Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Cizí nad zlato

23.03.2021

Na své věci, zvláště na věci drahocenné, si dáváme pozor, abychom je nepoškodili, nezničili nebo neztratili. Tak si jich vážíme. Dostane-li se nám do rukou cizí věc, patřící třeba našemu příteli, který nám ji půjčil, tím více o ni pečujeme a opatrujeme ji, abychom ji nepoškodili, neztratili, nezničili, protože není naše, ale cizí. Dovedeme si představit, jak by se tvářil majitel nám zapůjčené velmi cenné věci, kdybychom jí poškodili, třeba i zničili: jak bychom před ním obstáli? To se děje v našem obyčejném životě. 

A nyní jděme dále. Analogie nám praví, že co je dole, je také nahoře. Z toho jasně usuzujeme, že vše, co je ve světě stvořeno, není ve skutečnosti naše, ale toho, kdo toto vše stvořil. Proto také vše, co používáme, není naše, ale jak víme, a několikrát jsme to již zdůraznili, je to majetek samotné Prozřetelnosti, která se za tím vším neviditelně skrývá. Vše, co zdánlivě vlastníme, toho jsme vlastně jen správci a na tomto dočasném majetku pouze hospodaříme. Z toho usuzujeme, že tento nám dočasně svěřený majetek musíme dobře opatrovat a spravovat. Nesmíme si z něho nic přivlastňovat, to znamená že na něm vůbec neulpíváme, a pokud jej obhospodařujeme, používáme jej pouze k dobrým a šlechetným účelům. Je nám tedy pouze prostředkem k slušnému životu. To znamená, že z majetku nám svěřeného jsme oprávněni, by přímo povinni poskytnout okamžitou pomoc všem těm našim bližním, kteří si tuto pomoc opravdu zasluhují. Takovým způsobem vyjadřujeme hlubokou a upřímnou úctu a vděčnost univerzální Prozřetelnosti za vše, co nám dává k používání, a proto si těchto jejich milodarů tím více vážíme a jsme za ně vděčni.

Tím více si uvědomujeme, že nám nepatří ani vlásek na hlavě, tudíž že i naše celé hmotné a astrální tělo je nám pouze propůjčeno univerzální Prozřetelnosti, a proto si jich vážíme nad zlato a opatrujeme je v souladu s naším osudem a univerzálními zákony. Také náš charakter nám byl vložen do astrálního těla, do duše, která je vlastně hlavním pilířem, na němž si stavíme náš chrám Šalamounův pro Věčnost, přestože i naše duše je smrtelná. Tohoto pokladu si velmi vážíme, neboť je nám opravdu nad veškeré zlato tohoto světa, a snažíme se ze všech sil, abychom si jej co nejvíce zdokonalili, zušlechtili do té míry, abychom odstranili všechny překážky, které nám brání ve vstupu do Věčnosti. Děláme to proto, abychom odstranili veškeré negativní příčiny vyrovnáním a nemuseli se více vracet na hmotnou úroveň. Výborné vlastnosti, které jsme vyjádřili heslem "cizí nad zlato" prožíváme tak dlouho, až si jasně uvědomíme, že tím cizím jsme vlastně my sami, ovšem v docela jiném smyslu, nežli to zde můžeme vůbec vyjádřit. Je to ztotožnění se s naším nejvyšším Cílem, kde jsou pro nás všechny věci jako prostředky zbytečné, neboť je potom již nepotřebujeme. 

Jak pozorujeme, je i tato vzácná a krásná pozitivní (aktivní) vlastnost jednou z četných červených nitek, které nás vedou třeba i oklikou  a nesnázemi k pravému Cíli, jen je třeba ji řádně uchopit a nepřetržitě a vytrvale jít po její stopě. Ona je výmazným doplňkem našeho charakteru.