Introspekce - čili sebepoznání

13.11.2019

Jak jsem předeslal již v předchozím článku jedním ze základních pilířů našeho magického vývoje je Introspekce čili sebepoznání. Proč je pro nás Introspekce tak důležitá? Všech 491 vlastností kterýma se náš duch presentuje až do hrubohmotného světa (negativní/pozitivní) mají přímý vliv na naší životní rovnováhu. V případě, že budeme denně podléhat negativním vlastnostem (larvám, vášním, apod), bude toto mít nekalý vliv jednak na naší duši (dle citového zabarvení vlastností vyzařuje z centra našeho astrálního těla aura, která má určité temné či zářící zbarvení dle všech vlastností které se v ní presentují = každá vlastnost dle toho jak ji máme pod kontrolou a v závislosti pod který živel spadá vyzařuje určité barevné spektrum) a taktéž samozřejmě vliv na náš vývoj duchovní a na samotné zdraví v hmotném světě. Všechny nemoci od základních až po ty fatální se vždy odrážejí z našeho živlového rozpoložení (pokud pominu karmické nemoci).

Pokud máme s introspekcí nějak pohnout musíme žít vědomě nikoliv osobně. Co znamená žít vědomě? Samozřejmě zde záleží na momentální vyzrálosti každého jednice (je to zcela individuální). Vyzrálejší jedinec (který má za sebou již mnoho vtělení z kterých si nese svou momentální živlovou rovnováhu/vlastnosti/schopnosti) má daleko vyšší intelekt (pozor nikoliv inteligenci), z které pramení vyšší hodnota vůle, víry, poznání, potažmo vědění. Žít vědomě znamená dokázat si uvědomit, že tuto životní situaci jsem řešil špatně (podlehl jsem negativní vlastnosti vzteku a rozčílil jsem se) stejně tak si uvědomíme pýchu, lenivost, závist, hrubost, necitelnost, bezhlavost, násilí, naivitu, zneužití postavení, podplatitelnost, tvrdohlavost, bujnost, jednostrannost, apod (jak jsem zmínil, vlastností je 491 a každá, která nás ovládá je nám překážkou). Nejlépe na nás negativní vlastnosti útočí skryté (člověk si je neuvědomuje a ty se směle realizují, a co více vášeň daného jedince natolik ovládá, že pokud mu tuto vlastnost někdo vytkne tak tuto výtku okamžitě shodí ze stolu s komentářem, že takovou vlastnost rozhodně nemá a ještě přejde do protiútoku, popř je spuštěna jiná další negativní vlastnost jako urážlivost, vyhrožovaní apod.)  Děkujte bohu v případě, že vám jiný člověk vytkne nějakou vlastnost - zastavte se a přemýšlejte zda-li na takové výtce není kus pravdy a buďte za toto pokorní a vděční). 

Proto je potřeba žít vědomě, kdo nežije dostatečně vědomě není natolik vyzrálý, aby svůj hmotný styl života změnil a příště si to zkusí znova (budou mu do cesty stavěny překážky takového rázu, aby jednoho dne prohlédl a svou životní pouť vědomě uviděl.) Jinak řečeno chytrému napověz, hloupého trkni.  Výbornou pomůcku pro zhotovení Introspekce doporučuji knihu s názvem "Pomůcka k Introspekci" od našeho mistra pana Františka Bardona a jeho věrného pomocníka a žáka pana Josefa Drábka.

V knize najdete všech 491 vlastností rozdělených dle živlů (každá vlastnost spadá pod určitý živel), dle kterých (na konci je seznam) si vytvoříte dvě magická zrcadla (hodnoty zapište do svého magického deníku, který tímto vytvoříte), (bílé a černé = pozitivní / negativní vlastnosti). Tzn, projdete si postupně všechny vlastnosti přes 4 živly, všechny které na vás negativně působily či působí si poznamenáte do tabulky s hodnotou jak často se mi daná negativní vlastnost děje (velmi málo, středně, často) a jakou má hodnotu "hříšnosti", hodnotou hříšnosti míním (dle rozdělení v knize od čísla 1 což je nejméně hříšná až po hodnotu 3 která je nejhorší). Samozřejmě hodnota 3 je myšlená že nejvíce zvedá hodnotu daného živlu působícího v astrálním potažmo hmotném těle, tzn, pokud mě ovládá nějaká negativní vlastnost hodně často (denně) a má hodnotu 3 tak si doslova pouštím žilou (životní energií) které mám limitovaný počet pro své bytí.  (např, pýcha hodnota 3 živel ohně,  lenivost hodnota 3 živel vody, apod).  Takto si velmi pečlivě projdu všechny vlastnosti a zaznamenám ty (jsem k sobě maximálně upřímný), které mě ať už ojediněle či denně ovládají. S těmito vlastnostmi poté vědomě bojuji a snažím se jim nepodléhat (veškerý postup zapisuji do magického deníku a okamžitě vidím kde se zlepšuji a která vlastnost je natolik silná, že ji zatím nedokáži jakkoliv konfrontovat - je příliš silná a nedokážu ani za pomoci své vůle nepodlehnout, např, vztek, kouření, alkohol, káva, sladké požitky, pohlavní styk apod). 

