Dodržování cvičení a pokynů při magickém výcviku

11.02.2021

Je velmi důležité se nikdy neodchylovat od povinných magických cvičení a pokynů. To dělají zpravidla žáci, kteří si chtějí nějakým způsobem usnadnit nějaké pro ně velmi obtížné cvičení, které nemohou zvládnout, protože je třeba nesprávně pochopili a chybně je provádějí. Zásadou je, že právě těžká cvičení musíme co nejdůkladněji a nejčastěji opakovat a poctivě a upřímně na nich pracovat, až je zvládneme, ovšem nikoliv pro úspěchy samy, ale pro zušlechtění a zdokonalování ducha a duše ve všech úrovních a živlech. 

Všechna cvičení jsou svým složením a ve své posloupnosti, jak následují od nejlehčích a k nejtěžším, přípustná každému normálně vyvinutému člověku, který je pro tyto věci zralý. Proto má každý žák magického umění možnost každé cvičení absolvovat, ať se u něho projeví větší, těžší nebo velmi těžké překážky, které musí překonávat stůj co stůj. Účelem cvičení není, jak se mnozí chybně domnívají, získat určit magické schopnosti, tedy úspěchy, ale veškeré cvičení zaměřujeme v prvé řadě na naší správnou výchovu, abychom pomocí těchto vysoce kvalitních cvičení získávali živlovou rovnováhu, to znamená, abychom ovládli všechny naše negativní (pasivní) živlové vlastnosti, stavy, vjemy, pocity, vášně, zlozvyky, kterých se musíme co nejdříve zbavit, abychom byli připraveni k dalšímu postupu v magickém umění a vědě. Neboť bez živlové rovnováhy, která je základem dalšího důležitého magického vývoje, v magii ničeho nesvedeme. Zkrátka a jasně: bez živlové rovnováhy není ani magie

Proto se úporně a bezpodmínečně zaměříme na správné dodržování cvičení a pokynů při našem magickém vývoji a nikdy se od něho neodchylujeme, nikdy jej nezkracujeme, nikdy jej nevynecháváme, nikdy jej neobcházíme, ale poctivě a upřímně jej vykonáváme, jak to jen nejlépe dovedeme! Právě to nás každodenně posiluje ve všech úkolech našeho života, ve veškeré naší činnosti a my se cítíme daleko silnějšími, klidnějšími a jistějšími při všem našem počínání, nežli když svá cvičení všelijak a ledajak odbýváme. V takových případech jich vůbec nejsme hodni. My si nedovedeme ani dobře představit, jaké úžasné změny v našem charakteru docilujeme právě poctivým pravidelným a vytrvalým cvičením. Sami to ani nepozorujeme, ale když po určité době, pohlédneme zpět do minulosti stavu své povahy, ke svému potěšení zjistíme, že jsme ve zdokonalování a v zušlechťování svého ducha, duše i hmotného těla udělali veliký pokrok, který je nápadný i všem našim přátelům a známým, pokud jsou s námi v užším styku. Ovšemže takovéto uznání nikdy od nikoho nevyhledáváme, ale náhodou máme třeba příležitost se o tom osobně přesvědčit u hodnověrné osoby, která nám tím nijak nelichotí, ale mluví jen pravdu. 

Z tohoto všeho jasně poznáváme, že hlavním účelem cvičení zůstává jen naše magická výchova směřující k živlové rovnováze a ke šlechetnosti. To je náš první krok a cíl v našem magickém vývoji.