Dbalost na cizí mínění (2)

06.05.2021

Mluvíme s někým o různých záležitostech, aniž si uvědomujeme, že mínění našeho bližního je nám mnohdy výstrahou nebo poučením, jak se máme v té či oné věci, záležitosti zachovat, abychom neudělali nějakou chybu, která by nás mrzela. Osud právě tímto způsobem, naprosto nenápadným a skrytým, používá různé osoby, kterým vkládá do mysli rozmanitá moudrá poučení pro určité osoby, aby je ochránil od něčeho škodlivého. Jsou to zpravidla naši duchovní vůdcové, kterým jsme svěřeni do péče, a ti se nás prostřednictvím řečí druhých lidí upřímně snaží chránit, poučovat, varovat a potěšit. Ze zkušenosti víme, že nic na světě se neděje nadarmo, že vše má svůj úkol a účel, pro něž to bylo stvořeno. Z tohoto důvodu se snažme, abychom jasně poznávali a uvědomovali si pravý význam všeho, co nám přichází do cesty, zejména pak abychom si dobře a správně vyložili zahalený význam řeči druhých lidí. Popravdě řečeno, Příroda k nám mluví symbolicky na každém kroku svými myšlenkami, které jsou zde již od věčnosti jako hotové útvary, pratvary a šíří se po celém vesmíru, tedy i v našem mikrokosmu. 

Myšlenky si žádný člověk netvoří, ale buď je přijímá, nebo odmítá, ničí, podle toho, jak na ně reaguje, jak je ovládá a co do nich vkládá. To je jeho dobrý zdravý rozum a dobrá vůle a v neposlední řadě i samostatnost. Příroda k nám mluví také velmi mocně také pocitovou stránkou, na niž mnoho lidí reaguje, každý svým způsobem, a tak projevuje, i když nevědomky, svůj zájem o citové zabarvení příslušného živlu, i když  zpravidla z nevědomosti nedbá na jeho účelnost - jeho pravou podstatu. 

Proto máme vše, s čím se v životě setkáváme, považovat za mínění určitých působení, která nás vždy upozorňují na něco důležitého nebo méně důležitého, prospěšného či škodlivého. Jsou to i obrazy, jež k nám mluví právě míněním toho kterého autora, a my máme za úkol toto mínění správně rozluštit. Tak je tomu i s básněmi a poučnými knihami různých autorů. Ale nás nejvíce zajímají věci magické, zejména luštění nesčetných univerzálních i osobních symbolů, v nichž nalézáme nejvyšší univerzální Pravdu, tajemství Věčnosti, v nichž je obsaženo nejvyšší nám dosažitelné mínění samotné Přírody - ákáši. Kdo si toho všeho dostatečně všímá a věnuje tomu zvýšenou pozornost zvláště pak důležitým upozorněním, je schopen vyvarovat se různých nepříjemností, nehod, neúspěchů, ba i neštěstí. 

Dbát na cizí mínění neznamená jen slepě vykonávat to, co se nám ukazuje, co k nám promlouvá, ale je třeba dobře rozeznávat, co je nám z tohoto projevu, upozornění dobré a prospěšné a co by nám škodilo. A podle tohoto správného poznání pravdy se pak rozhodujeme, co máme udělat a jak se máme zachovat. Nejvíc ze všech upozornění musíme ovšem dbát na upozornění hlasu svého svědomí, ve vyšším stádiu vývoje hlasu naší intuice, inspirace, která k nám v důležitých okamžicích promlouvá vždy jasně a zpravidla nás varuje před něčím neočekávaným, co by nám velmi uškodilo. Konečně se setkáváme se stálým působením všech našich živlových vlastností a zde je pro nás nadevše důležité poznávat v pravdě skutečné mínění těchto vlastností po všech stránkách jejich působení. Uhodnout správně jejich pravé mínění je kus dobrého umění, kterým si získáváme živlovou rovnováhu.

Dbalost na cizí mínění (1)