Horoskop číslo 2

09.02.2020

Rád bych se podělil o Horoskop nejmenovaného kolegy, přítele a hermetika, který stejně jako Já, my všichni, válčí se svým životem s jediným cílem a to dosažení živlové rovnováhy. Na úvod musím napsat, že tato osoba je prozřetelností dosti hlídána a pravě prozřetelností je mu zakazována spousta věcí, které člověka svádí z hermetické cesty. Pojďmě se teda podívat co říkají planety ke dni narození a jaký osud je zde viditelný, když je o tuto bytost nahoře takový zájem... Upustím již od výkladu terminologie, jako u staršího horoskopu a dáme se rovnou k popisu.


První astrologická zkratka:

Vládce a dárce života (nejsilnější planeta v Horoskopu) je v tomto případě Slunce, která je umístěna ve znamení štíra v 11tém domě. Co znamená, když člověku vládne Slunce? Za prvé jedná se zde o muže, jedná se o mužskou duši v mužském těle, které má dostatek energie ( ba dokonce i přebytek) , aby zde mohla bytost plnit svou životní úlohu - úlohu muže. Druhá věc je, že tato osoba může otevřeně vystupovat, říct co má na srdci aniž by to bylo nějak zle vykládáno, což je považováno za pozitivní. Tato bytost se chová jako muž, mluví jako muž a přesně toto je očekáváno. Výhodu to dává v tom, že člověk nemusí rozvíjet dlouhou diplomacii, nemusí kolem daného tématu dlouho kroužit, než se dostane k odpovědi a je mu dáno prakticky jednat hned a svobodně. Právě svoboda jednání je nejdůležitějším aspektem v případě, že mu vládne Slunce. To že zde vládne slunce má samozřejmě i další nespočet analogií a vztahů. Za prvé Sluncem dne je Neděle tzn, neděle jsou této osobě zvlášť nakloněny - pravda je, že v neděli nelze jednat s úřady apod, ale za to lze na neděli nechat k řešení věci osobního života, formulaci svých myšlenek atd, už to samo osobně je výhodné. Tzn i v neděli stoupá cca o 10% schopnost projevit svou životní sílu, stoupají talenty, a obecně schopnosti. Zde specifiky, protože je Slunce v 11tém domě výrazně stoupá schopnost bavit se s přáteli. Barvy k povzbuzení samozřejmě zlatá, žlutá, žluto-zlatá, kdy stačí v této barvě např k oblečení doplnit nějaký zlatý lem apod, samozřejmě vhodné je si nechat vyrobit amulet či talisman (popř, přívěsek, prsten) z pravého zlata v symbolu slunce, který bude zvýrazňovat projev životních sil a talentů, protože bude neustále přidávat životní a duchovní sílu na cestě životem. Toto je k pozitivnímu vládci a dárci života zhruba vše, co je ale zajímavé, že Slunce stojí v pozici Štíra a Štír je sám o sobě v horoskopu za znamení Magie, hermetismu a okultismu, takže toto nám napovídá jakým směrem se bude odehrávat část tvých zájmů a působení na tomto světě.

Neboť se nacházíme ve světě stvořeném, tak i zde není vše dokonalé. A z tohoto důvodu je v horoskopu také přítomen vládce negativní, který jednak člověku do určité míry cestu komplikuje a také je jeho vládcem smrti, ale nazívejme ho vládcem komplikací, tzn jedná se o planetu, která nám život do určité míry komplikuje tím, že nám zvyšuje vstupní práh a člověk musí dávat pozor, aby o něj nezakopával pořád dokola, občasné škobrtnutí nevadí, ale jinými slovy nás motivuje do života, motivuje k něčemu konkrétnímu. Znalost negativního vládce (Arabsky Aranety) je velmi důležité a v dnešní astrologii se silně zanedbává. Toto je zapříčiněno tím, že dnes je Astrologie poněkud odtržena od zbytku hermetických věd a je spíše brána jako jakýsi typ matematiky, dle mého soudu mylně. Negativním vládcem v tomto horoskopu je Jupiter a to je samo o sobě zvláštní, protože Jupiter je planeta pozitivní což znamená štěstí a v horoskopech skoro nebývá jako negativní vládce, jen opravdu velmi velmi ojediněle, tzn jedná se o velmi zvláštní úkaz. Když už se tak stane, tak u lidí vyššího typu osobností, právě proto, protože božská síla v podobě Jupitera (který je Bohem) JOD-HE-VAU-HE, je silou která člověka neustále motivuje, tlačí aby šel dál na své cestě. A tak je tomu právě v tomto horoskopu, který představuje jakýsi zrychlený učební cyklus do kterého vstupuje svou sílou právě Jupiter. Velmi důležité je také postavení samotného Jupitera, v kterém domě se nachází a jaký konkretní vliv má. V tomto případě stojí v 8mém domě, což je z duchovního hlediska dom magický. A je to strašně zvláštní situace, protože Jupiter který má nezvyklé motivační vlastnosti může mít i lehce negativní úlohu a proto stojí právě v domě Magie. Jedná se o hůře vyložitelnou situaci, ale dle mého názoru to znamená to, že vlastně magické zájmy prodlužují a zkvalitňují život, kterému se člověk musí věnovat. Kdyby byl v horoskopu jiný negativní vládce nebo jinak umístěn Jupiter, tak by byl pro tebe magický zájem vlastně volbou, jakási dobrovolnost,  jestli se člověku chce nebo nechce apod, takto se ale jedná o osudovou předurčenost, která je samotnou prozřetelností vedena směrem takovým, aby byla člověku umožněna magická a hermetická studie v plném rozsahu a proto je zde Jupiter zobrazen jako negativní vládce, protože je v tom mnoho dobrého, mnoho v kterém nalézáš své štěstí,  ale zároveň má i úlohu posunovou, aby ti nedovolil tyto obory minout.

