Fantastické sny o úspěších, aniž bychom pro ně hnuli prstem

16.11.2020

Občas nás překvapí myšlenky, co všechno dovedeme, ovšem jen jako utopistické úspěchy. Ve skutečnosti však tyto úspěchy vůbec nemáme a nemáme s nimi také nic společného. Jsou to zase jen obrazy našeho podvědomí, které v nás pracuje bez času a prostoru a obráceně nám kříží skutečné představy, dojmy, pojmy. Při tom nás tak mocně a přirozeně naladí, že v okamžiku působení tomuto vlivu propadáme jako skutečnosti. Tak například: Protože jsem hudebník, náhle se objevím s houslemi před svými známými, přáteli a začnu virtuózně hrát na housle jako pravý umělec, virtuóz, ačkoliv jsem skutečně velmi slabý houslista. pravou skutečnost, pravdu si uvědomuji až uprostřed této bujné fantazie, protože jsem příliš uchvácen náladou a překrásným uměním jako hudebník. Okamžikem uvědomění této lživé fantasie pro mne živý obraz přestává existovat a já se vracím do normálního vědomí, které bylo zmíněným útokem podvědomí na okamžik rozrušeno, přerušeno. Pravda vítězí!

Jindy se zase ocitám v určitém prostředí před diváky jako mistr se svými vědomostmi a mistrovskými schopnostmi a okamžitě předvádím své umění a všechny přihlížející překvapuji krásnými výkony. Je to sebechvála, která se chce profanovat, pochlubit něčím, co u mne neexistuje, protože jsem pro tyto lživě projevení fantastické úspěchy opravdu nehnul ani prstem. Vyloženě se tedy chlubím naprostou nicotou. To si okamžitě uvědomuji, neboť délka působení trvá okamžik - jsou to odrazy ze světa neviditelného, ovšem obráceného významu, které by mohly strhávat jen nezasvěcené osoby, nebo i zasvěcené, kdyby jim věnovali sebemenší pozornost. V takém případě by mohlo dojít k domýšlivosti u dotyčné osoby, která by se opravdu radovala z této lživé fantazie, protože by snad vyhovovala jejím naivním tužbám, přáním. Ovšem tato domýšlivost by se odehrávala jen v mentální a astrální úrovni, protože ve hmotné úrovni by s takovým chlubením velmi rychle ztroskotala. 

V jiném případě se někdo rád vtírá mezi bližní a snaží se svým chvástáním upoutat jejich pozornost a zároveň si získávat i jejich přízeň. V nečekaném okamžiku se mu projeví lživá fantastická myšlenka, že má u svých bližních nesporně velké úspěchy. Již podle jejich řeči a chování usuzuje, jak se na někoho přátelsky a láskyplně usmívají, jak mu všude prokazují úctu, jak si jej váží, všude o něm vyprávějí, jak je inteligentní a láskyplný člověk atd. A on na to, jak se lidově říká, nalítne. Stoupne mu to do hlavy, a když se takové fantastické myšlenky opakují často, dodá si odvahy a před svými přáteli, bližními veřejně třeba prohlásí, že jim co nejsrdečněji děkuje za jejich uznání, že jej mají tak rádi, že jej uznávají za docela příjemného a vzdělaného člověka. On, že má z tohoto uznání velkou radost a upřímně si přeje, aby tento vzájemný přátelský poměr trval stále. Zde jistě přestřelil, nechal se uchvátit lživou fantazií o svých domnělých úspěších a sklidil samozřejmě jen posměch. 

Proti těmto lživým fantastickým snům o úspěších, pro něž jsme nehnuli ani prstem, stavíme naprostou pravdu a skromnost nadevše a nikdy těmto falešným fantaziím nevěnujeme vůbec žádnou pozornost. Nahradíme je vždy absolutní pravdou a skromností, která nám sluší nejlépe.