Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Hrubohmotné tělo a jeho anatomie.

08.12.2019

Hrubohmotné tělo vzniklo z akašického principu působením elektrického a magnetického fluida. Všechno co se v univerzu, makrokosmu, odehrává a existuje, odehrává se také v lidském těle, mikrokosmu (co je nahoře je také dole). Proto se boží prozřetelnost věrně zrcadlí v lidském těle (každý z nás má v sobě odraz boží). Zdraví je velmi důležitým faktorem v lidském těle. Z hermetického hlediska jde o dokonalou harmonii všech sil, v lidském těle působících, se zřetelem k základním vlastnostem živlů. Proto musíme udržovat v těle elementární rovnováhu, abychom si také udrželi dokonalé zdraví. Lidské tělo bývá vyživováno a udržováno při životě pomocí jídla, pití a dýchání, které v těle způsobují proces spalování. Na přijímání potravy a dýchání je tedy závislý náš život (bez těchto látek není života). Nicméně a to je velmi důležité - v potravě jsou ovšem živlové látky obsaženy nerovnoměrně. Proto se musíme živit různou stravou, abychom všem živlům dodali potřebné pohonné látky. V případě jednostranné výživy musí nutně dojít k rozkolu naší živlové rovnováhy (některý element by neobdržel nutnou výživu) a tím by naše tělo onemocnělo. Tzn, je zcela zcestné dodržování různých diet (protože někdo řekl, že je to zdravé!). Řízenou dietu lze doporučit teprve v případě, že je mi známa aktuální životní živlová ne/rovnováha (kterou si dokážu zjistit dle vlastní introspekce) konkrétní osoby. Všechny dnešní diety (které vám mají pomáhat) byly sestaveny dle velikosti testovaného vzorku lidí, ale nikdo už se nezamyslí v jaké rovnováze sto tisíc testovaných subjektů bylo - v případě že se u 80% z testovaných vzorků dieta kladně projevila, bílé pláště s holou hlavou a pupkem poznačí do světových análů, že tato dieta je "zdravá" a tudíž jí všem doporučíme (bohužel jak zcestné a krátkozraké je toto tvrzení). Hezkým příkladem těchto tvrzení jsou stále měnící se výsledky blahodárných účinků např. kávy (já osobně si pamatuji jak se nejméně 3x toto stanovisko během let změnilo, že káva je zdravá, potom že není zdravá a v poslední době už zdravá zase je).  Pravda je pouze jediná a univerzální: káva je čistý živel ohně (stejně jako víno a tvrdý alkohol), v případě, že mám sto tisíc subjektů u kterých převažuje živel vody ( povaha melancholická) budou nutně výsledky testovaných osob kladné (dojde ke snížení živlu vody v těle / navršením živlu ohně), osoby se budou cítit zdravotně skvěle, budou šťastné, komunikativní zapálené do dalších testů, aktivní, soustředěné apod. Závěrem bude že káva prospívá zdraví (bez ohledu na to zda-li jde o nějakou drogu popř, o vášeň, která mě časem ovládne). V opačném případě zda-li otestuji více choleriků bude výsledkem fakt, že káva škodí, protože dané subjekty s už tak vysokým podílem živle ohně v jejich těle tímto testováním ještě živel ohně zvednou a výsledkem budou menší nemoci, pochmurná nálada, zlost, apod.... Takto si každý sám jistě udělá obrázek jak je vyvážená strava pro nás důležitá a v případě, že vím, že u mě přesahuje živel ohně, mým cílem bude vyvarovat se potravinám u kterých tento živel převládá (samozřejmě nejúčinnější je tvrdá každodenní introspekce).

V lidském těle, jak už jsem zmínil, jsou živly rozděleny takto: živel ohně - hlava, živel vzduchu - hrudník, živel vody břicho, živel země v celém těle, v mase, svalech, kostech, akáša z které vše vzniklo v krvi a spermatu. Element ohně působí v pozitivním směru oživujícím účinkem, budovatelsky, v negativním pólu ničivě. Živel vodní působí v pozitivní polaritě budovatelsky, udržuje, v negativním směru všechno rozkládá, ničí. Živel vzduchu je neutrální, vyrovnává v dýchání účinky vodního živlu a ohně, v pozitivním smyslu oživuje, v negativním směru ničí. Živel země usměrňuje prostřednictvím svého stlačení, pevnosti a ztuhnutí všechny ostatní živly a drží je pospolu. V pozitivním smyslu podporuje růst, zralost těla, v negativním působení je příčinou stárnutí, slabosti a umírání. Živel země působí v lidském těle jako čtyřpólový magnet, jeho elektromagnetické fluidum, v němž ještě zvlášť působí ostatní živly. V těle, kromě hlavních částí mají živly ještě speciální účinky podle jejich polarity v tom kterém orgánu nebo úseku lidského těla. V určitých orgánech působí elektrické fluidum zevnitř ven a magnetické fluidum zvenku dovnitř. U jiných orgánů je tomu zase naopak. Děje se tak proto, aby byly chod a funkce živlů v celém organismu harmonicky a analogicky sladěny. Znalost této polarity záření je hermetickou vědou nazývána okultní anatomie těla.   

