Dráždění k nelibosti a zlosti

24.05.2021

Motto: Kdo v nelibosti a zlosti žije, ten radosti se nedožije

Dráždění k nelibosti až zlosti je stav, při kterém si člověk často a jasně neuvědomuje, že se začíná rozčilovat nad sebemenší maličkostí, která jej dráždí a provokuje k nelibosti až zlosti. Je to vlastně takový přechodný stav z klidu do určité vibrace v celkem nepatrném měřítku a je to zároveň snaha vyvést člověka stůj co stůj z rovnováhy, třeba jen sebenepatrněji. Tato negativní (pasivní) vlastnost v konečném důsledku posiluje člověka, který právě přichází do klidu, rovnováhy a je již tak dalece pokročilý, že zlost, hněv, nelibost docela ovládá. 

Nebo naopak je to člověk, který se nikdy nedá uchvátit nějakou zlostí, nelibostí a jeho klidná povaha je mu již vrozena. V obou případech přichází takzvané pokušení, zkouška a překážka zmíněného druhu, aby člověka buď posílila, nebo zviklala v jeho klidu. Je příznačné, že člověk právě těmto maličkostem nevěnuje patřičnou pozornost, přehlíží je a za určitou dobu na nich ztroskotá. Proto je moudré věnovat pozornost právě těm nejmenším chybám, a kdykoliv se objeví, poučit se z nich a poctivě proti nim bojovat a napříště se jich vyvarovat. 

Proti dráždění k nelibosti až k zlosti můžeme použít opačnou vlastnost tj. radost z jakékoliv překážky, kterou nám klade náš osud, aby nás posiloval a zkoušel na naší cestě do Věčnosti tak, abychom byli opravdu dostatečně silní a mocní překonávat všechny překážky, jež nás později očekávají. Tedy jakékoliv dráždění k nelibosti až zlosti měníme tímto uvědoměním v radost a klid. 

Víme, že v rozčilenosti nikdy nic dobrého a prospěšného nevykonáme, ale v klidu a v radosti se nám podaří vše, co jsme podle stupně svého vývoje schopni udělat. Při  klidném a radostném jednání nabýváme sebedůvěru a strhujeme na sebe i důvěru svých bližních, kteří nám důvěřují a pomáhají. 

Naopak při dráždění k nelibosti až zlosti se zpravidla rozčilujeme, nejsme schopni se ovládat před ostatními spolupracovníky, kteří nám nedůvěřují, naše jednání přirozeně kritizují, odsuzují a v duchu se nám posmívají. 

Jestliže tuto negativní (pasivní) vlastnost včas nepoznáme a energicky se proti ní nepostavíme, nezačneme proti ní bojovat, budeme čím dále tím více ztrácet půdu pod nohama a uvedená vlastnost, kterou každodenně tak dobře živíme, se nám stane zvykem, vzroste a nakonec se stane vášnivou zlostí, při které nikdy nejsme pány situace a naopak se stáváme jejím otrokem. A v takovém případě se jí již těžko zbavíme. Je pro nás všude jen velkou překážkou a někdy i neštěstím.