Toto byla první astrologická zkratka a jak vidíme jsou u ní poměrně složité vztahy a na to, že to byla pouze zkratka tak ji považuji za celkem rozsáhlou, takže je zde veliký předpoklad, že se nebude jednat o jakýsi standardní horoskop (o těle) protože to by nám zde nehrála tak velikou úlohu právě magie, předurčenost apod. takže se bavíme o horoskopu o duši. Takže si tento předpoklad upřesníme astrologickou zkratkou druhou, která je poněkud "středověká" protože se bude jednat o výklad polohy Slunce a Luny. Ono totiž naší předchůdci někdy v 10ém / 11tém století, když se astrologie začala vracet zpět do Evropy tak se potýkali s několika problémy jednak tím, že nikdo neznal svou hodinu narození, což je pro Astrologii poněkud nešťastné, což možná znal pouze samotný pan král, popř. knížata apod , zbytek lidi věděli maximálně, že se narodili někde o žních, adventu apod. takže tato jaksi široká přesnost byla pro Astrologii  překážkou a druhým problémem bylo, že než se horoskop dle dostupných tabulek spočítal, trvalo to dny a to zase nebyl nikdo ochoten zaplatit. Předchůdci si pomohli jakousi zkratkou, něco ve smyslu, tak máme tři úrovně bytí (tělesnou, duševní a duchovní), vezměme Slunce jako reprezentanta kdy Slunce bude duchovní, Luna bude znamenat duši a fyzický vzhled člověka, v případě, že budeme znát hodinu narození ,Ascendent, tak ten bude znamenat fyzickou, hmotnou úroveň. A na základě toho pomocí dvou či třech prvků horoskopu určili jaksi hlavní osud člověka a jeho projevu. Tzn, toto můžeme nyní použít jako kontrolu. Slunce coby symbol ducha stojí ve vodním znamení štíra, takže slunce je okultní, hermetické, a duchovní věci jsou v tomto životě aktivní, ale nejsou stavěny jako životní cíl a to z důvodu, že štír je vodní znamení, ale vládne v něm ohnivá planeta Mars a Slunce má nadevše ohnivou povahu, takže máme shodu polarit. Když se podíváme na Lunu tak zde vidíme věc mnohem zajímavější,  kdy stojí ve znamení vodnáře a hlavní ideou vodnáře je svoboda. tzn, že tato duše touží nesmírným způsobem po svobodě , Luna je vodní povahy a stojí ve vzdušném znamení vodnáře, takže se nám zde neshodují živly, potažmo polarity. Z toho vidíme, konkrétním způsobem, že tento horoskop je o duši, takže ho jako o duši budu prezentovat s tím, že se zde také prolínají věci hmotné a duchovní, které také hrají určitou roli. Dá se říct, že jde o život jdoucí v těsné blízkosti duševních a duchovních povah a záleží pouze na člověku samotném v jakém pořadí se tento život bude do budoucna odvíjet, a tak je to zcela správně, protože právě proto jsme lidská těla dostali.

Výklad Domů.

