Elementární skupiny v mentálním těle a induktivní a deduktivní funkce

23.04.2020

V mentálním těle existují aktivní skupiny živlů, živel ohně a vzduchu. Tyto skupiny působí induktivně, rytmicky zevnitř ven. Elementární negativní skupiny, to znamená voda a země, působí deduktivně. Ty se stahují, také rytmicky stlačují, avšak zvenku dovnitř.

Co znamená mentální polarita? 

Mentální polarita je aktivní vědomí a pasivní podvědomí. Také elektrické a magnetické fluidum reprezentují polaritu mentální oblasti.

Co je harmonicky myšlená morálka v mentální oblasti? 

Harmonicky míněná morálka v mentální oblasti je duchovní odříkání, to znamená splnění slušnosti, čistoty a pořádku myšlenek a jejich ovládání.

Jak může jasnovidec rozeznat osudovost v mentální oblasti?

Přivede se do stavu transu a koncentruje se pomocí obrazotvornosti na odpovídající osobu v akášickém principu mentální oblasti. Pak může jasně číst její minulost, přítomnost i budoucnost. Totéž může učinit i pomocí magického zrcadla.