Z popisu výše si každý udělá obrázek jak důležitá je pro nás živlová rovnováha ve všech bytích (jedné bez druhé dosáhnout nelze) a jak důležité je si přijímanou stravu nastavit dle naší aktuální živlové ne/rovnováhy a obloukem se vyhnout doporučeným dietám a detoxům, které pro nás nemusí mít vůbec kladný účinek na naše zdraví - samozřejmě pokud nebudu žít vědomě a nebudu se starat i např o své tělo astrální (tzn, budu denně podléhat negativním vlastnostem a vášním, které neustále den co den budu posilovat a konkretní živel tak v mém těle navyšovat až do kritických, v pozdější fázi až do fatálních mezí, které se mi stanou osudnými, tak mohu jíst zdravě jak chci - výsledkem bude pouze oddálení nevyhnutného). 

Samozřejmě, každý začíná žít vědomě v jinou dobu (věku), jeho tělo už má něco za sebou a nachází se v harmonicky zbídačeném stavu (já jsem zářným příkladem) a v této fázi je samozřejmě nutné sáhnout i po pomoci zvenčí. Danou nemoc vyléčit (odstranit důsledek) a potom tvrdě a se železnou vůlí pracovat na příčinách konkretních nemocí. 

Současné léčebné metody s ohledem na "nevědomou živlovou rovnováhu" ale s měřitelným důsledkem fyziologického těla.

1. Léčení dietou při mírných poruchách v těle (viz výše, není dieta jako dieta)

2. Přírodní léčba: obinadla, zábaly, masáže, elektroterapie, koupele, dieta, slunce, voda, vzduch, tělesná cvičení, rostliny

3. Oficiální lékařská věda léčící podle svých metod.

4. Alopatie, léčící opačnými účinky, než které nemoc zapříčinily

5. Homeopatie, která léčí stejnými nebo podobnými látkami jakou jsou ty, které původně nemoc vyvolaly

6. Elektroterapie, léčící přebytkem elektrického fluida

7. Elektro-homeopatie, která léčí elektrickým nebo magnetickým fluidem magnetizéra

8. Biochemie, která léčí léky vyrobenými z živých organických látek

9. Spagirika, lečí pomocí léků vytvořených z rostlin

10. V oblasti hermetické medicíny existují ještě mnohé jiné léčebné metody. 

Všechny pak sledují pouze jeden cíl, a to v obnovení porušené rovnováhy určitých živlů v lidském těle a tím i odstranění nemoci.

Proč se nemocí vracejí? Protože danou živlovou nerovnováhu vyléčíme dočasně dostupnými léky/metodami (které mají dlouhodobě zdrcující vedlejší účinky, kdy vědomě oblbujeme tělo a jeho vnímají = padáme do propasti nevyhnutelného a řešíme pouze důsledek nikoliv příčinu)  stále se držíme zaběhlého režimu žití našeho života (chování, strava, zlozvyky, vášně, slabosti, hmotný život apod), které "rovnováhu" a aspoň jakousi opravenou harmonii opět a zase rozhasí na kritickou mez (varování v podobě rým, kašlů a chřipek, přebijeme kouzelnými pilulkami) bohužel se nepozastavíme ani nad tvrdšími poučeními v našem životě, až se dostaneme k ráně osudu, kdy dostáváme poslední šanci nad zamyšlením se nad našim životem a jeho smyslem. V případě, že se ani po ráně osudu nezastavíme (např.  s otazníkem "vyléčená" rakovina) pozbývá naše bytí v tomto životě smyslu a umíráme. Při opuštění našeho hrubohmotného těla (kdy astrální matrice je uvolněna) přecházíme s našim andělem strážným do astrální sféry kde se dozvíme božskou pravdu o našem bytí na zemi, kde už nebudeme více věřit v život ve lži a procitneme (pomyslně přehraný celý život, kde se nám vše co jsme na zemi učinili zobrazí)....přichází život v astrální rovině (ve stupni dle čistoty naší duše) kde budeme čelit karmě astrální dokud se astrální tělo nepoddá indiferentnímu kmitu živlových impulsů a nerozpadne se na prvotní živly z kterých vzešlo, poté se uvolní matrice mentální a přecházíme, dle velikosti našeho ducha, do roviny mentální, kde "za určitého režimu a podmínek" počkáme na naše znovuzrození (vtělení) do světa hrubohmotného, kde si vezmeme všechny naše aktuální vlastnosti a schopnosti, kde v prostředí (rodině, státu, postavení, doby) nám na míru ušitému bytí, budeme opět čelit s přáním, že třeba v dalším životě smysl našeho neustálého znovuzrození pochopíme.......