Falešná radost

23.11.2021

Falešná radost vzniká tehdy, jestliže se radujeme z nějaké nehody, nepříjemnosti, neštěstí, z neúspěchu bližního, jehož nemáme rádi, přímo jej nenávidíme nebo mu závidíme. Tento člověk byl třeba příčinou našeho neúspěchu nebo nám kdysi ublížil. Jeto zároveň i stav, při kterém mu přejeme vždy jen to nejhorší, co jej může třeba potkat. Jeho činy, jimiž nám ublížil, nemůžeme nikdy zapomenout, a proto nás také ve spojitosti s ním provází falešná radost z jeho neúspěchů, jež ho časem stíhají. 

Kdybychom si však uvědomili, že činy, jimiž nám ublížil, jsou řízeny naším osudem a on je jen jeho pouhým prostředníkem, vykonavatelem, pak bychom mu jistě nepřáli nic zlého, ale naopak bychom mu byli ještě vděční za to, že nás tímto způsobem poučil, jací nemáme být. Jsou to naše příčiny, dávno zaseté do světa Příčin, a teprve nyní se nám jako  jejich následky projevily v neúspěších, které na nás musel někdo nastražit. V případě poznání této absolutní pravdy bychom falešnou radost jistě zaměnili za upřímnou radost a přáli bychom mu jen to nejlepší tj., sebepoznání. 

Falešnou radost mají také ti lidé, kteří se třeba neprávem obohatili krádeží, podvodem na úkor svých bližních. Podařilo se jim třeba ukrást peníze, různý materiál, potraviny, nebo takové a podobné věci získali podvodem. Jejich falešná radost bývá krátká, neboť každá chyba nese i své následky, které se brzy objeví a majitele náležitě poučí, že co není jeho, nesmí bez poctivé práce, bez peněz samovolně brát, krást nebo podvodně nabývat. Takoví lidé byli v minulém životě pravděpodobně lakomci a vytvořili si příčiny, jež se u nich projevují jako následky tím, že nyní žijí v chudobě, a jelikož si nemohou na chudobu zvyknout, kradou a obohacují se podvodným způsobem. Jenomže takovéto ulehčování jejich zatížené karmě (následkům) jim není nic platné a oni ztratí všechno, i to, co si dříve našetřili. Až poznají, že chybovali, jistě odhodí svou falešnou radost ze špatných skutků (protizákonného obohacování) a budou se snažit nabývat nejnutnější životní potřeby poctivým způsobem. A z těchto spravedlivě získaných potřeb budou mít opravdu upřímnou radost. 

Také mnozí rodiče mají falešnou radost z dětí, které mají různé škodlivé zvyky. Vidí v nich celý svůj obrázek a radují se s nimi ze všeho, co mají rády, ať jim to škodí nebo neškodí, ať projevují dobré nebo špatné vlastnosti. Tím je ovšem také nerozumně vychovávají. V dalším průběhu života svých dětí však s hrůzou poznají svou velkou chybu, když měli radost z jakéhokoliv projevu dítěte, aniž je přitom opravovali, pokárali, poučili, ale naopak je hýčkali. Takové děti přicházejí do školy a do života jako divoce vzrostlé, nešlechtěné stromky, které dají lidské společnosti mnoho práce, nežli je jakž takž uvede do normálních vlastností (chování, charakterů).

V magii se žákům také občas projevuje falešná radost při nějakém činu, který vždy vede k falešnému cíli. Příklad: Raduji se, že mám mnohem lepší a větší úspěchy nežli můj spolužák.