Deprese, stísněnost, sklíčenost, ochablost

09.01.2021

Někdo je postižen větší či menší stísněností, sklíčeností, depresí po určitém neúspěšném jednání. Myšlenky, že bude tímto jednáním nějak dotčen nebo poškozen, n něm zanechávají pocit strachu spojený s nejistotou, stísněností, ba i sklíčeností, jde-li o věc důležitého významu. Je to negativní nálada, která zapadá do melancholie a může být odstraněna poznáním pravé příčiny. 

Příklad: V bance nám byl zamítnut úvěr na to, abychom mohli zaplatit značný dluh váznoucí na našem domě (hypotéce). Najdeme-li hned pravou příčinu, proč nám byl úvěr odmítnut, můžeme tuto momentální depresi, sklíčenost třeba odstranit tím, že si najdeme vhodného ručitele nebo se zavážeme splácet dluh pravidelnými měsíčními splátkami. A to jistě není tak velká překážka, před kterou bychom měli věšet hlavu. 

Jiný příklad: Někdo se velice rozčílí pro nepatrnou maličkost, hloupost, jak to zpravidla bývá, až zezelená. Potom se uklidní, ale protože ze sebe vydal příliš mnoho životní síly najednou -tu pohltila jeho negativní (pasivní) vlastnost zlost - nastává u něj velká duševní slabost, jež se samozřejmě také projevuje v hmotné těle. Tato ochablost může trvat i několik hodin, nežli se takový člověk vzpamatuje. Tento příklad je již vážnější, protože by zlostí rozčíleného člověka mohla ranit mrtvice, nebo by při nejmenším u něj mohl nastat srdeční záchvat, a při opakování by byl jeho život ohrožen. Zde je potřeba ihned bojovat proti zlosti a proti zbytečnému rozčilování. V prvé řadě nesmíme zavdat žádnou příčinu k projevení této vlastnosti, a jakmile začne působit, okamžitě si musíme uvědomit a bojovat proti ní naprostým klidem, nevšímat si jejího předmětu, tedy nástroje vznícení této vášnivosti. Pomohou třeba i nějaká dobrá slova, která vyvracejí časté nepochopení dobře míněných slov, pro než naprosto neoprávněně vznikla zlost. Příčinou může být i náhodné otevření okna, čímž vznikl průvan, který dovedl vydráždit postiženého. Tu je třeba okno ihned zavřít a je po zlosti a nepříjemnosti. 

Kdo je jen trochu rozumný jasně pochopí, že to, co jej někdy rozčílí, rozruší, je opravdu naprostá malichernost, ba přímo směšnost, a právě tím, si nevědomě ohrožuje zdraví, dokonce i život. Již uvědomováním si této vlastnosti v době jejího působení jí odmítáme velkou moc a tím podstatně snižujeme její působení. Ona totiž působí nejvíce a nejmocněji, když její oběť vůbec neví a přenáší svůj hněv omylem na předmět, na který jej upoutala. Tento předmět na tom zpravidla nemá žádnou vinu. 

Všeobecně depresi, sklíčenost, ochablost léčíme tím, že si je okamžitě uvědomujeme již v zárodku jejich působení -z příkladu víme, že tyto vlastnosti používají určité vášně, s nimiž se spojují a spolupracují -a nenecháme je vůbec jejich dílo dokonat, ale svým zákrokem je ničíme a nakonec je ovládneme. Známe-li jejich příčiny, nástroje, jichž používají, ihned je odstraňujeme silou vůle a opačnou vlastností, například naprostou nevšímavostí, klidem, a zvláště když si uvědomíme, jak nicotné jsou jejich nástroje, příčiny, jimiž nás chtějí vyprovokovat, rozčílit, rozzlobit.