Co je to Astrál, astrální svět?

11.12.2019

Reaguji na zaslanou zprávu s prosbou o vysvětlení co znamená astrální svět. Existují astrální svět a lidské astrální tělo, které vzešly z akašického principu prací elektrického a magnetického fluida. Astrální sféra existuje v prostoru - nalézáme v ní všechno, co se na naší zemi dosud stalo, co právě probíhá a co se ještě stane. Tedy minulost, přítomnost a budoucnost. V éteru, neboli akašickém prostoru jsou obsaženy vibrace elektrického a magnetického fluida, ze kterého bylo vše stvořeno. V astrální sféře nalézáme základy života, celého bytí tzn, světlo, tmu, zvuk, barvu, rytmus. To vše zde má svůj počátek. Je to emanace věčného, čtvrtá dimenze. V astrální úrovni žijí duše zemřelých, elementárové, larvy, bytosti čistých živlů, vodní mužíci, lesní žínky, satyrové apod. Mezi bytosti čistých elementů patří salamandři k živlu ohně, sylfy k živlu vzduchu, vodní víly nebo rusalky k vodnímu živlu a skřítci k živlu země. Astrál může být v přeneseném významu i nejvyšší akášický princip, který astrální svět stvořil a tento řídí.  Ještě doplním, že základními vlastnostmi astrálního těla podle živlů jsou vytrvalost (oheň), píle (vzduch), trpělivost (voda) a systematičnost (živel země). Astrální tělo se udržuje při životě pomocí přítomnosti věčného ducha a živí se dýcháním astrální prány (ve spánku). Zmíním i povahové rysy: podle toho který živel v astrálním těle převládá, rozlišujeme čtyři druhy povahových rysů. Cholerický temperament je analogický živlu ohně. Sangvinický temperament je analogický živlu vzduchu. Melancholický voda a konečně flegmatický analogický živlu země. 

Mentální tělo je spojeno s astrálním tělem pomocí mentální matrice na základě elektromagnetického vlivu živlů. Stejně tak astrální tělo je spojeno s tělem hrubohmotným. 

    

Bytost ohně - Salamandr
Bytost ohně - Salamandr
Bytost země - Skřítek
Bytost země - Skřítek