Horoskopy, Astrologie a naše postavení planet v den narození

30.12.2019

Rád bych se s vámi podělil o astrologický horoskop nejmenované osoby na kterém můžeme vidět konkrétní vliv postavení planet na lidské bytí. Ještě bych rád upozornil, že v tomto případě  Prozřetelnost dala dotyčnému do vínku docela velký náboj s kterým musí být opravdová radost pracovat! Horoskop je zaměřen i na duchovní a hermetické věci, pokud se souvislost nabízela.

Vládce a dárce zrození a její oponent (vládce smrti / komplikací) = nejsilnější a nejslabší planeta v horoskopu.

První astrologická zkratka:

Vládce a dárce, je v tomto případě Slunce, které je v afetické pozici příznivě postaveno v 11tém domě u 80% mužů vládne slunce, zbytku Luna tzn. pozitivní věc kdy v mužském těle sídlí mužská duše - není to o pohlaví ale o základní živlové vyrovnanosti v den narození = svobodný projev vůle, dostatek síly na projevování, které se očekává (muž dokáže dobře plnit role které jsou mu dány) = dostatek mužské energie oproti ženě. Tzn. Slunce vládne horoskopu a jsou dané všechny pozitivní analogie. Den Slunce je neděle = cca 10% přídavku na schopnosti/ladnosti apod v tento den. Vhodný pentakl/talisman slunce (sluneční kov = zlato) ještě přidá další posílení až 1,5 násobek síly bez toho aniž by byla vyčerpána. Sluneční vůně Ideální Otočník Evropský nebo Peruánský. Sluneční barvy žlutá/zlatá. Tato planeta velmi kvalitně přispívá světlem - láme a zhušťuje astrální světlo.

V nejhorším aspektu se Sluncem je planeta Uran s ještě velmi silným konkurentem Jupiterem, který je rovněž v nepříjemném vztahu se Sluncem (v kvadratuře). Uran zde působí razantněji, takže pomyslným vládcem smrti/komplikací je v tomto případě Uran. Uran jakožto negativní vládce horoskopu (z řeckého Uranum = nebesa) má přímý vliv na duši a ducha člověka tzn, že člověk je v tomto případě nositelem nebeských kvalit, kterými je popoháněn k lepší činnosti, toto nepochybně znamená, že je člověk již nějakou dobu na duchovní cestě v rámci dalších životních epoch (řadu vtělení). V tomto stádiu již člověk do nebes dospívá a dosahuje jich / může v nich být činný. Člověk má v sobě nebeský pud, který vede do nebes. Část sexuální touhy je proměněna po touze po duchovním životě, životě hermetickým. Uran také jako Neptun a Pluto nepůsobí na fyzikou (hmotnou) úroveň, neboť planety které nejsou vidět neozbrojeným okem nemají schopnost působit na hmotnou sféru tzn, v tomto případě jelikož vládcem smrti je Uran a ten nedokáže působit na hmotný svět je za umrtím skrytá vyšší instance což dokládá fakt že tento horoskop je primárně o duši a duchu, aby mohl Uran smrt ovlivnit. Negativní duchovní vlivy nedokáží dosáhnout na dění hmotné (ovlivnění musí přijít skrze duši / ducha). tzn, jelikož negativní stránce tohoto horoskopu vládne Uran je to horoskop o duši.

Toto tvrzení které není vůbec špatné v sobě zahrnuje řadu vysokých kvalit potvrzených druhou astrologickou zkratkou.

Druhá astrologická zkratka: Slunce stojí ve znamení Raka (vodní živel). Slunce ve vodě znamená že duch ještě není zcela ukotven. Pevně upevněný duch (pevné slunce) je zobrazen Sluncem v živlu ohně popř vzduchu. tzn je zde pevně dán duchovní vývoj a růst ducha který není aktivní na 100%. Pokud duch není aktivní na 100% nemůže být horoskop čistě o duchu. Pokud se podíváme na Lunu coby symbolické ztvárnění duše tak Luna stojí ve znamení Střelce kde vládne živel ohně. Luna má povahu vodní a střelec povahu ohně - tzn, v tomto případě není situace úplně jednoduchá jenže Luna není chráněna stejnými univerzálními zákony jako je Slunce aby bylo člověku dopřáno dostatek času na duchovní vývoj. Luna se pohybuje ve stvořeném světě a její princip působí jako princip hmotný a duševní, takže zde je působení Luny složitější. To co potvrzuje tento horoskop za duševní je fakt že Luna je v konjunkci (blízkosti) s planetou Neptun, která znamená osudovou ochranu /protekci a znamená další vysoký nebeský vliv na tohoto člověka. Ještě se k tomuto vrátíme při popisu domu 4 .