Začneme domem prvním: Osobnost, jedná se o naše JÁ, o všechny naše schopnosti a vrozené vlastnosti , které pak v průběhu života rozvíjíme. Ascendent máme ve znamení Střelce a to je důležité si pamatovat protože, když se podíváš do nějakého magazínu tak víš, že jsi ve znamení Štíra, ale takový schématický horoskop nikdy neplatí sám a proto je potřeba ho zkombinovat právě se znamením kde stojí Ascendent, takže v novinách pokud se budeme dívat na znamení, tak je potřeba se dívat jak na znamení štíra tak na znamení střelce a výklady zkombinovat tzn, co je společné se může stát, co se podobá se může kombinovat a co společné není se tát nemůže. Střelec velmi silně utváří osobnost a také má vliv na fyzický vzhled , V prvním domě máme Střelce a Kozoroha, který spíše znamená dozrávání, uzrávání osobnosti. Střelec zaujímá první polovinu života a něco přes ní, řekněme do 40ti let a poté již působí znamení Kozoroha. Co se týká Střelce, tak ten bude působit po celý zbytek života a Kozoroh se k němu přičlení,  takže Střelec je v tomto případě důležitější. Je ohnivé povahy a vytváří také takovou povahu u svých nositelů. Je to znamení společensky činné a Střelci zpravidla mívají extrovertní rysy, které umí dobře projevovat, případně bývají sami extrovertní povahy. Ve znamení Střelce stojí jako první významná planeta Neptun a ta nám napovídá, že otázky tvé vlastní osobnosti , vlastního JÁ, jsou pro tebe nesmírně důležité. Protože Neptun znamená určitým způsobem štěstí , jakousi ochranu /protekci ať už v podobě individuální , tzn  ne, že někdo nad tebou drží jakousi ochranou ruku a snaží se prospívat , ale jedná se spíše o ochranu božské prozřetelnosti samotné, která nad tebou působí a dělá ti dobře. Obecně planety Neptun, Uran, Pluto, mají vyšší povahový rys a tady můžeme říct, že ve tvé povaze, osobnosti, je přítomen jakýsi božský aspekt, který je odvozen od síly planety Venuše. Je to proto, protože Neptun představuje vyšší kvalitu Venuše, řekněme vyšší nebeskou lásku a v tomto případě by bylo velice dobré tuto nebeskou božskou lásku vůči ostatním lidem pěstovat. Je k tomu přidáno i zajímavé členění a to právě proto, protože Neptun stojí ve znamení Střelce, takže ostatní lidé stojí k tobě blízko. Jiná planeta v prvním domě není. Co se týká druhé poloviny života tak tam přibývá znamení zmíněného Kozoroha, který ve své podstatě znamená práci, někdy až usilovnou dřinu, vypadá to jako kdyby ses rozhodl, lidově řečeno, "zamakat" a to buď na nějaké své vnitřní záležitosti, protože jsme v prvním domě a ta se týká osobnosti, ale může to také být ve vztahu k nám ostatním lidem, což by mohlo znamenat rozhodnutí pracovat ve prospěch ostatních, pokud se takto rozhodneš. Je to samozřejmě činnost, která má bezprostřední dopad na věci magické, neboť je kořenem tvé magické síly. Zkrátka v horoskopu lze vidět jakýsi karmický vztah, který nám říká, že pokud se rozhodneš pracovat ve věci ostatních, ne pouze ve prospěch sebe, tak je zvyšována právě magická síla.

Jedná se tedy o povahu značně ohnivou, která cca po 40ém roce života nabírá konkrétnějších rysů, právě znamením Kozoroha, který staví člověka více na zem, takže ve své podstatě umožňuje rozvinutí všech schopností i na fyzické úrovni. Je to důležité, protože právě schopnosti rozvinuté na fyzické úrovni, poté co jsme zvládli úrovně vyšší, nám zůstanou trvale dány!

Naproti domu jedna, se nalézá dom 7, který znamená svět (dvojice domů mají vždy protichůdný význam). První dom znamená JÁ, sedmý dom znamená svět. To znamená jak nás vnímají lidé a jak se my sami projevujeme do světa. Sedmý dom je opět obsazen dvěma znameními - znamením Blíženců a Raka. Blíženci jsou znamení vzdušné a Rak je znamení vodní, tzn, lze vidět vztah k ostatním lidem, komunikace a inteligence. Také je patrná intuice co se týká ostatních lidí. Je to schopnost, která je daná osudem, cvičením a rozvíjením už od mládí. Po 40tém roku věku přistupuje Rak a po stránce intelektuální , rozumové, lze lépe odhadovat chování lidí a dobře s nimi vyjít, kde přistupuje i úroveň citová. Pokud v mužském horoskopu přistupuje citová úroveň znamená to, že je výsledkem tvé vlastní práce, protože nám mužům je dáno rozvíjet cit až posléze, protože je jakýmsi sekundárním aspektem bytí a tvoří až jakousi korunu naší práce - tzn, citlivý muž je až muž který se rozvinul. V každém případě, k ostatním lidem po hmotné či světské stránce se jevíš jako člověk jim rovný, což je důležité, protože jen takto může být člověk brán jako partner. pokud ostatní lidé berou člověka jako partnera (sobě rovnému), chovají se k člověku vždy slušně a tak ho také berou, což může být do života velmi výhodné. S postupem věku "dozrávání" si lidé všimnou že jsi ověnčen citem a budou ti svěřovány úkoly "vyšší", tímto se rozvine i schopnost komunikace a to i s neznámými lidmi , kde otázkou bude jestli tato komunikace za to bude stát nebo se bude spíše jednat o schopnost, kterou si necháš pro své vlastní prostředí, které je ti blízké. Občas můžeš mít pocit, že tě ostatní lidé nedoceňují a je to právě z důvodu, že tvá hlavní síla osobnosti spočívá v planetě Neptun a ta je ostatním lidem neviditelná - oni jí nevnímají, vnímají ji až pouze ve výsledcích tvé vnitřní, vlastní práce, takže ji vnímají zprostředkovaně. Tzn, čím déle, tě člověk zná, tím spíše tě podcení a to je vlastně klíčem jakési životní spokojenosti - takže doporučuji pěstovat dobré, dlouhodobé vztahy s lidmi.

