Co je rytmus v látkovém světě, v hmotném těle?

19.06.2020

Pod pojmem rytmus rozumíme krátké přerušování, dočasné ukončování činnosti elektrických a magnetických fluid, které induktivně nebo deduktivně působí v nás nebo mimo nás v hmotném světě. Induktivně působí přerušování z nitra ven a deduktivně zvenku dovnitř. Přerušování nastává pravidelně nebo nepravidelně. Při pravidelném dosahujeme stejnoměrného vlivu, při nepravidelném přerušování vzniká chaos. Zpomalení nebo zrychlení rytmu závisí na dlouhých či krátkých vlnách. Čím delší vlny jsou, tím mírnější je jejich působení, čím kratší vlny, tím pronikavěji působí. To je tajemství magické dynamiky neboli kvadratura kruhu.

Jak se rytmus projevuje?

Rytmus se v nás projevuje při dýchání, induktivně nadechováním a deduktivně vydechováním. Práce srdce v lidském těle je rovněž induktivníma deduktivním přerušováním, rytmem života a pohybu. Činnosti vědomí během stavu růstu a podvědomí během spánku jsou projevy životního rytmu. Střídání dne a noci, neustále se opakující činnost přírody na jaře, v létě, na podzim a v zimě, dráhy a pohyb planet a hvězd, každý zvuk, zpěv, řeč, hudba i každý pohyb jsou projevem životního rytmu v hmotném světě.

Děkuji Mistře...