Jak je vidět shodují se obě astrologické zkratky z kterých plyne že tento horoskop je převážně o duši a v menší míře je do něj zasazena úroveň hmotná a duchovní. Co znamená, že je horoskop převážně o duši? Znamená to primárně, že není důležitá situace do které se člověk dostává, ale to jak je tuto situaci schopen dotyčný přijmout (vědomě). Tzn, není důležité jestli mě někdo potěší či urazí, ale jestli potěšení nebo uražení přijmu. V tomto případě se velmi vyplatí pracovat na svých negativních vlastnostech (každodenní tvrdá introspekce) neboť pokud je horoskop primárně o duši, má všechny předpoklady proto, aby všechny své negativní vlastnosti dostal pod kontrolu a tím změnil svůj osud a to zejména metodou Introspekce. Máme zde duševní horoskop s přizvukováním dvou úrovní dalších.

Horoskop vykládáme dle 12ti astrologických domu, které určitým způsobem individualizují daný osud založený na datu narození, místu a hodině, tím vzniká horoskop osobní. Astrologické domy jsou nejtajemnějším , nejizoternějším a nejmagičtějším co můžeme v horoskopu vidět. V den narození se nad východním obzorem objevilo určité místo a tomuto místu říkáme Ascendent. Toto místo určuje počítání těchto 12ti astrologických domu a můžeme říct, že od tohoto místa je po celé obloze viditelné (i té co vidět fyzickým okem nelze) vržená síť, a v této síti se chytí určité "ryby". Tuto astrologickou síť používáme již 1600 let v případě, že mluvíme o lini astrologické, které vyjadřují kosmické zákonitosti a pravidla se všeobecnou lidskou zkušeností sesbíranou za 1600 let. . tzn, známe hlavní významy domu, známe vedlejší významy domu a toho lze využít. Známe jak prozařují na úroveň duševní, duchovní i hmotnou.

Začátek prvního domu (Ascendentu) v tomto případě stojí v živlu země. To že v negativním smyslu na tento horoskop působí planeta Uran (která nepůsobí zdaleka na každého) , protože působí pouze na úrovni duševní znamená, že čas narození není ani z daleka náhodný (čas který by někde zbyl, nebo ho někdo nechtěl) naopak je to čas pro který se na narození stojí fronta což znamená, že majitel tohoto horoskopu musel již být v této frontě hodně v předu, když na dotyčného tento čas vyšel. 1ní dom znamená osobnost , vlastní JÁ, všechny dary i nedary, vlastnosti dobré i špatné , které se projevují v povaze dotyčného (charakter člověka). 1ní dom je zcela umístěn do znamení Pany (Ascedent je ve znamení Pany). To kde se nachází Ascedent je velmi důležité stejně tak jako kde se nachází Slunce. Ve chvíli kdy zkombinujeme výklad pro Raka a Panu (spíše jejich vlivy) začne se objevovat reálný horoskop. Pana je znamení kdy člověk zůstává nohama na zemi a má velmi reálnou povahu (toto je velmi důležitý aspekt) , protože prokletím toho světa je, kdy všichni vědomí chtějí od reálného světa pryč , ulítnout, a nikdo nechce hmotnou stránku světa zpracovávat , protože dá největší práci. Na druhou stranu, pokud utečeme před prací, spoustě lidí zbude pouze lenost. Znamení Pany je tudíž nejvhodnější znamení živlu země a je vhodné proto, protože Paně vládne velmi příznivě planeta Merkur (není v 1ním domě umístěna ale vládne tam). Merkur potažmo souhvězdí Pany dává v tomto případě velmi inteligentní povahu, schopnost rychle reagovat, přemýšlet pokročile, a velmi dobře komunikovat (v případě, že se do dané komunikace chce), ale tuto schopnost dotyčný nepochybně jistě má na velmi, velmi, dobré úrovni. Pana v prvním domě taktéž dělá ze člověka velmi intelektuálně schopného a je čiré neštěstí kdy při těchto vlastnostech dotyčnému něco v životě uniká, což ani zdaleka není tento případ. Další vlastnosti vyvolané panou jsou důkladnost, pečlivost, ale také to může být pečlivost přílišná, tzn, pozor na detailismus! Je lepší si plánovat a dělat časový plán aby poté právě detaily nezatemnily účel dané cesty/života. V 1ním domě také stojí planeta Venuše, která je v prvním domě vítána , protože má příznivé působení. Venuše dává člověku, krásnou a klidnou povahu (sama Venuše znamená krásu) a dává vlastně schopnost žít harmonický život. Negativní stránka Venuše znamená, že člověk na sebe rád přitahuje pozornost a v kombinaci s Panou toto lze dělat velmi důkladně (od toho ruce dál, protože hrozí marnivost popř. pýcha) - v tomto případě se Venuše projevuje v obou vazbách (je vidět že má dotyčný od všeho kus, ale dobré převažuje). Znamení Pany je znamení lidské povahy, takže má člověk blíže k lidem než k předmětům , krajinám. 1 ní dom je v tomto případě velice příjemný a musí se opět nechat, že má od Prozřetelnosti opět přidán pozitivní výsledek z minulých životů, který člověka v podobě planety Venuše velmi příznivě ovlivňuje. Protože je dále Venuše v 1ním domě, člověk je schopen vidět krásu (nejen z individuálního hlediska, např. krásná žena) a kolem sebe, ale hlavně z hlediska univerzálního (pravda a krása) , tzn, člověk je obdařen talentem mystéria krásy a je bytostně Evropanem (což je v současné době považováno za kolébku duchovna - konkrétně Česko a Praha) s velmi vysokým hermetickým darem, který je vlastní hlavně Evropanům. Mystéria krásy (dostupná literatura např. František Kabelák Egejská mystéria ideje krásy - praxe tohoto systému).

