COVID-19, z hlediska Univerzálního Zákona

20.03.2020

Dorazilo mi pár dotazů ohledně COVID-19 a jak lze toto celé, co se děje, chápat z hlediska univerzálních zákonu. Jako Hermetici ať už věnujeme-li se praxi a cvičením popř i jako "prozatímní" teoretici jistě víme, že nic na světě se neděje nadarmo a že každé proč má své proto. Jako Hermetik upustím od jakýchkoliv spekulací jak se virus mezi lidi dostal a kdo nebo co se ve své podstatě stalo medijní a nákaza se objevila. Tzn, začnu tím, že se virus prostě objevil a začal se šířit do všech zemí světa, kdy jako nosiče šíření jsou použití lidé samotní. Jak všichni víme jeden z nejčistších a nejspravedlivějších univerzálních zákonů v návaznosti na analogie je zákon příčiny a důsledku, tedy zákon osudovosti čili karmy. Každá bytost tohoto světa je přímo odpovědná za své jednání vůči sobě, bližním, svému okolí a přírodě samotné. Lidé se rozdělují do několika skupin (dle jejich duchovní vyzrálosti) a samozřejmě dle jejich vyzrálosti se projevují do okolního světa svými vypěstovanými vlastnostmi a to ať už negativními nebo pozitivními - každá příčina rozhodování sklízí skrze éter (Akašický prinicp) patřičný důsledek a to pouze s jediným cílem, který má za úkol dotyčnou osobu poučit, aby od podobných praktik v chování upustil či začal praktikovat vlastnosti opačné. Nezapomínejme, že nemoci (jakékoliv), popř. hrubohmotné útrapy a strasti,  jsou jedinou cestou k uvědomění si sama sebe a svého chování vůči ostatním (toto samozřejmě zahrnuje i chování vůči naši Duši a Duchu samotnému), tzn, jedná se o neužitečnější výchovný fenomén, který má lidstvo k dispozici. Určití lidé tvrdí, že nás trestá Bůh, samotná Božská prozřetelnost,  ale není tomu tak. Bůh je tvůrce univerzálních zákonů, který stvořil vše z ničeho a stál se tím samojediným, dokonalým, nesmrtelným, všemohoucím a všudypřítomným, tzn, že lidé v tísnivé nouzi nemohou vzhlížet k bohu (protože jim to na hraně života velí pud sebezáchovy) a očekávat, že jim Bůh pomůže (ačkoliv by mohl), ale sám se univerzálními zákony řídí, takže kdyby někomu pomohl, popřel by sám sebe. Lidstvo si pokládá špatnou otázku a snaží se přijít na to, proč, kde a jak se vir objevil, místo aby si kladlo otázku co je příčinou této pandemie. Samozřejmě příčinou jsou lidé samotní, dle jejich vyzrálosti a tím také patřičnému chování podtrženo osobním nikoliv vědomým životem se tvoří důsledky gigantických rozměrů. Všechny záplavy, potopy (živel vody), požáry, sopky (živel ohně), tornáda, vichry, monzuny apod (živel vzduchu), zemětřesení (živel země), nemoci, pandemie (akašický prinicp), mají na svědomí lidé samotní. Jak víme, každý člověk byl stvořen na této zemi se svými vlastnostmi, které si přinesl z posledního života s dostatečným objemem vůle, inspirace a intuice, aby jim mohl čelit, očistit duši, povznést se na duchu a přiblížit se  tímto k Bohu samotnému, protože v každém z nás je odraz boží, každý máme ve svém nitru planoucí jiskru svého vyššího JÁ, jen se k ní, dle vyzrálosti musíme dostat. Každá vlastnost člověka (ať pozitivní nebo negativní) spadá svou působností pod určitý živel (popsaný výše), necháme-li se denně ovládat negativními vlastnosti zakládáme si na velký problém (vlastností je 490, děkuji IS), protože neustálým negativním projevováním do našeho okolí dochází k výkyvům živlové rovnováhy v našem těle (těla, všechny 3 bytí, musí pracovat v rovnováze a harmonii), pokud dojde k rozkolu živlové rovnováhy (větší nebo menší), vzniká v těle nemoc, ta nemoc, která nás má poučit a dohnat nás k zamyšlení, pokud nemoc přebijeme bez uvědomění si příčiny, růžovými pilulkami, dorazí znova a tvrději. Pokud budeme tyto indikátory, že je něco v nepořádku ignorovat, přijdou tresty a utrpení razantnější, ve vrcholné fázi,  dostáváme takzvanou ránu osudu, dostaneme například rakovinu a záleží jen na nás jak se k ní postavíme (vyléčíme-li  se či