citem bez vlastní vůle, je slaboch, neboť cit si s ním pohrává, jak si přeje, a on bezvýhradně podléhá jeho rozmarům, náhodám, příležitostem, při nichž se dopouští i výstřednosti, které mu pak škodí. Cit je krásný, vznešen vždy, všude a ve všem, je-li stále pod kontrolou a vůlí člověka a je-li člověkem stále zušlechťován.

Musíme si vytvořit takovou nadvládu nad citem, že jej vždy, všude a ve všem ovládáme, jasně si jej uvědomujeme jako své myšlenky a činy a nikdy nezapomínáme, kam nás chce dostat, k jakému cíli, účelu nás provokuje a napadá. Cit je zpravidla spojen s vizuálními představami, které k nám mluví jasnou řečí, a my jí jako mágové velmi dobře rozumíme. V takovém případě je jen třeba cit s představou (popřípadě i myšlenkou) v jejich jádru uchopit svou pevnou vůlí a zamezit jim v jakékoliv další činnosti v naší mentální, astrální a hmotné úrovni. To znamená, že cit, působící na nás takovouto samozvanou formou, musíme naprosto ovládnout. 

I když je motiv šlechetný a krásný, čistý, nesmíme jej pustit ze zřetele, abychom neupadli do jeho vlivu, což by se nám později stalo osudným. Například mystikové se nechávají unášet nadměrným, žhavým pocitem lásky k Bohu, takže jim jejich tento nepřirozený pocit lásky zastiňuje všechny ostatní důležité vlastnosti, dokonce i vůli. To je politováníhodný stav, ve kterém se tito nešťastní, nevyrovnaní lidé utápějí, protože neznají pravý význam lásky, která jako citový aspekt musí být vždy pod naší vůlí a působí zase jen podle naší vůle tak, jak si to sami přejeme. My musíme svůj cit ovládat tak dokonale, že jsme schopní jim ve čtvrté dimenzi poznávat, s čím přicházíme do styku. Takto dokonale vyvinutý cit nazýváme jasnocitem. Ten jsme si svou vůlí a příslušnými cvičeními vypěstovali za předpokladu živlové rovnováhy, tj. čistoty vždy všude a ve všem. Takový dokonalý cit si můžeme kdykoliv vyvolat, jestliže jej potřebujeme ke šlechetným účelům. V takovém případě nás nikdy nezklame.

Pocitem můžeme zcela jasně sledovat i stavy nálad každého člověka, můžeme jim dokonce zhruba poznávat i jeho myšlenky, odhadnout také jeho úmysly, které jsou analogicky uspořádány právě s poctivou stránkou věci, s níž obě složky splývají a vzájemně se doplňují. Náš jemnocit je také úžasně vyvinut, že okamžitě poznáváme i ty nejjemnější záchvěvy jakýchkoliv pocitů v sobě i mimo sebe, zejména u svých bližních. Pomoci jasnocitu můžeme v sobě a ve svých bližních číst vše jako v otevřené knize. Nic nám neunikne. 

Cit je veliká okrasa naší duše, bez níž bychom byli bezcitní, ledoví a nikdy bychom nepoznali a nevychutnali pravý stav svého bytí v dočasnosti i ve Věčnosti. Proto si svůj cit musíme co nejvíce pěstovat a mít jej stále pod svou vůlí!