Protilehlý dom, domu 1 je dom 7. 7mý dom znamená svět (je to protiklad domu prvního) - 1ní dom znamená JÁ, sedmý dom znamená svět do kterého se projevujeme a jak nás vidí ostatní lidé. Je důležité vykládat horoskop v protikladech, protože poté je vidět kde se dotyčný projevuje zcela otevřeně v jaké oblasti nosí určitou masku (tzn, člověk se nedává vidět v opravdovém světle) a právě tyto vztahy mezi domy jsou velmi důležité pro skutečný projev do světa a pro přijmutí skutečného světa v nás. 7mý dom je ve znamení Ryb - toto znamení má velice zajímavou základní ideu (hlavní myšlenkou znamení Ryb je služba) tzn, cílem tohoto člověka / jeho projevu navenek/ je sloužit ostatním lidem, jednak je tato osoba hybatelem věcí kolem sebe , rozhoduje o nich, v žádném případě se tento člověk nestane manipulativním či mouchy snězte si mě, tzn, s tímto charakterem není rozhodně možné nějak nechat vláčet, naopak tento charakter roztáčí kola dění a zaměstnává lidi kolem sebe (silný lídr určitého kolektivu / skupiny). pokud tento člověk lídr není, rozhodně se doporučuje jím zkusit stát, neboť je to část zdejšího osudu. Tento člověk pomáhá lidem službou, která se může stát jakoukoliv od např, výroby něčeho pro lidi užitečného, popř. je zaměstnat / dát jim práci popř lidi k činnosti aktivovat či být velmi nápomocen po stránce duchovní. Služba v žádném případě neznamená otročinu, naopak, tento člověk má tolik energie, že dokáže její část ochotně věnovat/obětovat pro dobro druhých (cítí to takto). Dle horoskopu se daný člověk může velmi dobře postarat o druhé lidi, kteří nejsou jeho přátelé popř členové rodiny , ale se kterými se potkává nahodile (různé příležitosti, zaměstnání, apod). Tento člověk velice dobrý znalec charakteru do kterých se dokáže velmi dobře vcítit a pochopi jejich smysl života a podle toho s nimi nakládat /tzn, pomáhat jim na jejich cestě životem pokud se shoduje s cestou této osobně vlastní, popř. se jim vyhnout aby nedošlo ke komplikaci cesty vlastní/. Tento dar nebude příliš dobře fungovat mezi 60tým a 70tým rokem konkrétní osoby a bude působit zrádně tzn schopnost na kterou se tento člověk mohl spolehnout po celou dobu svého aktivního života na čas zmizí, takže tady pozor a v tomto věku rozhodně nedat na první dojem, který bude klamat - je tomu tak proto, protože v 7mém domě mezi 60tým a 70tým rokem života bude stát astrologický prvek , který se nazývá černá Luna jejíž působení je matoucí. Černá Luna znamená situaci kdy do dané situace investujeme spousty energie, která se nevrací (je ztracena, plýtvána) tzn, rozhodně lidi nesoudit podle prvního dojmu neboť přijde životní epocha kdy bude tato schopnost velmi vyžadována. Pokud srovnáme 1ní a 7mý dom tak je velmi dobře vidět, že tato osoba je ostatními lidmi vnímána jako velmi aktivní a že kombinaci jeho harmonické povahy a inteligence kterou přispívá znamení Pany vidí jako aktivitu a úslužnost, zároveň je člověk viděn charakterově jako velmi silný a spolehlivý. Pokud člověk působí spolehlivým dojmem je to velmi příznivé pro další život - tzn, v kombinaci těchto dvou domu dotyčný rozhodně "neklame tělem" naopak je ostatními viděn jako o fous zralejší než ve skutečnosti člověk je , a proto mají k této osobě velkou důvěru, která je zde absolutně zasloužena z 98%.

