Cynismus

28.09.2021

Mravně otrlý člověk, na nějž nepůsobí žádný cit a stud, je cynický v jednání, kde se zvláště vyzdvihuje mravnost a citová stránka charakteru. Nedostatkem správné výchovy a vlivem války, válečných poměrů atd., se celkový charakter velké většiny obyvatel států, jež válčily, velmi zhoršil. Hlavně se projevuje nedostatek pravé mravnosti, který lidstvo velmi snižuje po stránce charakterové. 

Příklad: Cynický člověk je již tak otrlý, že pomalu nerozeznává, co je dobré a co špatné, protizákonné. Příčina vězí hlavně v tom, že citová stránka jeho charakteru odumřela. To se stalo hlavně díky ledovosti, lhostejnosti vůči všemu krásnému, ušlechtilému, vznešenému i ke všemu negativnímu, zejména pak vůči trpícím lidem, kteří zasluhují pomoci, dále díky lhostejnosti vůči vraždám, vůči trestům, vůči neštěstím a podobným případům. Tyto stavy, činy, vlastnosti, případy již na něho nepůsobí. Přihlíží nečinně, cynicky nějakému neštěstí, třeba neštěstí železničnímu, kde je mnoho lidí zraněno a potřebují ihned pomoci, aniž by jim sám v něčem dobrovolně pomohl. Bezcitně nechá tonoucího člověka bez pomoci, i kdyby mu mohl skutečně pomoci. Vysměje se potřebnému žebrákovi, který jej prosí o almužnu. Každou žádost o pomoc bližním odmítá, pomůže snad jedině tam, kde mu z takové pomoci kyne nějaká protihodnota. Cynicky se vysměje každému, kdo by si u něho postěžoval na nemoc, na špatné poměry a na neúspěchy. Nestoudně se chová při vážných oslavách, při náboženských projevech nebo při jiných jednáních, jež vyžadují ohleduplnost, mravnost a slušné chování. Celkem vzato, cynismus má po citové stránce svůj zvláště vyhraněný postoj, charakter, kde projevuje bezcitnost, ledovost a nestoudnost. V tomto směru je mravně otrlý, a proto výborně ovládá všechny pocitové vlastnosti, jako je lítost, láska, žal, utrpení, strach a podobné citové vlastnosti, které se u něho vůbec neprojevují. 

Cynismus vzniká buď špatnou výchovou, nebo krutou nenávistí, spojenou s dlouholetým utrpením, třeba za války v koncentračních táborech, hlavně u bývalých dozorců vězněných osob, ale i u vězněných a trápených osob, které si toto utrpení pamatují, takže ztvrdnou ve svých citech a po eventuálním osvobození se stávají právě tak krutými, pomstychtivými, cynickými lidmi, jako byli jejich někdejší věznitelé a trýznitelé. 

Cynismus lze vyléčit jedině v krásném prostředí, pěstováním hudby, zpěvu, uměním různého druhu, láskyplným zacházením s cynickou osobou, návštěvami divadla a všímáním si všeho, co může člověka zušlechtit po citové stránce. Hlavní věcí je v takovém člověku správným způsobem probudit cit a tento ušlechtilý cit stále posilovat a zušlechťovat pomocí krásných citových vlastností, jako je pravá láska, milosrdenství, štědrost, pomoc bližnímu a podobné ušlechtilé vlastnosti a skutky. 

Z magického hlediska je cynismus živlová nevyrovnanost, kterou musí každý žák, má-li tuto vlastnost v sebemenší míře, co nejdříve odstranit. Je to vibrace a záření negativního pólu univerzálního živlu voda.