Elektrický a magnetický vliv a jeho příčiny

11.05.2020

Pokud se nacházíme pod vlivem elektrického fluida, působí v nás živel ohně silněji. Cítíme v tomto případě horko, nebo jsme ve zvýšené míře činní, přičinlivě pracujeme, podle toho je v nás živel ohně přesycen.

Při zesílení vlivu magnetického fluida pociťujeme chlad, a pokud je v nás magnetické fluidum přesyceno, bude zesíleno vyměšování.

Jaký je rozdíl mezi elektrickým a magnetickým vlivem a jejich účinkem?

Elektrický vliv se u nás projevuje v cholerickém temperamentu a ve vůli, magnetický vliv v melancholickém temperamentu a ve víře. Na povrchu lidského těla působí elektromagnetické fluidum jako zářící životní magnetismus. Pravá strana těla je u praváka aktivně elektrická, levá strana je pasivně magnetická. U leváků je to naopak.

Elektrické fluidum v nitru každého těla způsobuje svou expanzí záření elektronů, které jsou opět přitahovány magnetickým fluidem země. Elektrické fluidum se nachází uvnitř všeho stvořeného, tedy též ve středu země, zatímco magnetické fluidum působí na povrchu země a všeho stvořeného. Působení elektrického fluida se vyznačuje teplem a expanzí, magnetického fluida chladem a stahováním. Rozdíl (protiklad) mezi působením elektrického a magnetického fluida je příčinou zemské přitažlivosti nebo váhy, zemské tíže. Elektrické fluidum tvoří ve všech organických a anorganických tělech z chemického, alchymistického hlediska kyseliny, zatímco magnetické fluidum působí zásaditě.