Dom 2 znamená peníze a začátek věcí, jak se konkrétní člověk o věcech rozhoduje jak začíná s novými projekty a jak následně probíhají. Dom 2 je v tomto případě velice složitý i když se nachází v dobrých znameních (Pany a Váh), ale tuto situaci komplikuje astrologické planeta Pluto, která se nachází zhruba v polovině druhého Domu. Astrologická planeta Pluto nám tady dá docela zabrat a má zde nepříznivý vliv, který lze umenšit respektive převézt na vliv žádoucí . O věcech se tato osoba rozhoduje rozumě (znamení Pany), což je dobré, osoba má potřebný Intelekt a dokáže se rozhodnout rychle. Problém je, že pokud se nějaká věc přirozeně vleče dokáže tato bytost o jejím dokončení/průběhu váhat (vyskytující se znamení vah) a daná věc se začne ošklivit. Tím, že se daná věc zoškliví, dokáže ji dotyčný zavést do problému , že nakonec zavleče do problému i sám sebe (typické sebepoškození, které začne na úrovni duševní a může se projevit až do úrovně hmotné). Planeta Pluto v individuální horoskopu znamená životní zkoušku tato zkouška je povahy finanční nebo pracovní kdy se člověk zaváže k něčemu co pro něj bude velmi nesnadné dodržet. Je proto potřeba i vzhledem k faktu, že se v 7mém domě nalézá černá Luna, dávat velký pozor např. na to jaké smlouvy/papíry apod člověk podepíše (sám a velmi ochotně), neb nebude jednoduché se takto podepsaných smluv zbavit (rozhodně je potřeba být obezřetný a věci uvážit). Planeta Pluto je v 2hém domě nešikovná z důvodu toho, že dokáže lidem odebrat schopnost regulace příjmů - tzn, člověk narazí v životě na období kdy má příjem velmi malý ne-li mizerný což se střídá s obdobími kdy příjmy mohou být až absurdně přemrštěné takříkajíc skoro za nic (příjmy nejsou nutně závislé na vlastní práci daného člověka) tzn, tento člověk není schopen pořádně naplánovat kdy šetřit a kdy naopak může utrácet. Což o to, tady lze s nějakou hospodárností a netečností ke krajnostem jako škudlení a utrácení rozumně vyjít. Svízelnější je Pluto v tom, že jak člověk začíná různé věci a vzhledem k postavení Pluta se může stát jakákoliv věc v životě onou životní zkouškou - tzn čím více se dokáže člověk pro danou věc nadchnout a procítit jí tím hůře může dopadnout. Pluto v druhém domě může působit velmi demotivačně nicméně v tomto případě není Pluto postaveno nejhůře (je až v druhé polovině), takže se toto nestane vždy, ale pouze někdy. Co s tím? odpovědí je dělat věci z jako by z vůle Boží z vyšší příčiny s odstupem a lehkostí (kapkou lhostejnosti) toto je totiž klíč ke skutečnému bohatství: totiž: ono slovo pluton které je v názvu Pluta znamená bohatý, Pluto předznamenává velké bohatství, ale pouze z práce která má univerzální účinky, tzn práci kterou si dotyčný nepřisvojuje. Osud v tomto postavení vyžaduje po dotyčném jak se říká lidově trochu "gymnastiky", které spočívá v tom, že dotyčný může dělat vše co ho baví, ale musí se sám přesvědčit že to co dělá, dělá z příčin univerzálních. pokud toto tato osoba dokáže, má zobrazeno velmi dobré finanční zabezpečení, pokud to nedokáže bude mít pravý opak, takže postavení Pluta je velmi motivační a je potřeba toto rozhodně zkusit.

