Co je genialita astrálního těla?

Genialita astrálního těla spočívá v prolnutí astrálního těla nejvyššími božskými ctnostmi, jež odpovídají čtyřem základním živlům.