Dom 2 - dom 2 znamená začátek a také znamená peníze. V druhém domě vidíme jak člověk začíná, jak se rozhoduje a jak tyto věci probíhají. Na začátku je znamení Kozoroha a poté znamení Vodnáře. Znamená to, že se v životě ve věcech dokážeš rozhodovat poměrně dlouho a délka rozhodování může někdy dosáhnout roviny až přílišného, což by se dalo vyložit tak, že příliš dlouhodobé rozhodování dokáže celou situaci velmi znesnadnit (z obavy právě rychlého a špatného rozhodnutí). Tady bych doporučil se snažit rozhodovat rychleji,  právě před uchráněním sebe sama od velmi zdlouhavé práce či jistého druhu utrpení, které právě přivolává znamení samotného Kozoroha. Když už se ale rozhodneš, bude to rozhodnutí zralé a bude se projevovat právě z pozice síly vodnáře, bude to jakési vysvobození. Vypadá to zhruba jako kdyby se člověk už od mládí rozhodoval o jakémsi dilematu, či věci složitější, které poté vede i k jakési formě osvobození (může to být na více úrovních) a protože je tady zemské znamení, tak se může jednat o určitý druh zaměstnání, které člověka osvobozuje nebo to může být i volba takového povolání, které člověku pomůže k osvobození duše, tzn, že není v protikladu s nějakou vnitřní prací. Stojíš zkrátka před určitou volbou a máš tendenci přeceňovat závažnost svých rozhodnutí , tzn, zrychlit rozhodovací proces se rozhodně vyplatí. To že se toto naučíš, popř již zvládáš, je na bílé dni a je to právě vidět z toho, že znamení Kozoroha přechází právě do znamení Vodnáře, který je technická dovednost, rychlost v rozhodování , cesta ke svobodě a vše směřuje právě tím směrem jak já sám potřebuji. Je to v lepším případě mistrovství života, v horším případě je to takové svaté sobectví, kdy já si to udělám podle svého a vy se tomu přizpůsobte. Je dobré se rozhodnout, kterou stranu mince chceš reprezentovat. Co se týká financí, které jsem zmínil na začátku, že patří do významu druhého domu, lze vidět, že cca do 37mi let nebyla finanční situace úplně růžová, ale po zbytek života se jeví jako velmi dobrá, protože vodnář z pravidla touží jak po svobodě životní, tak po svobodě finanční, takže vodnář který má rád peníze dokáže je i získat. tzn, horoskop říká, že po zbytek života je finanční situace velmi dobrá. Lze je dobře vydělávat, investovat, či nějakým způsobem akumulovat, aby doma nějaké zbyly, ale to je závislé od schopnosti, která je ale v tomto horoskopu dobře postavena, právě opatrným a rozvážným znamením Kozoroha. Jednou se silných schopností je schopnost plánování.

