Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Jak je možno z hermetického hlediska ovlivňovat hmotné tělo – eucharistie?

12.05.2020

Hmotné tělo můžeme ovlivňovat prostřednictvím vzduchu, vody a jídla, pokud do nich vložíme určitá přání pro zušlechtění našeho těla - jako např. zdraví, sílu, úspěch, klid, atd., pro dosažení nejvyšších cílů, pro získání živlové rovnováhy apod. Tato přání přenáší akášický princip do prolínané hmoty, kterou přijímáme jako dýchání, vodu (nápoje), výživu do hmotného těla, do krve. Odtud jsou pak tato přání prostřednictvím elektromagnetického fluida přes astrální a mentální matrici přenášena až k vědomí ducha, nejvyššího akášického orgánu, jenž naše přání uskuteční.