Co je genialita astrálního těla?

04.05.2020

Genialita astrálního těla spočívá v prolnutí astrálního těla nejvyššími božskými ctnostmi, jež odpovídají čtyřem základním živlům.