Na proti domu 2, který je začátek, se nalézá dom 8 který znamená konec. Znamená jednak předeslání naší fyzické smrti a znamená také nemoci, zejména nemocí fyzické a Magii. Co se týká nemocí tak v první polovině života je citlivý okruh žaludku, takže je potřeba dávat pozor na pravidelnou a kvalitní stravu a potřeba se vyhnout extrémům ulítání na bůčku či z druhé strany extrému zobání semínek - tyto extrémy nejsou vhodné právě z přílišně citlivého trávícího traktu. Co se týká situace teď, která je aktivní až do konce života je ve znamení Lva, kde je potřeba dávat pozor na srdce a chodit čas od času (horizont 3 let) na prohlídku srdce, protože je možné nějaké rozvinutí srdeční vady. Předznamenání fyzické smrti ukazuje na zastavení srdce. V horoskopu není dán krátký život, takže je dán předpoklad života delšího v případě nezanedbání své zdravotní schránky a věnování se sobě i preventivně, což je dáno Jupiterem v 8mém domě, který velmi prodlužuje život v případě, že se člověk o své zdraví zajímá a stará, ale také umí dát pouze délku života poloviční v případě, že se člověk o svůj zdravotní stav příliš nezajímá. Magická stránka v tomto horoskopu je velmi zajímavá. V horoskopu totiž máme jedno velmi nenápadné místo, ale s o to vyšší důležitostí což je přechod mezi znameními Raka a Lva. Rak a Lev jsou velmi silná, významná astrologická znamení. Raku vládne astrologická planeta Luna, což je druhé nejsilnější světlo na obloze a Lvu vládne nejsilnější světlo a to samotné Slunce. V přechodu mezi rakem a lvem teda mezi citem a rozumem, duší a duchem, se skrývá určitá část našeho životního poslání a je potřeba se podívat do jakého domu tento přechod spadá a zde spadá právě do 8mého domu, kde právě magicko hermetické věci mají v tomto životě hrát poměrně velkou úlohu a vzhledem k tomu jak je horoskop postaven tuto úlohu i hrají. Magie a hermetismus jsou teda velmi důležité aspekty v tvém životě, kterým by ses měl věnovat. Dar pro magii je velmi příznivý neboť Jupiter v 8mém domě znamená, že štěstí lze nalézt pouze v magicko hermetických postupech, tzn štěstí se v tomto případě neschovává v běžných věcech hmotného života, ale právě proto je tento horoskop primárně o duši a ne o hmotě. Je zde přítomen velký magický dar, který se začne projevovat po 37mém roku života a graduje mezi 40tým a 50tým rokem života. Tzn, je přítomen rychlejší, ale zdravý vývin magického vývoje právě mezi 40a 50tým rokem života. Vhodná je jak magie citu tak magie sil, přitom vždy vcházíš do svého magického JÁ prostřednictvím citového klíče a je to vidět z toho, že hrot, počátek je právě v citovém znamení Raka, tzn, čím více zkultivuješ cit tím snaží bude vstup do magického světa. Je to nenápadná nápověda, která může velmi prospět a být tímto zajímavá. To jest o domu 8 vše.

Dom 3 znamená komunikaci, vzdělání a krátké cesty. Krátké cesty se zde tváří být jako příjemné zpestření, ale nejsou úplně vhodné kolem 60ho roku věku, kde krátkým cestám do zahraniční hrozí různé stávky apod, které budou mít za následek drobná zranění apod., kdy potom tyto cestovaní, dostanou jakousi hořkou příchuť. Takže se jedná o menší komplikace, rozhodně ne o kompilace typu kdy člověk může přijít o život a pod. jinak řečeno je vhodné krátké cesty kolem 60ho roku věku omezit a pohybovat se v okruhu prostředí známého (ČR). Co se týká komunikace a vzdělání tak je to velmi zajímavé, protože jak ve vzdělání i v komunikaci máš schopnost sloužit lidem, protože je tam znamení ryb, které vlastně znamená službu ostatním, tzn člověk v tomto znamení má dostatek energie, aby se dokázal postarat i o ostatní lidi, ale na druhou stranu zde hraje roli lunární znamení, kterému se říká dračí ocas a tento prvek všechny věci zdržuje a zpomaluje, takže máš schopnost sloužit lidem svým vzděláním čí komunikací , ale ne vždy to bude stát zato. Máš odstup k takovémuto typu služby a máš tendenci se nejprve přesvědčit, že daný člověk tuto službu potřebuje a podle toho se k dané situaci postavit. Znamení raka je příznivé (koneckonců v 8mém domě vládne Jupiter), takže co se týká vzdělání tak není vidět žádný strop, žádné omezení, takže můžeš studovat cokoliv až po VŠ, ale je tady hmatatelné spíše vzdělání neformální, samostudium, (celoživotní) , dlouhodobé, než někde formálně v našich institucích. Je vidět že právě pomocí celoživotního vzdělání se podaří přeměnit vlastní nitro a to vidíme z toho, že v 3tím domě po příznivém znamení ryb pokračuje znamení Berana což znamená, že vstupuje do vlády ve tvém stáří (kolem 67mi let) kdy předpovídá založení určitého vzdělávacího cyklu, kdy budeš žít jakýsi druhý život v rámci života starého. Takže je vidět nějaké vnitřní přirození či dar letitých zkušeností ať už citové či rozumové povahy, ale spíš rozumové. Takže co většina z nás v průběhu života své schopnosti začíná ztrácet, tak tobě se stane, že díky své celoživotní práci (kolem 65/67 roku života) dostaneš dar, várku, v podobě rozumových, intelektuálních, vůlových schopností, což osobně považuji za velmi potěšující a uzavírající dom 3.

