Co je svět klamů a jaké jsou jeho funkce?

04.07.2020

Podle indické filozofie existuje takzvaná "mája" svět klamů. Jedná se o fyzický svět, jehož úkolem je pečlivě střežit tajemství univerzálních zákonů v makro- a mikrokosmu před nepovolanými osobami.

Tento svět mámení v podstatě existuje pouze pro ony lidi, kteří neznají univerzální zákony. Pro zasvěcence znamenají mámení pouze překážky, které on sám může lehce poznat a objasnit, bojovat proti nim, dokud je zcela neodstraní.