Na proti 2hého domu, který začíná začátek, máme Dom 8, který znamená konec . V 8mém domě se projevují všechny nemoci , fyzické povahy, předznamenání fyzické smrti a také magické dary. Co se týká nemocí je tady výklad velmi jednoduchý kdy do cca 28mi let lze odpozorovat nemoci ve spodních částech těla, které mohli být, ale nemuseli, protože tento horoskop je primárně o duši a toto je věc fyzická (může se projevit a nemusí). Po zbytek života od 28mi let nahoru je nejcitlivějším místem hlava/krk (fyzicky) tzn je potřeba se do budoucna chránit při extrémních sportech, nepodnikat věci sám ale v kolektivu, možné migrény, bolesti hlavy popř úrazy. v 8mém domě není přítomná žádná planeta, která by věc ovlivňovala, v každém případě je dobré si hlavu chránit a být obezřetný a opatrný (horoskop tuto věc pouze naznačuje, ale je potřeba být opatrný a věc nepodcenit) z toho plyne i jakákoliv nemoc/bolest hlavy konzultovat s lékaři, protože by mohla mít zásadní vliv na délku života popř. jeho kvalitu. Předznamenaní fyzické smrti je právě od hlavy kdy může znamenat že velmi vysokém věku člověku přestane fungovat mozek a odejde, ale také to mohou být ruzné úrazy nebo choroby - takže nezanedbat. V menší míře se týká i zubů. Přichází oblíbené téma hermetiků Magie: V horoskopu jsou magické dary na více místech. V tomto případě je velmi specificky propojen dom 8, který znamená Magii s Domem 9, který znamená Mystiku. V tomto případě musíme zohlednit oba Domy současně protože jsou propojeny. V 8mém domě máme viditelné magické ovládání přírodních sil (živlů) vlastností ať už dobrých či špatných tak jak je známe z cesty pana Bardona. 8mý Dom je bez planet a nachází se v něm znamení Ryb a Berana, hrot 8mého domu, nejdůležitější místo, se ještě nachází ve znamení Ryb . To že v domě nejsou žádné planety neznamená, že by v něm nebyly žádné magické dary, to bychom tomu dali, takže 8mý dom se musí posuzovat z hlediska vládce Domu a tím vládnoucí Rybám je Jupiter. Pokud někde vládne Jupiter znamená to, že má člověk v dané lokaci božský dar, věc kterou se nemůže zabývat každý , ale tato osoba ano neboť to má předurčeno - daná věc, v tomto případě magická praxe a studium magické teorie přináší této osobě štěstí, tzn přesně v tuto chvíli vím, že mám před sebou horoskop kolegy hermetika. Zároveň je potřeba se podívat kde se planeta Jupiter ve skutečnosti nachází a to je ono pojítko s Domem 9 kde je planeta Jupiter přítomná. V tomto případě je velmi složitě dáno zda-li se člověk bude Magií a Mystikou aktivně zabývat nebo ne, ono totiž pro Mystiku (a teď již hovoříme o Domu 9) abychom se posléze vrátili zpět k Domu 8. Mystikou se nelze v životě zabývat ve všech obdobích, kdy v tomto horoskopu je doslova napsáno, že pokud se daný člověk začne zabývat Mystikou do svých 30ti - 35ti let popř. nebo ocení její kvality tak toto otevře dveře k praxi Magické (což daný člověk nepochybně udělal, protože jinak by ho tento horoskop nezajímal a magii by nestudoval). V případě, že by toto člověk neučinil, dveře by se mu pro Mystiku okolo 32hého roku trochu přivřeli , je to dáno planetou Marsu v postavením býka v 9tém domě. Pokud 8mý nebo 9tý dom končí planetou Marsu nebo Pluta znamená to, že daný člověk po dané období není oprávněn se danou věcí zabývat a nebo se jí nesmí zabývat samostatně. Z tohoto komplikovaného způsobu postaveni se nelehce vysvětluje 8mý a 9ý dom zvlášť, protože danou osobu, osud, potažmo prozřetelnost velice intenzivně tlačí k tomu aby svou snahu převážně věnoval Magii než Mystice. V případě, že zůstane přemíra Magické praxe nad Mystickou je povoleno provozovat i praxi Mystickou. Je dobré zmínit, proč se ve věku nad 32 / 35let nevěnovat praxi Mystické, je to proto, protože výsledky dané osoby by byly příliš prudké což by mělo za následek rozladění jednotlivých úrovní (tělo, duše, duch) což by byl vlastně efekt velmi nežádoucí s nežádoucím vlivem pro další hermetický vývoj. Proto je v tomto případě Mystika vhodná pouze u věcí které byly pochopeny cestou Magickou, magickou praxí. Tzn, Magie a Mystika přináší dané osobě štěstí, ale pouze v případě, že 2/3 energie jsou věnovány Magii a 1/3 či méně Mystice - v tomto případě bude vše fungovat jako krásně naladěný harmonický stroj. Od 35ti let výše jsou nevhodné i příliš dlouhé cesty čím že se rozumí dlouhodobé pobyty (půl roku a více), popř. dlouhé cesty do zahraničí, kde by daný člověk mohl přijít k úrazu, či zažil únos či jinou podobnou záležitost. Tzn, dlouhé cesty jsou z tohoto hlediska nevhodné a dal bych přednost cestám krátkým.