Naproti domu 3 máme dom 9, kdy devátý dom znamená Mystiku, mystická studia apod. V tomto domě máme dvě významná znamení, znamení Pany a znamení Vah. Pana jednak znamená inteligenci, vzdělání, schopnost dostat se ke věcem rozumovou citovou cestou a je zde velmi výhodně postavena tzn je zda dán dar rozumovosti nad-světské hodnoty, ale pojí se samozřejmě i s běžným rozumem tzn, že 9tý dom velmi přispívá k tomu, aby tento horoskop byl člověka inteligentního což dokresluje i fakt, že tento horoskop je primárně o duši. Dále zde ve znamení Pany stojí dva astrologické prvky, tím prvním je planeta Saturn, která je zde dána pro svou zvláštnost, moudrost, ale také odstup a může nám zejména v první třetině života dávat i určitý odstup od mystických záležitostí,  která v této době života nepokládáš za hodnotná a teprve s odstupem času se k těmto hodnotám propracováváš . Nelze to úplně přesně interpretovat, ale v opačném případě by toto dalo odstup od lidí, kteří se těmto věcem nevěnují. Kolem 40-45ho roku života stojí na Saturnem lunární uzel, kterému se říká Dračí hlava, která má kvalitu jako planeta Jupiter a to je doslova žádoucí, protože Jupiter znamená štěstí. Takže je zde psáno, že jednu polovinu štěstí dosahuješ pomocí studia magie a hermetiky a druhou polovinu štěstí pomocí Mystiky, takže tento život považuji za zcela vnitřně zaměřen, přestože se povaha tváří být extrovertní. tzn, že se dá očekávat složitá osobnost a ne každý se v tobě dokáže vyznat. Dále dlouhé cesty, do zahraničí, dle 9tého domu jsou pro tebe vhodné, můžeš tam i žít zatímco v první třetině života to tak ne vždy bylo, protože dlouhé cesty v tomto období byly nemožné nebo příliš komplikované a zkrátka nepřinášely blaho. Nyní se můžeme v klidu podívat na další dvojici domů a to domů velmi důležitých domů 4 a 10.

V horoskopech jsou velmi důležité domy 1 a 7 a také domy 4 a 10. Planety v těchto domech působí obzvláště silným dojmem a velmi viditelně se vtiskují do našich životů. 4 tý dom znamená rodiče, vztah k rodičům nebo starším členům rodiny, kteří nás vychovali. Zde máme 4tý dom zcela bez planet a obsahuje dvě znamení a to znamení Berana a Býka. Znamení Berana je zde větší část a znamení býka jen kousek . Znamení Berana znamená že tvý rodiče byli aktivní, měli aktivní přístup k tvé výchově a zároveň to znamená, že jste byli každý trochu jiný, takže se daly očekávat, zejména v dospívání, určité třenice s rodiči právě co se týká například zaměření tvého života. Celkově, ale vztah k rodičům zdá se být dobrý, sportovní, kde se dá očekávat jakási vzájemná motivace,  pro tebe nepřímým způsobem. Na proti domu 4 je dom 10, který znamená cíl života a ten je zajímavý pro každého člověka, samozřejmě horoskopy, které jsou o hmotě mají úhlednější cíl života, protože co je tam napsáno je přesným cílem narozdíl od horoskopů o duši, které mívají jaksi abstraktnější cíle života, ale v tvém horoskopu je v každém případě zajímavé, že v 10tém domě je znamení Vah a Štíra. Váhy to je jednoduché a dá se říct doslovné, že pravým cílem života je nalezení rovnováhy a Štír nalezení nitra všech věcí tzn zde můžeme pokládat cíl za nad-světský. Nalezení rovnováhy v tomto případě není zcela jednoduché a je ovlivněno božskou silou, samotnou prozřetelností, která si zde hlídá, aby tomuto cíli (vnitřní rovnováhy) nebylo dosaženo příliš brzy a to před 40tým rokem života. Tuto skutečnost si hlídá pomocí nejvyšší a nejzáludnější planety v horoskopu a to pomocí planety Pluto, která stojí právě v 10tém domě. Planeta Pluto v horoskopu jednotlivce má dvojí úlohu, jednak je to planeta negativní , která znamená určitou životní zkoušku, že právě cíl nalezení vnitřní rovnováhy, může být v životě spojen s určitou životní zkouškou (těžším rozhodnutím apod), které je potřeba udělat, než se bude moci životní rovnováha zcela rozvinout. Teprve na živlové rovnováze stojí uskutečnění tvých cílů magických a hermetických, nalezení skrytého nitra všech věcí, které je ti v tomto životě dáno, ale může se uskutečnit až ve stáří. Může to být i dříve, kolem 40tého roku života, kde rozhodně máš dobře našlápnuto, kde je vidět i určitá praktická šance. Pluto v 10tém domě je nepříjemný proto, protože pokud si člověk vybere opravdu světský cíl, tak mu osud často brání aby ho dosáhl, takže ve své podstatě Pluto brání člověku dělat věci, které dělat nemá a hlídá to, aby se člověk věnoval duševní či duchovní úrovni a nezabrouzdával zbytečně do hmotných věcí,  neboť ty už tak na tebe ve tvém životě doléhají a není potřeba je zvýrazňovat. Pravda je, že tohle  je rys, který je z hlediska hmotné úrovně takzvaně osudově vtištěn, takže se může stát, že se ti v životě budou dít nepříjemné věci, buď co se týká právě komplikací,  při dosahování hmotných cílů, a nebo můžeš být vystavován různým životním zkouškám - což s sebou nese právě hermetická cesta a hmotný svět je pouze její projev, i když psaný astrologicky. V každém případě cílem života je nalézt absolutní nitro všech věcí tak, aby ti to způsobovalo radost a to se v tomto životě podaří a to je to hlavní - cíl života je naplněn. Ještě se vrátím na skok k domu 1, kde stojí planeta Neptun, když se podíváš na značku planety Neptun, představuje pohár, kalich, který musí být naplněn a to znamená že péče o vlastní JÁ o své vlastnosti a rozvoj tam musí být, pokud tam není nebude možné dosáhnout životního cíle což je v tomto případě skryté nitro všech věcí, takže je vidět jakým velmi důkladným způsobem je tento horoskop sestaven, až se člověku přímo nabízí představa, že tento čas není náhodný a že se jedná o čas na který se stojí fronta, protože člověku umožňuje rychlý rozvoj, přesto že to není horoskop, který by byl bez osudových zásahů.

