Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Co je pud sebezáchovy?

02.04.2020

Pud sebezáchovy je nejnižší aspekt akášického principu. Podle okolností a příčin existuje ve všech úrovních. Jeho síla a kvalita je tím větší, čím víc je ohrožen život člověka, např. smrtelnou nemocí, při různých neštěstích, ve válce, atd.

Hodnota jeho kvality spočívá v přání, co možná nejdéle užívat života v materiální úrovni. Pud sebezáchovy tak můžeme přiřadit k aktivním vlastnostem a silám, když ho postižený člověk použije pro ušlechtilé účely, v protikladu k negativním vlastnostem a silám, chce-li člověk prodloužit svůj život z převážně sobeckých (egoistických) pohnutek.