Doporučuji začít s vlastnostmi které se projevují ojediněle, popř středně často, protože nejsou natolik silné a mají pouze jednu vlastnost a to pud sebezáchovy, což je základní vlastnost všech bytostí (bez rozdílu jestli se jedná o bytosti hmotné či astrální apod). V dalším článku mohu popsat jak tyto larvy, vášně, vznikají a jak je pro nás nutné umět tyto impulsy a poté mentální či astrální útoky řešit.  

poražením slabých vášní (larev) si posilujeme víru a vůli, které nám pomohou v dalším boji s urputnějšími vášněmi. Jen dodám, že lidé kteří denně podléhají svým negativním vlastnostem mohou mít kolem sebe až stovky takovýchto larev, které velmi rády, skrytě, sají životní energii nic netušící bytosti. Co více do této skupiny lze zařadit i daleko tužší vášně typu stínů, fantomů a vampýrů, které již mají více vlastností (dejme tomu určitou inteligenci) a takto postižené bytosti/člověku se nakonec stanou osudnými (vampýr již ovládá i samotnou vůli, postiženého subjektu - zde můžeme zmínit různé fobie, deviace apod, to jen na okraj) 

Introspekci je potřeba dělat celý život, žít vědomě, zapisovat si (uvědomit si) jaké všechny negativní vlastnosti mě ovládají a těm tvrdě čelit. Vyrovnáváním všech vlastností budete narovnávat svou životní rovnováhu, která se projeví ve vašem magickém postupu (cvičení, magický vývoj "popíši později), zdraví a ne poslední v řadě tím, že budete posilovat živly, které máte slabé pocítíte, že daleko více vlastností máte k dipozici pro svůj pobyt na zemi. Vy i vaše okolí zaznamená razantní změny v chování, vyjadřování, efektivitě, přehledu, chytrosti, tahu na bránu, lásky, porozumění apod (máme jich 491). Také začnete zachycovat změny ve vašem vědomém žití, najednou začnete zachycovat "vědomě" i malé niance, které vám před tím byly skryty (proč jsem udělal tohle, a teď mám chuť na toto, apod). 

Doporučuji do magického deníku k daným vlastnostem každý měsíc dopisovat upřímně nové hodnoty (tuto vlastnost mám stále na 3ce, tady už jsem pohnul a mám 2ku, tuto jsem již zcela ovládl, a naopak tuto pozitivní jsem vůbec neměl a začínám jí uplatňovat) - velmi důležité!: Jako poznám, že mám danou vlastnost pod kontrolou a že mě již neovládá? (pozor, některé vlastnosti, jakmile na ně zacílíte se dokáží i na rok dva schovat a zaútočí znova ve chvíli kdy to budete nejméně čekat a s oto větším devastujícím účinkem vás ovládnou.. příklad: mám problém s alkoholem, nepiji dva roky, a najednou přijde den, událost s přáteli, výborná atmosféra kdy vás budou nabádat k činu,  dej si taky, jeden panák tě nezabije apod,  podlehnu a alkohol jsem užil. Gratuluji, v ten moment jste prohráli na plné čáře, jste zpět s ještě větší touhou, vášní (stínem, vampýrem) a jelikož žijete vědomě s tisíci násobným karmickým zatížením!)  zpět k otázce: Jak poznám že mám vlastnost pod kontrolou? Poznám to tak, že se mi protichůdná vlastnost stane zvykem, který dělám automaticky! 

V případě, že nebudete schopni vlastnosti poskládat a správně zařadit napište mi, pošlu vám podrobnější návod jak na to, popř. pokud máte k tomuto tématu nějaký dotaz rád pomohu.  

V dalším článku napíšu jak s negativními vlastnosti efektivně bojovat.