Nyní se podíváme na dom 5, což je dom partnerství, kde se objevuje manželka a děti. V pátém domě není žádná planeta, ale za to je v něm zemské znamení býka, které je pro partnerství a rodičovství velmi výhodné - znamená to že si člověk hledá partnerku vhodnou pro konkrétní život a býk je samozřejmě znamení plodné, takže dává dobrou šanci na děti. U býka se říká jedno až tři děti. Dle horskopu děti máš a jsou velmi přičinlivé a inteligentní, takže stojí za to je mít, protože to jsou osobnosti. Na proti domu 5 je dom 11, který znamená vztahy přátelské. Přátelství je u tebe v jednom z nejvýznamnějších domů vůbec, protože se v něm nalézají hned tři planety (proto je to dom nejvýznamnější) a to už i proto, že tam stojí tvůj vládce a dárce života a to nejvýznamnější planeta horoskopu vůbec a to je Slunce. poblíž Slunce stojí Venuše a stojí tam také Uran což znamená, že mezi tvými přáteli jsou mimořádné osobnosti, které jsou slavné (v nejvyšším slova smyslu) ať už se jedná o slávu odbornou či všeobecnou velmi populárního typu. Můžeš mít velmi dobré a přátelské vztahy k ženám , to je ta Venuše, popř, k lidem všeobecně, kteří jsou vnitřním způsobem krásní a také dovedeš ocenit, když je někdo znalcem v určité věci. Máš rád, když někdo rozumí tomu co dělá a co si myslí , a to je  právě přítomnost Uranu, technický talent, technická dovednost, znalost věcí, ale i spojení člověka s nebesy a tento okruh, tvoří okruh tvých přátel. Jsou to lidé značně vysokých typů ať už se to týká vysokých dovedností či vysokých cest a přístupu k životu které presentují. Dle horoskopu máš talent na cizí jazyky , kterým se dokážeš učit, ale zejména ve chvíli kdy je potřebuješ, protože Štír nedělá nic nadarmo a ten se presentuje v 11tém domě. Takže ve chvílích nutnosti jsi schopen velmi rychle se naučit cizí jazyky.

