Co je mentální harmonie a disharmonie?

15.04.2020

Pozitivní myšlenky, představy a dojmy, které prožíváme na mentální úrovni, v nás budí pocit souhlasu, spokojenosti, krásy, radosti, sympatie. Působí v nás harmonii.

Opačné myšlenky, představy a dojmy v nás probouzejí nesoulad, antipatii, nespokojenost, ošklivost, smutek - disharmonii. Obě však, harmonie a disharmonie jsou projevem absolutní zákonitosti. Obě musíme ovládat!

Jak se projevují pozitivní a negativní myšlenky a jak je můžeme měnit?

Aktivní myšlenky se projevují v normálním vědomí pozitivně, negativní myšlenky se projevují v podvědomí. Ke schopnosti rozeznání všech myšlenek, pozitivních a negativních, musíme dojít cestou každodenního sebepozorování, podle čtyř živlů a jejich polarity. Negativní myšlenky můžeme přemoci pouze, budeme-li s nimi bojovat, a to čtyřmi možnými způsoby: (detailně zde)

1) pomocí pevné vůle, síly vůle, tím, že budeme ničit jejich působení;

2) pomocí transmutace, přičemž negativní myšlenky proměníme v aktivní (pozitivní) myšlenky opačného významu;

3) pasivním způsobem. Necháme negativní myšlenky proběhnout naší myslí, aniž bychom jich dbali, načež zmizí;

4) pomocí systematické autosugesce.

Ve kterém případě je vhodné použít izolaci, transmutaci, autosugesci či boj?

Izolaci použijeme, abychom se neinfikovali negativními vlastnostmi nebo náruživostmi některé nevyrovnané bytosti, se kterou přijdeme do úzkého kontaktu. Případně při magických operacích, např. pokud se chceme stát neviditelnými.

Transmutace nám neslouží pouze při přeměňování myšlenek a vlastností, nýbrž i sil, různých stavů, nemocí, nálad, pocitů, činů, dojmů, vnímání, obrazů a podobných, které si přejeme proměnit, přičemž sledujeme výhradně jen ušlechtilé cíle.

Pomocí autosugesce zlepšujeme a zušlechťujeme v první řadě náš charakter, naši povahu. Dále posilujeme svého ducha a připravujeme ho na úkol vykonat něco, na co my sami prostřednictvím normálních sil a cvičení nemůžeme stačit. Tímto způsobem dosáhneme úspěchu i v takových případech. To platí ale pouze pro náš duševní a duchovní vývoj. Bojem odstraníme negativní vlastnosti a překonáme každou překážku, především při cvičeních. K tomuto účelu využijeme sílu vůle, představivost, fixaci, vědomí a jiné síly a vlastnosti.