Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Co je karma astrálního těla?

30.04.2020

Karma astrálního těla znamená všechny příčiny, které si člověk stvořil v astrální sféře. Tyto příčiny, ať již pozitivní nebo negativní, způsobují účinky, následky (nesou své ovoce) opět v astrální sféře. To všechno je naprosto přesně registrováno ve světě příčin v astrální úrovni.

Čím lze prodloužit délku života astrálního těla a existuje specifický vliv na duchovní látku?

Délka života astrálního těla se prodlužuje neustálým zušlechťováním lidského charakteru v jeho vlastnostech až k dosažení absolutní elementární rovnováhy. Tímto způsobem se zušlechťujeme a současně i mentální a hmotné tělo, kam se tato elementární rovnováha automaticky přes mentální a astrální matrici přenáší. Současně dosahují hmotné, jakož i astrální a mentální tělo dokonalého zdraví a jejich život se prodlužuje.