Hermetické zdůvodnění morálky

16.08.2020

Kdo ztratil víru v sebe, ztratil sílu Slova - a to je zločin na osobní síle. Osobní síla je přímo úměrná víře v sebe sama! Tzn, Lžu-li, říkám to, v co zásadně nevěřím. Nuže: Jestliže si člověk navykne za všech okolností mluvit pravdu, jeho slova se vždy kryjí se skutečností a on vytváří "volt" pravdy, řekne-li ale potom jednou záměrnou lež, tu se tato zaměřená lež musí uskutečnit. Naopak člověk, který stále lže, je přece jen jenom někdy náhle přesvědčen, že teď je to nebo ono pravda - ale běda, ono to tentokrát pravdou není a nikdo to jako pravdu nepřijme, nikdo tomu nevěří a věc se sama jaksi zvrátí - zvrtne silou jeho slova - slova stále lži. Je to prosté zničení faktu. Zde dobře poznáváme mysterium živého tvůrčího slova.    

Možná trochu jednodušší příklad: 

Žvanivost - kdo mluví o svých přáních, tomu se přání nikdy nevyplní, protože tato přání se vybíjejí ve slovech a v myšlenkovém světě druhých lidí., kteří je přijímají. Je to typický příklad přímé vampyrizace přání druhými lidmi. Jakýmkoliv nemorálním jednáním si člověk tvoří nezměrnou spoustu bytostí, larev, jimiž zalidňuje svůj osobní astrál tak, že ho již ony bytosti k záměrné práci nepustí, nehledě k tomu, že je potom musí natrvalo živit, aniž by se kdy o tomto dověděl. Mějme na paměti, že hovoříme-li tak ve své podstatě "rodíme" - Proto pozor na to co rodíme. Pokud se máme na své duchovní cestě pohnout z místa, tento fakt o svém astrálu si musíme nutně uvědomit!