Citové vzrušení při různých příležitostech

20.11.2021

Občas se nám při různých příležitostech stane, že nás náhle uchvátí silné pocitové vzrušení následkem projevu některé naší vlastnosti, ať pozitivní (aktivní) nebo negativní (pasivní). Bývá to zpravidla zlost, nenávist, závist, škodolibost, přání něčeho dobrého nebo špatného někomu z přítomných osob, nebo je to (falešná) lítost, žal, pocit nespravedlnosti, pomstychtivosti, smyslnost, smyslná krása apod. Citové vzrušení při působení a uvědomování si těchto negativních (pasivních) vlastností nás uchvátí tak mocně, že se vychýlíme z rovnováhy a nejsme schopni klidně myslet, pracovat, mluvit a jednat. Z toho je zřejmé, že ta či ona vlastnost nás plně ovládá, takže podléháme jejímu vlivu, místo abychom proti ní bojovali a ovládli ji. Při této příležitosti je nejlépe ustat v naší činnosti a především uklidnit své nervy, tj. vší silou své vůle se v sobě snažit potlačit náhle citové vzrušení a nakonec je ovládnout. Jinak býváme vystaveni nebezpečí, že nás taková vlastnost silně nabitá citovým vzrušením strhne k výbuchu, tj. uchvátí nás a donutí k nepředloženým činům, za které bychom se později styděli a sklidili za ně i přiměřenou odplatu. V takovém okamžiku vzrušení je člověk tou kterou vlastností úplně zaslepen, že si neuvědomuje ani prostředí, ani povinnosti, zapomíná na sebe a je přímo připoután, ovšem nevědomě, k cíli, jejž mu představuje a ukazuje ona vlastnost.

To jsou ovšem již těžké případy, kdy je taková vlastnost příliš zakořeněna, má svou určitou formu, silnou životnost a vyživuje se sáním životní síly ze svého stvořitele, člověka v době, kdy jej dovede co nejvíce rozdráždit a ovládat. Lidé postižení touto vlastností mají také určitou nevýhodu, že se nehodí pro některá povolání, která vyžadují naprostý klid, soustředěnost na práci, pevnou vůli, odvahu, odolnost a pevné silné nervy. Také ve svém povolání jsou méně výkonní, brzy se vyčerpávají, mají slabé nervy, jsou nervózní, a proto nevydrží příliš dlouho pracovat.

V menším měřítku se citové vzrušení projevuje například v kině, v divadle, při sportu, při dostizích, při různých hrách, při tancích, při hudbě, při pohledech na krásné prostředí a na obrazy, na milované osoby, věci a podobně. Mírné citové vzrušení, které máme pod svou vůlí, nás vždy příjemně naladí a osvěží. Neboť kolik uvolňujeme za své životní síly (elektřiny a magnetismu), tolik a ještě více se nám vrací ve formě vnímané krásy, lásky, odpoutáváním se od všedních denních povinností, tedy ve formě klidu doplněného krásnými a radostnými duševními projevy, jež však máme pod kontrolou své vůle s plným vědomím. 

Přílišné citové vzrušení je živlová nevyrovnanost, kterou musíme za každou cenu odstranit pěstováním pevné vůle a chladným, přímo ledovým a naprosto lhostejným postojem k projevům všech vlastností jak pozitivních (aktivních) tak negativních (pasivních), které nás ovládají po citové stránce. K naprostému poznávání nám výborně slouží naše každodenní upřímná introspekce.