Dom 3 znamená komunikaci, vzdělání a krátké cesty. Z cest jsme sem přišly cestou začneme: krátké cesty jsou pro tuto osobu výhodné a to celý život (v mládí lze vidět, přímo cestovatelský duch) neboť zde stojí planeta Uran. Planeta Uran má zde dvojí úlohu - první že se člověk do všeho vrhne po hlavě (cestování, komunikace, vzdělání) , ale výsledky nemusí být vždy dobré/kvalitní spíše ošidné , jak rychle s něčím začne, tak rychle s něčím skončí. Co se týká cestování tak ve zralejší době života je již zcela bezpečné neboť vláda 3tího domu již dávno překročila do znamení Štíra a ten dává odstup od vlastních tužeb jak v oblasti komunikace (což je dobře) , protože je vidět že daná osoba zvládala komunikaci nejen vyváženou (znamení Vah), ale také komunikaci velmi prudkou . Je vidět, že ve třetím domě je daná ke komunikaci jakási trpělivost kdy ze začátku osoba vydrží poslouchat i věci které si nemyslí či s nimi nesouhlasí , ale pokud někdo překročí určitou mez dokáže mu tato osoba danou věc vytmavit tak, jak se říká lidově, "až do třetihor", tzn, danému člověku řekne tato osoba pravdu ve velkém ať už sám má pravdu či nikoliv a s tím se nedá vlastně nic počít , protože danému člověku "strhne nebe na hlavu". Toto není vlastnost příliš konstruktivní pokud není pod kontrolou. Vytmavit to druhému není vhodné řešení běžných problémů - toto je příliš prudké řešení dané právě planetou Uran a tato věc může rozhodně škodit osudu konkrétní osoby. Z jiné strany, chce-li dotyčný zlepšit svůj osud, vyčistit svou karmu , je potřeba se naučit s lidmi komunikovat třeba i spoře, rázně ale ne prudce. Vyslechnout si jejich názor a mírnou formou říct svůj, což je stíženo tím že dotyčný má do lidí velmi dobrý vhled (takový věštec nebes), ale na druhou stranu je toto dar který má hlavně sloužit dotyčnému a ne k tomu aby byl použit jako nástroj častování lidí v okolí čí svých bližních. Co se týká vzdělání má tato osoba velmi dobrou schopnost osvojit si danou látku, takže vzdělávací talent zcela nepochybně má, už v mládí mohla tato osoba dosáhnout vysokého vzdělání , ale spíše bych to viděl na sklony k vzdělávání celoživotnímu třeba i neformálnímu tzn získaného samostudiem, kdy celoživotní vzdělání má menší sklony k prudkým událostem a zvratům v charakteru jedince než vzdělání dosažené v mládí v institucích. Pokud by chtěl dotyčný v rámci svého života studovat jiný, další obor velmi dobře toto může a bude to mnohem klidnější než v mládí. Od 3tího a 9tého domu který nám jasně upřednostňuje krátké cesty před dlouhými můžeme popojít k domu 4.

4tý dom, znamená rodiče a příbuzné. U 4tého domu musíme přihlédnout k tomu, že začátek je ve znamení Štíra a poté pokračuje celý ve znamení Střelce a končí na prvních znameních Kozoroha. Tento dom je úhlově velmi veliký neboť v našich zeměpisných šířkách nemůže být žádný dom delší než přes tři znamení. Můžeme tedy říct že dom 4 a jemu protilehlý dom 10 budou mít v horoskopu nějakou důležitost. 4tý dom může vypovídat o fyzické rodině, může to být i nějaké vyprávění o předcích, kteří představují určitou duchovní úroveň. Ve smyslu fyzické rodiny nám tady bude fungovat to co je napsáno pro mládí to jest lidé mírně jiného typu než sám dotyčný, ale lidi s kterými nebylo špatně a kteří k osobě byli laskaví - to je výklad dračí hlavy (lunárního uzlu) , který stojí ve znamení Štíra. Co se týká předků a jejich úrovně duchovní, neboli linie duchovní, je tady velice zajímavá situace (planeta Luna o které jsem se již zmínil ve znamení Střelce - oheň ve vodě) věc která by byla snad i konfliktní nebýt toho, že v těsné konjunkci s Lunou stojí planeta Neptun, která znamená protekci a příznivou ochranu. Je tady opět vidět věc, která říká, že v minulém životě (či minulých existencích) se daný člověk vyvíjel dost individuálně/samostatně (Luna), kdy se vyvíjela hlavně duše a ostatní svět šel stranou. Nyní, v tomto životě, vystoupil vliv planety Neptun, která dává dotyčnému schopnost přenést tuto sílu mezi ostatní lidi a přitom vést normální život, kde není potřeba se nějak stranit a je potřeba tyto nauky, které se týkají vyšší lásky přenést, protože Neptun je vyšší Venuše tzn, vyšší láska, harmonie, kterou je potřeba přenést mezi ostatní lidi a do obyčejného života. tzn, tento život je pro tuto osobu velmi významným milníkem, kdy se zkoumá jestli je tato osoba dovede ostatní lidi milovat a vytvořit s nimi harmonii - skončilo období samostatného vývoje označeného konjunkcí Neptuna s Lunou a začalo období vyvíjení se mezi ostatními lidmi, protože udržet si nějaký stav či představu mezi ostatními je vždy složitější. Výsledky si lze prohlédnou v desátém Domu.

