Ctižádostivost (oheň)

11.11.2020

Motto: Ctižádostivostí živíme touhu po sebeúctě, po vyšších postaveních a ideálech

Ctižádostivost znamená bažit po cti. Například: Nespokojuji se se svým dosavadním stavem - jsem třeba poručíkem, ale chci se stát postupně i generálem, nebo jsem dělníkem, ale snažím se stát úředníkem nebo i mistrem: to znamená, že moje snaha ve formě ctižádostivosti mne stále žene výše a výše, kam až jen mohu dosáhnout. Ctižádostivost je namístě, jestliže jí neškodíme druhému, jestliže je nám v dobrém a užitečném smyslu nápomocna k dosažení vyššího postavení v zaměstnání či ve společnosti spravedlivým způsobem, abychom v této vyšší funkci mohli zdárně žít a stát se skutečně užitečnými členy lidské společnosti podle svého přesvědčení a zkušeností, podle stupně svého vývoje, neočekávajíce za to žádných uznání, pochval, odměn, diplomů apod. 

Jestliže však člověk vyžaduje čest ze sobeckých důvodů, aby byl uznáván společností a bližními ze své domnělé zásluhy, nebo aby byl pozdravován jinými a on aby jim pouze blahosklonně děkoval, aby skládal básničky jen proto a hlavně proto, aby se jimi proslavil, nebo aby je přednášel a získával za ně pochvalu a potlesk jako zadostučinění své ctižádostivosti - v takových a podobných případech je mu tato vlastnost jako negativní (pasivní) pouze ke škodě, neboť ji jenom živí na úkor svého pravého vývoje. Pro takový druh ctižádostivosti obětuje mnohý člověk i své zdraví a třeba, je-li ve funkci velitele, i zdraví svých podřízených vojáků, a to jen pro splnění svých ctižádostivých plánů. 

Nejvíce ctižádostivců nalézáme mezi politiky, kteří jdou pro prosazení svých ctižádostivých plánů klidně i přes mrtvoly svých politických soupeřů a neštítí se při tom žádného násilí, jen když nad svými protivníky zvítězí. Mnohem jemnějšího druhu je ctižádostivost u lidí jemnějšího charakteru, zejména u vědců a u lidí inteligentních, pokud ji vůbec používají.

Ctižádostivost (vzduch).