Co je představivost?

10.04.2020

Představivost (představa) je vlastnost, kvalita, jejíž pomocí si živě představujeme opticky, akusticky, pocitově, nebo všemi způsoby, také chuťově i čichem, nějaké věci, osobu, bytost, myšlenku, obraz, kvalitu a vlastnost určité věci atd. To platí zvláště při cvičeních, ale i v normálním životě. Kvantita představy se projevuje zesílením, zeslabením, případně vymizením představy.

Jaký je rozdíl mezi představou a elementálem?

Představa je věrné vyobrazení toho, co si představujeme, respektive realita, kterou zvládneme pomocí vůle, koncentrace, představivosti, manifestační víry. Naproti tomu elementál je bytost, kterou vytvoříme z mentální látky, z určitých živlů magickým způsobem a obdaříme ji jménem. Tato bytost vlastní část našeho vědomí, provede určité úkoly, má pud sebezáchovy a živí se mentální látkou, již vyzařujeme do mentálního světa nebo vědomě čerpáme z universa a dále vydáváme.