nikoliv, je zcela naše rozhodnutí založené na poznání a víře), po ráně osudu už další varování nepřijde a celé kolečko si zkusíme nanovo. Stejně v tomto duchu, rány osudu, působí i COVID 19, je jedno kde se vzal a kdo všechno se stal medíjní aby vir šířil, tuto ránu osudu obdrží každá bytost na tomto světě, která si zadala dostatek příčin ve svém životě, aby sklidila patřičný důsledek. Kdo si co zasel si také sklidí, osobně je mi líto všech lidí, kteří trpí jakýmkoliv způsobem (hmotně, astrálně či mentálně), ale univerzální zákon se změnit nedá a nikdy se nezmění. Pro jisté lidi (vyléčené) se snad jednalo o ránu osudu a nad svým bytím se zamyslí, pro lidi, kteří podlehli již rána osudu byla v minulosti poskytnuta a nepoučili se,  všichni ostatní kterým se COVID 19 vyhnul, je poučuje veškerými událostmi a opatřeními/restrikcemi a zmírnění komfortu s ním jdoucím. Je načase, aby se běh negativních příčin zpomalil, příroda dohnala svou rovnováhu a stejně tak ekonomika. Málo kdo se spokojí s málem, má radost i z maličkostí, miluje své bližní (rodinu, děti), přírodu, pomáhá ostatním, nežene se jen za mamonem, drahými byty, ošacením a X dalších hmotných požitků, slovo láska se skoro vytratilo, pomoci bližnímu nemáme čas popř, jen hledáme co z toho vytřískat, nemáme čas na sebe ani na děti, znečišťujeme přírodu, plýtváme potravinami, jsme si vůbec vědomi, že díky přírodě dýcháme a máme potravu?  A potom klidně někdo jede autem a vyhodí z okna pet láhev, či nedopalek?, jsme si jisti, že se dnes najíme a jdeme spát do teplé postele? Zítra to tak být nemusí!  Lidstvo se již neumí radovat z malých věcí a proto se COVID 19 objevil, samozřejmě dle univerzálního zákona medijnosti byl i patřičně zavlečen do všech zemí, zase pomocí medijních lidí, kteří ať už dle svého postavení (pracující se svými vlastnostmi) rozhodují popř ostatní kteří   nerespektují nařízení a zákony, lidé kteří nejsou vyzrálí, vyspělí, aby žili vědomě a zodpovědně a potřebují být do tohoto univerzálního zákona s cílem poučení, zataženi. COVID 19 se po určité době ztratí sám (stejně jako u jiných Pandemií minulosti), lidem kteří jsou bez viny nebude zkřiven ani vlas na hlavě (pro čistokrevné hmotaře budou tito lidé imunní, ale na příčinu "imunity" se nikdo neptá) ale všichni ostatní, zúčastnění důsledku, který je naší příčinou se snad dostane takového poučení, aby se zastavili, zpomalili a uvědomili si, že rozhodně člověk není pán světa. Pojďme se společně naučit lásky, pokory, vděčnosti, rozhodujme na základě hloubky srdce (srdečností) a ne na základě našeho rozumu a Ega. Buďme pokorní a važme si jídla, vztahů, práce, bližních, přírody a takovéto fenomény se budou objevovat minimálně. Jste doma, milujte své bližní, věnujte se dětem, svým partnerům, rodičům, šetřete přírodu i potraviny a hlavně žijte vědomě a ne osobně, děkujte Bohu za jeho lásku, meditujte, pracujte na svých negativních vlastnostech tvrdou introspekcí, cvičte, šiřte lásku a porozumění (slovem, hudbou, čímkoliv), zastavte se a zamyslete se dokud tuto možnost máte. Taktéž ještě zmíním ohrožení virem dle "stáří" jedinců. Z hermetického hlediska je odpověď velmi jednoduchá - děti mají živlovou rovnováhu až do puberty ve vývinu, střední věk lidí ještě nemusí mít takový rozkol v rovnováze aby daný vir dostal či mu podlehl, samozřejmě nejstarší lidé (individuálně, a ne všeobecně) mají různé jiné nemoci kterým nikdy nevěnovali pozornost, či z těchto důsledků obvinili své okolí  (rozkoly v rovnováze) a proto jsou z hlediska univerzálních zákonů příčin a důsledků na prvním místě. Vůbec neznamená, že když je mi 70át, že musím onemocnět, pokud člověk žije dostatečně vědomě tak COVIDem neonemocní ani když mu bude 90át, to jen doktoři si budou lámat hlavu, proč tento 90tník je "imunní" a proč tento podlehl! Přeji všem zdar ve své práci a pevně věřím, že společnými silami tuto momentální krizi zvládneme!