Co je náměsíčnost, somnambulismus?

27.04.2020

Náměsíčnost je duševní nemoc, která vzniká vážným narušením elektromagnetického fluida. U postiženého nemocného je magnetické fluidum velmi porušeno, čímž u takového člověka mizí vnímání gravitace, to znamená síly zemské přitažlivosti. To se odehrává zpravidla v noci, v čase spánku. Stav bývá zapříčiněn vlivem měsíce. Postižený se stává lehkým jako pírko, pohybuje se jako moucha po zdi vzhůru, šplhá bez námahy na nejnebezpečnější a nejvyšší místa na budovách. Může balancovat dokonce i na telefonních vedeních. Jde o patologický jev.

Co je posedlost, padoucnice, tanec svatého Víta a příčina těchto nemocí?

Posedlost, tedy posedlost ďáblem, vzniká z halucinací. Jedná se o určité rozštěpení vědomí, kde nás nečekaně a nevítaně, bez vlastního přičinění, ovlivňují prostřednictvím našich pěti smyslů různé dojmy. Je to chorobný, nežádoucí stav.

Padoucnice a tzv. tanec svatého Víta jsou nemoci, které vznikají z poruchy polarity porušením rovnováhy mezi mentální a astrální sférou. Tyto nemoci lze vyléčit působením polarity. Je-li například u ženy mozek elektrický, léčíme ho magnetismem. U mužů je to obráceně. Jejich mozek je magnetický, proto jej léčíme elektřinou.