Zbývají nám poslední dva domy a to domy 6 a 12. První je velmi jednoduchý a druhý přesně naopak. Začneme tím jednoduchým, má i nižší číslo, takže to vezmeme popořadě. 6 tý dom znamená povolání . Jsou zde dvě znamení, Býk a Blíženci, což je kombinace výhodná, mívají ji například lékaři, ale mívají ji i spousty lidí kteří dělají profesní zaměstnaní, protože Býk je umělecké řemeslo, kdy lidé krásně a hravě vykonávají svou práci, takže se jedná o práci s hmotou, materií apod, v případě lékařů je samozřejmě materiálem člověk. A znamení blíženců, které vlastně znamená komunikaci, inteligenci a intuici, takže jsou ti přístupné profese kde se pracuje jednak manuálně až po profese duševní,  kde by jsi vynikl, spíše od 30ti let života dále. Dom 12 představuje situaci docela složitou. Jsou zde přítomna dvě znamení Štír a Střelec, a také dom 12 znamená citlivé věci naší duše, naše sebehodnocení, potažmo duševní nemoci či jejich povahy. Samozřejmě je výhodné, pokud je dom 12 bez planet což není tento případ. Jelikož nám v horoskopu chybí ještě 2 planety musí se nutně zobrazit v posledním domě. V tomto případě se jedná o planetu Merkur a Mars. Zejména planeta Mars ve 12 tém domě je považována za těžký astrologický prvek a já se pokusím vysvětlit proč, i s tím co je na tom dobrého. Znamení Štíra ve 12tém domě znamená určité osamění,  ono vůbec vše ve 12tém domě znamená věci na které je člověk sám. Na začátku domu 12 se zpravidla jeví přijetí sebe samého a to pro tebe není příliš jednoduché, vidím zde trochu nerovnoměrný přístup k sobě a to buď přes komplex méněcennosti a nebo naopak jednorázové přecenění sebe sama. Je to pouze klam, kterým si tě příroda, chceš-li osud, snaží spoutat neboť tvá osobnost je velmi kvalitní a nepotřebuješ, aby ses nějak zdlouhavě zabýval zpětně detaily svého jednání. Člověk se má zabývat detailem jednání, které dělá teď,  popřípadě v posledních dnech, což je skutečná introspekce a stejně tak nevyčítat si věci z minulosti. Poté ve znamení Střelce stojí oné dvě planety Mars a Merkur, přičemž Mars dává člověku ostré osudové zásahy zevnějšku, tudíž okolí velmi ovlivňuje tvůj život . Mars zde je velmi složitý, ono obě planety zde ve 12tém domě říkají,  že se musíš v průběhu svého života chovat naprosto legálně a zákoně neboť to co by jiným lidem snadno prošlo tak tobě neprojde. A kdo má Mars ve svém 12tém domě, ten má na sobě pozornost policie, takže cokoliv provedeš tak za to budeš souzen, protože s Marsem ve 12tém domě je vždy velmi blízko k soudu i s možností vězení, což zde nahrává okolo 50/60tého roku života, takže pozor na to! Tyto dvě planety také velmi znesnadňují, aby mohl člověk požívat alkohol neboť obě planety hrozí závislosti právě na alkoholu případně na dalších látkách. Takže s Marsem ve 12tém domě není rado si zahrávat, protože také hrozí, že právě pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky, by se mohla rozvinout psychická či jiná komplexní nemoc typu roztroušené sklerózy , cukrovky apod, čímž by sis jistojistě otrávil život a tato chyba by tě mrzela až do konce tvých dnů. Tzn, způsob jak si velmi pozitivně ovlivnit svou karmu je vyhýbání se nelegálním činnostem, alkoholu a jiných omamných látek a rozjuchovadel. Také buď opatrný v hodnocení lidí, protože by jsi mohl snadno někomu propadnou, nechat se zlanařit někam kde nechceš, včetně psychické úrovně tzn je to podobné jako s alkoholem ale na mentální úrovni. Naopak co dobrého dávají tyto dvě planety, Merkur a Mars, je velmi dobrá jasnovidnost, která se zvláště projevuje ve velmi dobrému daru číst ve snech, máš jasnovidné vidění v magických zrcadlech, jasnovidné kouli a Tarotu.

Rekapitulace:

Jedná se o horoskop člověka velmi kvalitního zaměřeného zejména na duševní a hermetickou stránku věcí,  kterému odpovídá i osobní génius a to 51ní Génius jak jinak než Merkurské sféry Hahasiah, který ovládá Alchymii, dávná tajemství, hermetickou literaturu a schopnost ji porozumět. Dále léčitelství kdy má moc vnuknout člověku správnou léčbu, takže doporučuji tyto oblasti nepochybně studovat a kultivovat. Jedná se o typický příklad člověka, který touží po vyšší úrovni bytí, lze si povšimnout že všechny standardní hmotné prvky bytí jsou buď dány automaticky a nebo nedají příliš velkou práci je zaopatřit, věci které nejsou dány jsou i zakázány, takže kdyby ses pokusil si je obstarat nepotkal by ses s úspěchem. Čas narození není náhodný a aby bylo umožněno udržet vysokou vnitřní disciplínu, byl čas zvolen tak, aby sis neustále s sebou nesl jakýsi vnitřní klášter, kde se musíš chovat slušně a to i v případě pohybu mezi lidmi, kteří podobná pravidla ani neznají. Je to horoskop krásný a já Ti k jeho užívání přeji hodně zdaru.

Vyvolávací znak Hahasiah.  251 - 255 stup.; 11 - 15 stup.