Dom 10 znamená cíl života dotyčného. Na začátku je tento cíl zbrzděn nutným společenským uplatněním, základním vývojem, ale na plno se tato bytost rozvíjí po 28ém roku života. Cíl, protože je to horoskop o duši, není zcela konkrétní, ale má spíše podobu abstraktní a ten cíl je jen a pouze dán znamením blíženců. Tzn, vzít druhé lidi na úroveň, přijmout je takové jací jsou a uvědomit si, že nejsou ani více ani méně, než je dotyčný sám. Tento horoskop je člověka velmi sdílného, ale pravděpodobně byla někde v minulosti určitá duchovní pýcha kdy člověk hodnotí své přednosti nad míru, kde skutečně tyto přednosti má. V tomto horoskopu je kladen nesmírný důraz na rovnost s ostatními lidmi. Zároveň má tato osoba možnost pomoci ostatním lidem, zajistit jim lidem lepší životní prostředí, lepší komunikaci, lepší práci tzn, cílem života je vzít lidi na stejnou úroveň, ne tím způsobem že se k ním sníží, ale spíše způsobem, že je k sobě povznese. Vypovídá o tom i zodiakální složení 10tého domu neboť dom začíná v býku, který své vlastní hodnoty již má a stará se o ně, a blíženec je povyšuje tím, že je schopen se podělit s ostatními. Trochu cílem toho života je opustit své soukromí a rozdělit se o věci ke kterým dospěl míněno duševní povahy (horoskop je hlavně o duši) ale také povahy hmotné a duchovní. Tato osoba se může bez problému dělit a tento způsob života, nikoliv naivního, ale užitečného ostatním ke konci života přinese konkretní osobě mystické rozvinutí citů - tzn, další život již bude velmi věnován univerzálním zákonům potažmo hermetické mystice. Tak tomu je neboť na konci 10tého domu je již znamení Raka.

5tý dom, partnerský vztah a děti. Tento dom je zcela bez planet a jsou v něm dvě znamení saturanské povahy (Kozoroh a Vodnář). Nemusí být úplně snadné najít životní partnerku, pravděpodobně trochu přes sílu a vůli nicméně je psáno, tichým a nenapadaným způsobem, že nejvhodnější okruh kde hledat svou životní partnerku je z oblasti přátel (partnerství dáno spíše typem přátelství) , ale zase jde o vztah který má tendenci vydržet celý život, neboť všechny věci které jsou signovány Saturnem jsou trvalejší povahy. Přesto tato osoba může mít v životě dva vážné vztahy a oba z okruhu přátel. K tomu aby mohla tato osoba s nějakou bytostí být, musí se sní přátelit, popovídat si, potřebuje poskytnou druhému zázemí, tzn je dán aktivní přístup k partnerství a na oplátku je žádáno v některých věcech vyjití vstříc a v některých věcech respektování druhého - ne-li přímo uposlechnutí. Daná osoba může mít děti a pravděpodobně je i má a tato schopnost je podržena až do vysokého věku tzn, že v případných dvou manželstvích (není zde uvedeno ani vyloučeno) můžou vzejít děti. Partnerky mohou být saturnského typu tzn buď starší nebo zkušenější/ rázné nebo se může jednat o vtělený zákon (takže pozor na to) přijdou situace kdy i tato osoba musí vyslechnout / poslechnout svou partnerku.

Na proti domu 5 je dom 11, který znamená vztahy přátelské, jsou zde vidět přátelé různých okruhů , v mladí jsou to lidé dané Merkurem jsou to lidé inteligentní, obchodníci popř. sportovci ale i nějací intelektuálové, ale to spíše po 30tém roku věku. Dále lze vidět přátelé typu Saturn, to jsou trpěliví vyznavači něčeho a lidé starší, dost dobře to také mohou být lidé stejných zájmů (Hermetici) a potom přátelé typu Slunce tzn, mezi přáteli dotyčného může být i osoba až téměř osvícená minimálně osoba "spiritus movements" někdo kdo rozpohybuje společnost kdo je zdrojem celého dění. Čím starší tato osoba bude tím je pravděpodobnější že zmíněné typy lidí potká - může jít i o lidi velmi vlivné popř. slavné ať už na odborné nebo univerzální úrovni. mezi 45 a 55tým rokem věku musí dotyčný dávat pozor na přátelé neboť se někdo z nich může dostat do hmotné tísně a takovým to lidem by měl dotyčný zkusit pomoct jinou metodou než je finančně podpořit, protože je velmi pravděpodobné, že se z této půjčky stane časem dar, popř. by mohlo dojít k soudům apod, což zrovna nepřispívá k dobrému přátelství.

Je zvláštní že v mládí a potom od 60ti let dále bude mít dotyčná osoba velmi dobrou schopnost učit se cizí jazyky zatímco se tato schopnost ve středním období moc neprojevuje.

Zbývají poslední dva domy, oba prázdné bez planet Dom 6 (dom zaměstnání) je dán znamením Vodnáře a malým kouskem znamení Ryb. Znamení Vodnáře co se týká profese je velmi nečitelné, protože daná osoba musí jednoduše dělat to co jí baví (cokoliv) jedná se o typ člověka, který musí spíše podnikat (mít vlastní firmu) nebo alespoň se pohybovat v nějakém nezávislém úseku, odboru neboť v podřízených pozicích by bylo tomuto člověku úzko a špatně. Jedná se o člověka aktivního, který potřebuje aktivně rozhodovat, na jednu stranu byť ne v přemrštěné míře má dotyčný rád peníze neboť vodnářský sen je sen o svobodě a to i o svobodě finanční. Dokáže dobře spolupracovat s ostatními (je dobrý vůdce) a naopak není šéfem tyranského typu , takže je dobré pracovat v životě co nejdéle to půjde a aby to bylo dlouho, protože odchod do důchodu je zde dán až vlastním rozhodnutím, není předurčen, a stáří popř. nemoc není žádná do 72hého roku věku viditelná. Tzn, tato osoba může pracovat pozoruhodně dlouho.

Na proti Domu 6 je Dom 12. Dom 12 je ideální bez planet, což v tomto případě souhlasí. Znamená citlivé místo na naší duši, věci, pocity, na které si nechceme nechat koukat či sáhnout. Je zde přítomno znamení Lva a malý kousek znamení Pany. 12tý dom který je převážně ve znamení Lva jako je tento, kdy převážně řeší člověk po psychické stránce své přijetí, má na sebe velké nároky s pocitem, že vše musí osoba zvládnout pouze sama a to nemusí být úplně pravda, protože to vede k sériím drobného sebepodceňování a sebe přeceňování s tím, že slovo drobného bych nepoužil, protože Lvi mají nekonečnou schopnost se přeceňovat viz Lví moto sám si vládnu, sám si loupím, sám si na nebesa vstoupím.

Jinými slovy, tato osoba potřebuje ke svému absolutnímu štěstí najít samostatnou cestu , která vede až na záď nebes až k poznání nejvyšší božské prozřetelnosti a tu daný člověk zjevně našel. Způsob jak si tuto cestu co nejdéle prodloužit je absolutní duchovní víra a přecenění sebe sama. Nevidím žádná rizika, psychické potíže, nerozhodnost, takže tento 12 dom krom tohoto mírného zabarvení do plusu není žádným způsob poškozen.

Tento horoskop, je horoskop mimořádně silného člověka, člověka který naplno používá svůj intelekt a svou sílu, sílu srdce i sílu rozumu a pevně nějakou dobu již kráčí za nejvyššími silami. V tomto životě je primárním cílem probuzení citu, protože mu brání určitá malá nerovnováha z minulosti, není osobě dáno dosáhnout tohoto cíle cestou bezbřehé aktivity a proto stojí Pluto v druhém domu. Je potřeba jít cestou pomalejší, cestou prožitku, cestou práce v životě , může to být také cesta poznání, která pomalu dokáže odhalit plášť ezoterního citu, který v sobě tato bytost má, ale který se v době narození zatím neprojevuje, začne se projevovat až v druhé polovině života, aby tak uzavřel cestu k věčnosti.